Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Цивільний захист (конспект лекцій).doc
Скачиваний:
78
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
2.51 Mб
Скачать

Швидкість переносу переднього фронту хмари зараженого повітря, км/год

Ступінь вертик. стійкості повітря

Швидкість вітру, м/с

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

інверсія

5

10

16

21

ізотермія

6

12

18

24

29

35

41

47

53

59

88

конвекція

7

14

21

28

Таблиця 7.

Коефіцієнт Ф, який залежить від швидкості вітру (м/с)

V, м/с

<0,5

0,6-1,0

1,1-2,0

>2

Ф

360

180

90

45

Таблиця 8.

Можливі втрати населення, робітників та службовців, які опинилися у ЗМХЗ (ПЗХЗ), %

Умови перебування людей

Без

протигазів

Забезпеченість людей протигазами, %

20

30

40

50

60

70

80

90

100

На відкритій місцевості

90-100

75

65

58

50

40

35

25

18

10

у будівлях

50

40

35

30

27

22

18

14

9

4

Примітка: Орієнтовно структура втрат може розподілятися за такими даними: легкі - до 25%; середньої тяжкості - до 40%; зі смертельними наслідками - до 35%.

Таблиця 9.

Дегазація та захист від найпоширеніших НХР

АМІАК, NH3

Дегазація газу - розпорошена вода (2т/1т НХР), 10% розчин соляної к-ти (2т/1 т НХР) або кислотні відходи, 2% розчин амонія сірчанокислого, розчини мінеральних к-т. Дегазація рідини - додатково грунт, пісок (2-5 т/1т НХР).

Захист органів дихання: * ізолюючий протигаз КІП-в, АСВ-2, АДІ-ГС, ІП-4;

* протигаз фільтруючий, типу КД, М, В, ГП-4У з ДП-2;

БРОМИСТИЙ ВОДЕНЬ, HBr

Дегазація: Осадження газу - розпорошена вода.

Дегазація рідини - розчини лугів (на 1т НХР 20т 10% NAOH).

Захист органів дихання:* ізолюючий протигаз * протигаз фільтруючий, А, В, БКФ.

СІРЧИСТИЙ АНГІДРИД, SO2

Дегазація: Гашене вапно, аміак, луги, р-р сода або каустика, вода, їдкий натр, карбонат натрію, гідроокис кальцію. На 1т НХР 10т води, 13т 10% NAOH або 4т 25% аміаку.

Захист органів дихання:* ізолюючий протигаз типу АСВ-2, ІП-4М, КІП-8;

* протигаз фільтруючий, В(жовтий.), БКФ(защ.), М(червоний.);

СІРКОВУГЛЕЦЬ, CS2

Дегазація: Гашене вапно, вода, сірчистий натрій або калій. Вапно, каустик, їдкий натр, лужна целюлоза, сульфід натрію.

Захист органів дихання: * ізолюючий протигаз типу АСВ-2, фільтруючий протигаз типу А, В, М, БКФ, Г, Е, ГП-4У, КД;

СОЛЯНА КИСЛОТА, ВОДЕНЬ ХЛОРИСТИЙ, HCl

Дегазація: Гашене вапно, аміачна вода, р-н кальцинованої соди, лужні р-ни, їдкий натр. (На 1т НХР 10т 10% NAOH).

Захист органів дихання: * ізолюючий протигаз; * протигаз фільтруючий, В(жовтий.), М(червоний), А, БКФ.

СИНИЛЬНА КИСЛОТА, HCN

Дегазація: Дегазація рідини - 10% р-р гіпохлориту кальцію, формалін (3т/1т НХР), гашене вапно, луги, аміак, аміачна вода, відходи, в-ва окислювальної і окислювально-хлоруючої дії, каустична сода.

Захист органів дихання: * ізолюючий протигаз, фильтруючі типу Е, М, В, БКФ, ГП-4У з ДП-2

ФОСГЕН, COCl2

Дегазація :Дегазація газу - вода (10т/1т НХР), 10% р-н їдкого натру(20т/1т НХР), гаряча аміачна вода(3т 25% на 1т НХР), лужні відходи, аміак, Уротропін, активоване вугілля, р-н каустичної соди, р-ни їдкого натру, кальцинованої соди, вапняних і гіпсових відходів. Дегазація рідини 10% р-р їдкого натра (16 - 20т/1т НХР).

