Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона праці - конспект лекцій.doc
Скачиваний:
93
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
6.86 Mб
Скачать

3 .8. Захист від переходу напруги з високої на низьку при пошкодженнях ізоляції в трансформаторах

П

ошкодження ізоляції в трансформаторі може привести до замикання між обмотками різних напруг. В такому випадку в мережу з низькою напругою переходить більш висока напруга.

Рис. 3.16. Захист від переходу високої напруги (вище 1000 В) на низьку

Р

озглянемо схему захисту за допомогою пробивного запобіжника в мережах трьохфазного струму з ізольованою нейтраллю (рис. 3.16).

П

ри переході напруги з високого боку на низький пробивається повітряний проміжок між електродами запобіжника і відбувається замикання високої напруги на землю. При цьому (тобто при виникненні) спрацьовує захист і пошкоджений трансформатор відключається.

Захист в мережах з глухозаземленою нейтраллю спрощується так як він здійснюється безпосередньо через заземлення нейтралі.

В трансформаторах з вищою напругою до 1000 В, які призначені для живлення ручного електроінструменту малою напругою захист забезпечується заземленням в мережах з ізольованою нейтраллю (рис. 3.17, а) або зануленням в мережах з глухозаземленою нейтраллю (рис. 3.17, б) одного кінця вторинної обмотки трансформатора.

а) б)

Рис. 3.17 Захист від переходу високої напруги в понижуючих трансформаторах у мережах з напругою до 1000 В: а – з ізольованою; б – з заземленою нейтраллю

При наявності екрану між обмотками трансформатора заземлюється або занулюється екран.

3.9. Компенсація ємнісної складової струму замикання на землю

В

кабельних та розгалужених мережах, які володіють значною ємністю відносно землі у випадку дотикання до струмопровідних частин через людину протече струм (рис. 3.18). Цей струм являє собою суму активного струмуі ємнісного струму. Струмвипереджає струмна 900 і складає значну величину, бо ємність велика.

Ємнісну складову можна компенсувати індуктивним струмом. Для цього нейтраль джерела живлення заземлюють через дросель з індуктивністю . В цьому випадку через людину пройде також індуктивний струм.

Рис. 3.18. Компенсація ємнісної складової струму на землю

Результуючий струм через людину , який являє собою векторну суму трьох струмів,,, зменшиться, так як струмиікомпенсують одне одного частково або повністю.

Значення струму в цьому випадку можна визначити за формулою:

, де , (3.31)

де для спрощення ми вважали, що , а.

З формули (3.31) видно, що залежить від співвідношенняі:

  • при має місце недокомпенсація і<;

  • при – перекомпенсація і>;

  • при має місце повна компенсація=і струм через людину в цьому випадку мінімальний=.

З рахунок постійної зміни ємності фаз відносно землі внаслідок включення і відключення розгалужень умови резонансу важко виконати. Тому використання приладів статичної компенсації за допомогою дроселя з постійною індуктивністю в мережах мало ефективне. Більш ефективним являється автоматичне обладнання, в якому використовуються дроселя з регулюємою індуктивністю.