Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма на зарубу.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
137.73 Кб
Скачать

Критерії оцінювання усної відповіді на фаховому вступному випробуванні у 2013 році за окр «спеціаліст»

зі спеціальності

«Філологія (зарубіжна література та теорія літератури

Абітурієнт отримує білет, який складається з трьох питань за відповідною програмою з теорії літератури та зарубіжної літератури. Відповіді оцінюються за таким чином:

максимальна кількість балів за усну відповідь – 100;

максимальна кількість балів за кожне з наявних у білеті:

за перше питання – 40 балів, за друге та третє – по 35 балів.

1. 30 – 40 балів ставиться, якщо абітурієнт ґрунтовно і повно викладає матеріал, виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно складені, викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови.

2. 22 – 29 балів ставиться, якщо абітурієнт дає відповідь, що задовольняє ті ж вимоги, що й на 30 – 40 балів, але допускає деякі помилки, які сам виправляє після зауваження викладача, та поодинокі недоліки в послідовності викладання матеріалу і мовленнєвому оформленні.

3. 15 – 21 балів ставиться, якщо вступник виявляє знання і розуміння основних положень даної теми, але викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у формулюванні правил, не вміє глибоко і переконливо обґрунтувати свої помилки і відчуває труднощі під час добору прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає помилки у мовленнєвому оформленні.

4. 0 – 14 балів ставиться, якщо абітурієнт виявляє повне незнання матеріалу відповідного питання.

Підсумкова оцінка за іспит виставляється за шкалою від 100 до 200 балів і дорівнює сумі балів за кожне з трьох питань білета плюс 100 балів.

Голова фахової комісії проф. Червінська О.В.

Декан філологічного факультету проф. Бунчук Б.І.