Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
methodCpp1.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
416.26 Кб
Скачать

4.3. ОператорИ циклУ

Цикл з параметром for:

Основна форма запису:

For (вираз_1; вираз_2; вираз_3 ) оператор;

де вираз_1 – ініціалізація початкового значення параметру циклу;

вираз_2 – перевірка умови на продовження циклу;

вираз_3 – зміна параметру циклу з кожною ітерацією (корекція);

оператор – тіло циклу, простий або складовий оператор.

Цикл продовжується до тих пір, поки вираз_3не стане рівним 0. Будь-який вираз можна опускати, залишаючи натомість “ ; ”.

Приклади використання циклу з параметром:

 1. Зменшення параметра:

for ( n=10; n>0; n--)

{ <тіло циклу>}

 1. Зміна кроку коректування:

for ( n=2; n>60; n+=13)

{ <тіло циклу>}

3)Корекція може здійснюватися не лише за допомогою додавання чи віднімання:

for ( d=100.0; d<150.0;d*=1.1)

{ <тіло циклу>}

for (x=1;y<=75;y=5*(x++)+10)

{ <тіло циклу>}

 1. Можна використовувати декілька виразів ініціалізації або модифікації:

for (x=1, y=0; x<10;x++,y+=x)

{ <тіло циклу>}.

Цикл з передумовою while:

Основна форма запису:

while (умова)

оператор;

де оператор – це простий, складовий або порожній оператор.

Цикл виконується до тих пір, поки умова приймає значення “true”, тобто вираз у дужках повертає ненульовий результат. У циклі з передумовою спочатку перевіряється істинність умови, а потім виконується оператор тіла циклу. Тому цикл while не виконується жодного разу, якщо від початку умова буде хибною.

Цикл з післяумовою do – while:

Основна форма запису:

do

оператор;

while (умова);

де оператор – це простий, складовий чи порожній оператор.

Тіло циклу виконується до тих пір, поки умова справджується. Оскільки в циклі do–whileумова перевіряється в кінці, оператор тіла циклу виконуватиметься хоча б один раз.

Для запобігання безкінечності циклу в тілі циклів while та do–while потрібно передбачити зміну параметрів, які входять до умови.

4.4. Оператори переходу

Оператори переходу виконують безумовну передачу управління.

 1. goto < мітка> - оператор безумовного переходу. Керування передається оператору з даною міткою:

<мітка>: оператор;

В мові С мітка не декларується.

 1. break- оператор перериває цикл або перемикач, управління передається на перший наступний оператор;

while (умова)

{< оператори>

if (<вираз-умова>) break;

<оператори>}.

Тобто оператор break доцільно використовувати, коли умову продовження ітерації потрібно перевіряти в тілі циклу.

 1. continue– припинення поточної і перехід до наступної ітерації циклу. Використовується, коли тіло циклу містить розгалуження.

3) return – здійснює повернення результату з тіла функції.

Контрольні запитання:

 1. Назвіть основні керуючі оператори структурного програмування.

 2. Що таке оператор “вираз”, порожній оператор?

 3. Яка відмінність між складовим оператором та блоком?

 4. Назвіть оператори вибору. Який синтаксис умовного оператора?

 5. В чому помилковість наступної послідовності?

If(j>0); {int n; n=2*k;} else n=-j; j++;

6. Коли зручно використовувати перемикач? Перепишіть наступний фрагмент програми з використанням оператора switch:

if (ch==’A’)

a­_grade++;

else if (ch==’B’)

b­_grade++;

else if (ch==’C’)

c_grade++;

else if (ch==’D’)

d­_grade++;

else f_grade++;

7. Назвіть відомі Вам оператори циклу та їх синтаксис. Які з частин циклічних операторів можна опускати?

8. Яким буде результат виконання наступних операторів циклу:

a) int i;

for (i=0; i<5; i++)

cout << “\t”<<i;

cout<<”\n”;

б) int k=8;

do

cout<<”k=”<<k<<”\n”;

while(k++<5);

9. Поясніть різницю між дією операторів break та continue на прикладах двох фрагментів програми, наведених нижче:

1) for (int i=-10, int s=1; i<10; i++)

{s/=++i; if (i==0) break; cout<<”\n”<<s;}

2) for (int i=-10, int s=1; i<10; i++)

{s/=++i; if (i==0) continue; cout<<”\n”<<s;}

10. Для чого використовується оператор передачі керування goto?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]