Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kozmuk_Zadubr_-2012_navch_posibnik.doc
Скачиваний:
111
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
844.29 Кб
Скачать

Теми рефератів

1. Особливості середньовічної суспільної свідомості.

2. Еллінсько-візантійська гілка патристики.

3. Вчення Тертуліана.

4. Оцінка античної культурно-філософської спадщини представниками апологетики.

5. “Сповідь” Аврелія Августина.

6. Проблема співвідношення розуму та віри у середньовічній філософії.

7. Вчення Мейстера Екхарта.

8. Роль томізму та неотомізму в духовному житті Західної Європи.

9. Вчення Лоренцо Валли.

10. Пантеїзм Ніколи Кузанського.

11. Особливості ренесансного платонізму.

12. “Похвала глупоті” Еразма Роттердамського.

13. Прехідний характер філософії епохи Відродження.

14. Становлення та розвиток гуманітарних наук в епоху Відродження.

15. “Утопія” Томаса Мора.

16. Філософська думка у культурі Київської Русі.

17. Гуманістичні та реформаційні ідеї у філософській думці України (кінець ХV – початок XVII століття).

18. Значення світоглядно-філософської культури Київської Русі.

19. Вплив античної філософії та патристики на духовну культуру України.

20. Етичні та суспільно-політичні погляди Августина (праця “Про місто Боже”).

Запитання і завдання для самоперевірки та виконання самостійної роботи

1. Які проблеми були головними для філософії середньовіччя?

2. У чому полягає відмінність між східною та західною гілками апологетики та патристики?

3. У чому сутність дискусії між реалістами та номіналістами?

4. Проаналізуйте схоластичної філософії.

5. Поясніть смисл слів Тертуліана “Вірю, тому що абсурдно”.

6. Назвіть представників “каппадокійського гуртка”, у чому особливість їх учень?

7. Як витлумачує час Аврелій Августин?

8. Як Августин проводить розрізнення між наукою та мудрістю?

9. Які праці Аврелія Августина вам відомі?

10. У чому полягають особливості вчення Томаса Аквінського?

11. Проаналізуйте томізм.

12. Що таке “бритва Оккама”?

13. Як мислителі Відродження оцінювали середньовічну філософію?

14. Розкрийте основні аспекти філософії епохи Відродження.

15. Що спричинило заміну середньовічної парадигми новим способом філософування?

16. У чому сутність гуманістичного антропоцентризму?

17. Коли і чому виникає гуманістичний рух?

18. Як мислителі епохи Відродження ставилися до вчення Платона?

19. Чим відрізняється кальвінізм від лютеранства?

20. Як М. Лютер ставився до вчення Еразма Роттердамського?

Література

Бичко А. К. Історія філософії /А. К. Бичко, І. В. Бичко, В. Г. Табачковський. – К. : Либідь, 2001. – С. С.51–74.

Горський В. С. Історія української філософії /В. С. Горський. – К. : Наукова думка, 1996. – С.25–65.

Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения /А. Х. Горфункель. – М. : Высшая школа, 1980. – 368 с.

Нічик В. М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні /В. М. Нічик, В. Д. Литвинов, Я. М. Стратій Я. М. – К. : Наукова думка, 1990. – 327 с.

Огородник В. В. Основні риси та проблематика філософії Відродження: конспект лекцій /В. В. Огородник, І. П. Чорний, О. Є. Бродецький. – Чернівці : Рута, 2000. – 96 с.

Скирбекк Г. История философии /Г. Скирбекк, Н. Гилье. – М. : Владос, 2000. – С. 177–243; 284–291.

Соколов В. В. Европейская философия XV-XVII веков /В. В. Соколов. – М. : Высшая школа, 1984. – 512 с.

Соколов В. В. Средневековая философия /В.В.Соколов. – М. : Высшая школа, 1979.

Рассел Б. Історія західної філософії /Б. Рассел. – К : Основи, 1995. – С. 262–440.

Реали Дж. Западная философия. Т. 2. Средневековье /Дж. Реали, Д.Антисери. – СПб. : Петрополис, 1994. – 368 с.

Чорний І. П. Історія філософії в Україні /І. П. Чорний, Р. Г. Рошкулець, О. В. Турко. – Чернівці : Рута, 2003. – С. 10–27.

Янарас Х. Нерозривна філософія: нариси вступу до філософії /Х. Янарас. – К. : Основи, 2000. – С. 78-88.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]