Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма превентив. виховання.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
260.61 Кб
Скачать

Цікаво прочитати

 • Азаров Ю.П. Семейная педагогіка. – М., 1982.

 • Анзорг Л. Дети и семейный конфлікт. – М., 1988.

 • Вороніна Г.Л. Трикутник партнерства: педагоги – батьки – діти. – Х., Ранок. – 2009.

 • Кемпбелл Р. Як по-справжньому любити свою дитину. – Черкаси:СМІРНА, 2005. – 150 с.

 • Кемпбелл Р. Як по-справжньому любити свого підлітка. – Черкаси:СМІРНА, 2005. – 158 с.

 • Кемпбелл Р., Лайкс П. Как понять свого ребенка. – СПб.: «Мирт». – 2002. – 156 с.

 • Кузьминов В. Н., Сердюк А. А. Наркологическая консультация // Наши дети и наркотики: советы специалистов родителям / Под ред. И. П. Рущенко. — Харьков: Финарт, 2002. — С. 7–16.

 • Леман К. Юность – это не смертельно. – СПб.: ИД «Христофор», 2006. – 288 с.

 • Лопатіна О.О., Скребцова М.В. Родинне виховання. 32 уроки доброти. – Х.: ВГ «Основа», 2008.

 • Макаренко А.С. Книга для родителей. – М., 1986.

 • Норман Райт Г. Як говорити, щоб діти нас слухали. – Львів: Свічадо. – 2009. – 140 с. (серія «Порадник для батьків»).

 • Слуцький В.І. Дорослі і діти: Хто кого навчає? – Х.: ВГ «Основа», 2007. – 89 с.

Скарбниця мудрих думок

 • Право на щастя становить невід’ємне право людини. (К.Ушинський)

 • Найбільша перемога – це перемога над собою. (Л.Леонов)

 • Той, хто знає людей, – розсудливий. Хто знає себе – освічений. Хто перемагає людей – сильний. Той, хто перемагає самого себе, – всемогутній. (Лао – Цзи)

 • Дивися на кожну вранішню зорю, як на початок твого життя, і на кожен захід сонця, як на кінець його. Хай кожне з цих коротків життів буде відмічене яким-небудь добрим учинком, якою-небудь перемогою над собою. (Д.Тескін)

 • Благородна людина висуває вимоги до себе, ница людина висуває вимоги до інших. (Конфуцій)

 • Дружба – це принциповість, дружба – це взаєморозуміння. Дружба – це довіра. (Насер)

 • У будинку людського щастя дружба зводить стіни, а любов утворює купол. (Козьма Прутков)

 • Людина по-справжньому стає людиною тільки в момент прийняття рішення. (П.Тілліх)

 • Потрібно привчати свідомість до єдності життя, до єдності космосу. Звідси повинно народитися відчуття великої відповідальності за кожну думку, слово і дію. Причина і наслідок діють невпинно. Саме таку єдність потрібно зрозуміти в космічному розмаху. (М.Реріх)

 • Вихованн, яке отримала людина, закінчено, досягло своєї мети, коли людина настільки дозріла, що має силу і волю саму себе творити протягом подальшого життя і знає засіб і спосіб, як вона це може здійснити як індивідуум. (А.Дістервег)

 • Істинно великі ті, чиє серце б’ється для всіх. (Р.Ролан)

 • Вихованння потребує трьох речей дару, науки, вправ. (Аристотель)

 • Перед системою освіти постає соціальне завдання: спрямовано формувати у підростаючої особистості вміння створювати себе як особистість, виявляти свідому активність «у перетворення всього буття». (С.Л.Рубінштейн)

 • Усе найкраще краще носити в собі, ніж на собі. (К.Кушнер)

 • Якщо хочеш пізнати самого себе, подивись, як це роблять інші; якщо хочеш зрозуміти інших, то подивись у власне серце. (Ф.Шиллер)

 • Люди, недовірливі до себе, більше хочуть, щоб їх любили, ніж любити самим, щоб одного разу, хоч на мить, зуміти повірити в себе. (Ф.Ніцше)

 • Єдине мистецтво бути щасливим – це усвідомлювати, що щастя в твоїх руках. (Ж. – Ж. Руссо)

