Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Документація.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.27 Mб
Скачать

4.3. Порядок та методика випробувань 27

5. ВИСНОВКИ 28

6. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 29

7. ДОДАТКИ 30

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

 1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1.1. Підстави для розробки

Розробка програмного забезпечення виконується на підставі рішення

засідання кафедри ПЗКС про затвердження тем дипломних та курсових

робіт (протокол № 2 від 21 вересня 2012 року).

1.2. Призначення розробки

Розроблене програмне забезпечення повинно забезпечити надійність та швидкісно записати та авіарейси в базу даних. Якість реалізація програми була протестовано за допомогою звичайного набирання авіорейсіва.

Дана розробка повинна показати які в базі даних е авіорейси.

Програма виконує такі основні функції:

 • Записуе нові авіорейси;

 • Видаляе старі рейси;

 • Показуе всі рейси за: за рейсом, скільки там людей, за датою, за часом, скільки коштує рейс і який літак вилітає;

1.3. Аналіз вимог до програмного забезпечення

У цьому розділі описуються вимоги, яким повинно задовольняти розроблене програмне забезпечення. За своїм змістом, цей розділ є деталізованим завданням на розробку програмного забезпечення.

1.3.1. Функціональні вимоги

Програмне забезпечення, що було розроблене в ході виконання курсової роботи повинно забезпечувати наступні функціональні вимоги:

 • Працювати в звичайному віконному режимі операційної системи Windows XP;

 • Забезпечити щоб всі користувачі могли вільно бачити рейси;

 • Забезпечити зручний та швидкиі додавання нового рейсу;

 • Ведення логу роботи програми;

 • Збереження вхідних та вихідних даних;

1.3.2. Вимоги до складу та параметрів технічних засобів

Програма повинна працювати на комп’ютерах, де працює операційна система Windows XP. Інших вимог до апаратної частини не висувається.

1.3.3. Вимоги до інтерфейсу

Програма повинна мати інтуїтивно зрозумілий, зручний та візуально приємний інтерфейс.

Програмне забезпечення повинно бути оформлене у вигляді стандартного вікна операційної системи WindowsXP.

Вікно програми повинно складатися з:

 • Рядка меню;

 • Панелі керування;

 • Полів відображення інформації про ключ криптосистеми поточного сеансу;

 • Поля відображення логу роботи програми;

1.3.4. Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

Програма повинна працювати на комп’ютерах, де встановлена операційна система Windows XP (SP1, SP2, SP3). Програмне забезпечення складається з exe файлу та директорії в якій знаходяться файли для тестування програми.

1.3.5. Вимоги до тестування програмного забезпечення

Для перевірки даної програми необхідно виконати такі тести:

 1. Перевірка функціонування інтерфейсу додатку;

 2. Додавання нових рейсів;

 3. Пошук по різних данних;

 4. Виконання контрольного тесту.

1.4. Вимоги до програмної документації

Цей розділ містить опис складу та вимог до програмної документації, що супроводжує розроблене програмне забезпечення.

1.4.1. Склад супроводжувальної документації

Разом з розробленим програмним забезпеченням повинна постачатись наступна супроводжувальна документація:

 • Підстави для розробки;

 • Призначення та область застосування розробки;

 • Аналіз вимого до програмного забезпечення;

 • Функціональна специфікація;

 • Технічна специфікація;

 • Порядок та методика випробувань;

 • Результати випробувань;

 • Вихідні коди програми;

1.4.2. Вимоги до супроводжувальної документації

Документація повинна постачатися в двох екземплярах: в паперовому варіанті та електронному на оптичному носії.

Вимоги до оформлення супроводжувальної документації наступні:

Текст документації набирається на комп‘ютері шрифтом Times New Roman 14 пт через 1,5 інтервали. Розміщення – книжкове. Поля: зліва – не менше 2,5 см, решта полів – не менше 1,5 см. Вирівнювання – по ширині аркуша.

Відступ першого рядка абзацу – 1,27 см. Нумерація сторінок – наскрізна в усій роботі. Номери сторінок ставляться від центру. Формат: - 1 -. На титульному аркуші, листі затвердження, завданні на дипломну роботу та

анотаціях номери не ставляться, хоча самі аркуші враховуються у загальній

кількості сторінок.

Нумерація таблиць та рисунків окрема для кожного розділу. Наприклад, рис. 2.1, рис.2.2, рис.3.1, табл.1.2 тощо, де перша цифра – номер розділу, друга – номер рисунка або таблиці. Підпис під рисунком виконують шрифтом Times New Roman 12 пт, від центру, через 1 інтервал.