Захист органів дихання: * ізолюючий протигаз типу ІП-4М, АСВ-2,КИП-8;

* протигаз фільтруючий, В, М, БКФ,Е,КД,ГП-4у з ДП-2;

ХЛОР, Cl2

Дегазація: Осадження газу -- розпорошена вода (330т/1т НХР), 5% р-н їдкого натру або каустичної соди (22-25т на 1т НХР, сульфід натрію, гашене вапно, лужні відходи, окрім аміачної води(оскільки утворюється вибухонебезпечний хлористий азот). Дегазація рідини -- вода (0,6 - 0,9 т/1т НХР), 5% р-р їдкого натру (22,5-23,0 т/1т НХР), грунт, пісок, зола(2,3-3,5т/1т НХР), сніг (3-4т на 1т НХР).

Захист органів дихання: * ізолюючий протигаз типу АДІ-ГС, КІП-8, АСВ-2; * протигаз фільтруючий, В, А, М, БКФ, Е,, Г СОХНУВ, ГП-4 з ДП-2, ГП-5

Література:

1. Наказ Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 06.08.2002 № 186 "Про введення в дію Методи­ки спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки".

2. Євдін О.М., Могильниченко В.В., Скидан М.А., Рибакова Е.О. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Том 1. "Техногенна та природна небезпека". Посібник.- К.: КІМ, 2007.- 636 с.

3. Небезпечні хімічні речовини в природі, промисловості і побуті. Довідник експрес-інформація у символах. - К.: Чорнобильінтерінформ, 1998. - 297 с.

4. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона .Навчальний посібник/ За ред. Кашина П.І. – Львів, «П.П. Василькевич К.І.», 2005.

5. Стеблюк М. І. Цивільна оборона , - Київ, Урожай, 2004.

6. Методика прогнозування масштабів зараження СДОР при аваріях на хімічно -небезпечних об’єктах на транспорті. – К., Штаб ЦО України, 1992.

7. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Львів 2004р., Видавництво НУ «Львівська політехніка».

8. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. « Основи цивільного захисту» Навч. посібник, Львів, 2010р., В-во Львівської політехніки, 384с..

Тема 6

Планування заходів захисту в зонах радіоактивного,

хімічного та біологічного зараження

1. Протирадіаційний та протихімічний захист населення і територій.

2.Використання засобів індивідуального та колективного захисту персоналу.

3. Розрахунок укриття виробничого персоналу в захисних спорудах.

4. Медичний захист в зонах біологічного зараження.

Вступ

Відповідно до статей 9 та 15 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (1809-14) і постанови Кабінету Міністрів У країни від 3 серпня 1998 р. № 1198 (1198-98 - п) "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру" наказом МНС за № 186 від 06.08.2002 р. була введена в дію "Методика спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки".

Ця методика визначає єдиний порядок спостережень щодо оцінки радіаційної обстановки та хімічної обстановки у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Дозиметричний і хімічний контроль є складовою частиною протирадіаційного і протихімічного захисту персоналу. Контроль включає комплекс організаційних та технічних заходів, які проводяться з метою:

а) одержання даних про дози радіоактивного опромінення особового складу формувань цивільного захисту, робітників і службовців ОГД, інших кате­горій населення;

б) визначення ступеня забруднення (зараження) радіоактивними, отруйними і іншими шкідливими речовинами людей, техніки, обладнання, ЗІЗ, продуктів харчування та інших матеріальних засобів.

За даними контролю визначається:

  • працездатність особового складу формувань ЦЗ, робітників і службовців ОНД;

  • первинна діагностика важкості гострих променевих та хімічних уражень;

  • режими радіаційного захисту людей;

  • необхідність і обсяг санітарної обробки людей, дезактивації (дегазації) техніки, транспорту, обладнання, ЗІЗ, одягу і ін. засобів;

  • -можливість використання продуктів харчування і води в зонах радіоактивного і хімічного зараження і ін.

Дозиметричний контроль включає контроль опромінення і контроль радіоактивного забруднення.

За результатами даних хімічного контролю визначаються можли­вість дій без застосування ЗІЗ, повнота дегазації техніки і споруд, ступінь зараження продуктів, води та інших засобів.