Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kozmuk_Zadubr_-2012_navch_posibnik.doc
Скачиваний:
106
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
844.29 Кб
Скачать

Тематика рефератів

1. Особливості екзистенціального психоаналізу.

2. Психоаналіз і сучасна філософська антропологія.

3. Теорія сновидінь Юнга.

4. Критика Юнгом учення Фройда.

5. Сновидіння в контексті психоаналітичної концепції.

6. Несвідоме: спроба подолання традиційної моделі психіки.

7. Мистецтвознавча модифікація психоаналізу.

8. Концепція людської деструктивності Фромма.

9. Психоаналіз у контексті криміналістики.

10. “Анатомія людської деструктивності” Фромма.

Запитання і завдання для самоперевірки та виконання самостійної роботи

1. Які основні відмінності між психоаналізом Фройда й аналітичною психологією Юнга?

2. Розкрийте фройдівське розуміння проблеми амбівалентності культури, її конструктивних і деструктивних функцій.

3. Охарактеризуйте мистецтвознавчий аспект глибинного психоаналізу Юнга.

4. Вкажіть основні ознаки неофройдизму Фромма.

5. Які причини людської агресивності та в чому полягає сутність їх морально-етичної нейтралізації за вченням Фромма?

6. На яких основних засадах грунтується психоаналіз?

7. Визначте основні категорії Фройда.

8. У чому проблема “невдоволення в культурі” у вченні Фройда?

9. Що таке “колективне несвідоме”?

10. У чому смисл поняття “некрофілія” в психоаналізі Фромма?

11. Яка природа людської агресивності та соціального зла в контексті феномена свободи?

12. Здійсніть аналіз архетепу “Аніма”.

13. Що таке “біофілія”?

14. Дайте визначення поняття “архетип”.

15. Витлумачте суть поняття “сублімація.

16. Чому, на думку Юнга, психологія наймолодша дослідна наука і чому несвідоме не було відкрито давно?

17. Як Юнг відповідає на запитання: “Чому європейці звертаються до східних релігій, до східних символів?”

18. Як у праці “Про архетипи колективного несвідомого” Юнг пояснює видіння брата Ніколая із Флюе?

19. Чому католицька форма життя, на думку Юнга, не має психологічної проблематики?

20. Яку оцінку Юнг дає протестантизму?

21. Як у праці „Про архетипи колективного несвідомого” Юнг витлумачує сон протестантського теолога?

22. За Юнгом, символом чого є вода?

23. Як Юнг характеризує архетип Тіні?

24. Яку функцію, на думку Юнга, виконували ритуали, догмати для первісної людини?

25. Коли і чому архетипні образи небезпечні для людини?

26. Що таке некрофільський характер, як може бути описана некрофілія в характерологічному смислі?

27. Чим відзначаються сновидіння некрофіла? Які приклади наводить Фромм?

28. Що можна вважати “довільними” діями некрофіла?

29. Як некрофіли розв’язують конфлікти?

30. Яке ставлення некрофілів до хвороб і до смерті?

31. Які слова, вислови домінують у мові некрофіла?

32. Як пов’язані некрофілія та техніка?

33. Що таке інцест і едіпів комплекс у контексті некрофілії?

34. У яких випадках можна більш-менш впевнено діагностувати некрофілію?

35. Як Фромм характеризує біофілів?

Література

Фрейд З. Введение в психоанализ: лекции /З. Фрейд. – СПб. : Питер, 2005. – 384 с.

Фрейд З. Основні категорії психоаналізу /З.Фрейд //Всесвіт. – 1991. – № 5. –С. 164–170.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности /Э. Фромм. – М. : Аст, 2004. – 365 с.

Фромм Э. Некрофилы и Адольф Гитлер /Э. Фромм //Вопросы философии. – 1991. – № 9. – С.69–160.

Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного /К. Г. Юнг //Вопросы философии. – 1988.–№ 1. – С.133–154.

Грюнбаум А. Критика психоанализа /А. Грюнбаум //Вопросы философии. – 2007.–№ 3. – С.105–129.

Кантор В. К. Фрейд versus Достоевский /В. К. Кантор //Вопросы философии. – 2000. – № 10. – С. 27–32.

Левчук Л. Психоаналіз: історія, теорія, мистецька практика /Л. Левчук. – К. : Либідь, 2002. – 255 с.

Лоренц К. Агрессия (так называемое зло). Восемь смертных грехов цивилизованного человечества /К. Лоренц //Вопросы философии. – 1992. – № 3. – С. 19–20.

Марчук М. Провідні філософські напрямки (ХХ століття):навчальний посібник. Частина 1. /М. Г. Марчук, Б. В. Починок. – Чернівці : Рута, 2008. – С.79–87.

Романин А. Н. Основы психоанализа /А. Н. Романин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 320 с.

Руткевич А. М. «Анатомия деструктивности» Э.Фромма /А.М.Руткевич//Вопросы философии. – 1991. – № 9. – С.161–170.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]