 • Якщо ви вдало вибираєте справу і вкладаєте в неї всю свою душу, то щастя само вішукає вас. (К.Ушинський)

 • Кожна людина відрізняється від іншої і з кожним днем відрізняється від самої себе. (А.Поп)

 • Май мету для всього життя, мету для року, для тижня, для дня, для години, для хвилини, жертвуючи нижчими цілями задля вищих. (Л.Толстой)

 • Мета життя в тому і полягає: жити так, щоб після смерті не вмирати. (Муса Джаліль)

 • Кожне дитя народжується божеством, а потім опускається до людини. (С. де Бевуар)

 • І на нашій вулиці буде свято, якщо діти не будут віддані вулиці. (К.Кушнер)

 • Дітей потрібно вчити говорити, а дорослих прислухатися до дітей. (К. Кушнер)

 • Дитина не може жити без сміху. Якщо ви не навчили її сміятися, радісно дивуючись, співчуваючи, бажаючи добра, якщо ви не зуміли

викликати у неї мудру і добру посмішку, вона сміятиметься злісно, сміх її буде кепкуванням. (В.Сухомлинський)

 • Найкраща школа дисципліни – це сім’я. (С. Смайлс)

 • Швидко гине та сім’я, у якій горюють жінки. Завжди успішна та сімя, у якій вони щасливі. (Давньоіндійський афоризм)

 • Із сім’ї починається родинне виховання. (В.Сухомлинський)

 • Не робіть з дитини кумира: коли вона виросте – зажадає багато жертв. (П.Буаст)

 • Багато батьків учаться разом із дітьми, але деякі не встигають. (С.Скотников)

 • Розсудливість батька є найбільш дієвим повчанням для дітей. (Демокрит)

 • Характер дитини – це зліпок з характеру батьків, він розвивається у відповідь на їх характер. (Е. Фромм)

 • Батьки люблять своїх дітей тривожною і поблажливою любов’ю, яка псує їх. Є інша любов, уважна і спокійна, яка робить їх чесними. І така справжня любов батька. (Д.Дідро)

 • Головний сенс і мета родинного життя – виховання дітей. Головна школа виховання дітей – взаємини чоловіка і дружини, батька і матері. (В.Сухомлинський)

 • Шануй сам себе, шануватимуть і люди тебе. (Народна творчість)

 • Нічого не вміти і усього потребувати – ось корінь майже всіх злочинів. (Д.Нізор)

 • Правопорушниками стають, але не народжуються. (С. Сен – Реаль)

 • Той, хто має змогу попередити злочин і не робить цього, сприяє йому. (Сенека)

 • Сліди багатьох проступків ведуть у майбутнє. (Є. Лец )

 • У біду потрапляють, як у прірву, раптом, але у злочин входять по східцях. (А. Безтужев – Марлінський)

Література

1. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності: Наукове видання. – К.: Либідь, 2006. – 272 с.

2. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

3. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. – Кн.. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук. видання. – К.: Либідь, 2003. – 280 с

4. Ващенко Г. Твори. – Том 4: Праці з педагогіки та психології. – К.: Школяр-Фада ЛТД, 2000. – 416с.

5. Виховні бесіди: 5-8 класи / Упоряд. Л.Шелестова, Ю.Царенко. – К.: Ред. загальнопед. газет, 2004. – 128 с.

6. ВІЛ/СНІД: Відчуй себе захищеним // Шкільний світ: Спецвипуск. – Липень 2004. – №№25-28. – 190 с.

7. Дем’янюк Т.Д. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі: науково-методичний посібник. – Суми: ТОВ Видавництво „Антей”, 2006. – 384 с.

8. Журба К.О. Виховання духовної культури у підлітків: Методичні рекомендації. – К.: ТОВ „Інфодрук”, 2004

9. Зростаємо в любові: Збірник методичних матеріалів для організації позакласної виховної роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ступенів /Автори-укладачі: Н.В.Яременко, О.І.Боярчук, Л.В.Микитюк, Ю.П.Устич; За ред.. Н.В.Яременко. – біла Церква: КОІПОПК, 2009. – частина Іі. – 288 с. (Бібліотека вчителя)

10. Єрмаков І.Г. Виховання життєтворчості: моделі виховних систем. – Х.: Вид. група „Основи”, 2006. – 224 с.

11. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навч. посіб. – 2-е вид., доповн. і переробл. – К.: Вища школа, 2005. – 343 с.

12. Карпенчук С.Г. Самовиховання особистості: Науково-метод. посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 216с.

13. Кроки до здоров’(профілактика вживання неповнолітніми наркотичних речовин). Навч.-метод. Посібник / Т.Є. Федорченко. – Київ,2003. – 160 с.

14. Нечволод Л.І. Виховна робота в школі. – Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 112 с. – (Серія «Адміністратору школи»)

15. Оржеховська В.М., Тарасова Т.В. Духовність – це здоров’я молодого покоління: Навч.-метод. посібник. – Вид. 2-е, доп. –Тернопіль, 2005.–216 с.

16. Оржеховська В.М., Габора Л.І.Збереження репродуктивного здоров’я неповнолітніх: Навч.-метод. посіб. – К.: Тов. «ХІК», 2004. – 124с.

17. Оржеховська В.М., Пилипенко О.І.Превентивна педагогіка: Навч. посіб. – Черкаси, 2007. – 282 с.

18. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2000. – №22. – С.3-7.

19. Правда про алкоголь та куріння. – К.: Київський міський центр здоров’я, 2007. – 24 с.

20. Профілактика злочинності і проявів насилля серед неповнолітніх у законодавстві та практиці зарубіжних країн: Збірка довідкових матеріалів / Упоряд. В.С.Москаленко; За ред. Б.М.Жебровського. – К.: Вид.-во Європейського університету, 2007. – 106 с.

21. Рибальченко І.М. Супутник класного керівника. – Х. : Вид.група «Основа», 2008. – 220 с. – (Серія «Школа класного керівника»)

22. Свириденко С. Навчаємо бути здоровими: Позакласна робота: 5-9 класи. – К.: Шк. світ, 2007. – 128 с.

23. Середа Л., Яременко Н. Ключі до успіху: Програма виховної роботи // Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2002-2003 навчальному році / За заг.

ред. Н.І.Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2002. – С. 253-269.

24. Скворчевська О.В. Ігрові методики роботи з учнями 5-9 класів. – Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада+», 2007. – 192 с. (Серія «Школа класного керівника»)

25. Словник основних термінів і понять з превентивного виховання / д аг. Ред.. доктора пед. Наук, професора Оржеховської В.М./ ТзОВ «Терно0граф», Тернопіль. – 2007. – 200 с.

26. Сорка Г.І., Черновол-Ткаченко Р.І. Виховна система класу: Методичні рекомендації. – Х. : Світ дитинства, 2004. – 128 с.

27. Трухін І.О., Шпак О.Т. Основи шкільного виховання: Навч. посібн. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 368с.

28. Федорченко Т.Е. Рання профілактика негативних появів у поведінці дітей. Навч.-метод. Посібник. Видання друге, доповнен. – тернопіль: Астон, 2005. – 116 с.

29. Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків / Н.Ю. Максимова, А.Й.Капська, О.Г.Карпенко, Н.Л.Лук’янова, Н.Б.Підлісна, О.П. Коструб, О.В.Вінда, і.Г. Сомова, М.М.Галябарник, С.В.Кириленко, І.І.Цушко, В.М.Ніколаєвський, В.Г.Панок та ін. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 280 с.

30. Формування навичок здорового способу життя у дітей і підлітків (за проектом “Діалог): Навч.-метод. посіб. / О.В.Вінда, О.П.Коструб, І.Г.Сомова, Н.О.Березіна, М.М.Галябарник, С.В.Кириленко. – 3-тє вид., переробл. І доп. – К.: Вістка, 2006. – 304 с.

31. Федорченко Т.Є., Тарасова Т.В. Кроки до здоров’я: Навч.-метод. посіб. – Вид. друге, доп. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2005. – 144 с.

32. Чемпен Г. Пять путей к сердцу подростка: Пер. с англ. – СПб.: Христианское общ.-во «Библия для всех», 2005. – 322 с.

33. Яременко Н.В., Гаврилюк В.Ю., Мальцева І.О. Організація діяльності клубів інтелектуальних ігор у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Н.В.Яременко. – Біла Церква: КОІПОПК, 2004. – 176с.

36. Яременко Н.В. Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник. – Фастів: Поліфаст, 2007. – 460с.

38