Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpori.doc
Скачиваний:
35
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
256.68 Кб
Скачать

80. Розкрийте поняття відкладення розгляду цивільної справи в суді.

Кожен випадок відкладення розгляду справи є затягуванням у її розгляді, тому це небажана обставина. Однак краще довше розглядати справу, ніж неправильно її вирішити .Відкладення розгляду справи являє собою перенесення її розгляду на інший, точно обумовлений час. Відкладаючи розгляд справи або оголошуючи перерву, суд зазначає день і годину, на які призначається нове судове засідання. Вичерпного переліку підстав відкладення розгляду справи цивільний процесуальний закон не містить, тобто суд може відкласти розгляд справи не тільки в прямо зазначених у цьому Кодексі випадках, але також у зв'язку з необхідністю заміни відведеного судді або залучення до участі у справі інших осіб.

Відкладення справи необхідно відрізняти від оголошення перерви в її розгляді. Таких відмінностей дві: а) за підставами; б) за наслідками. Підставами відкладення є необхідність залучення у процес судді на заміну відведеного, інших осіб, які беруть участь у справі, або інших учасників процесу (свідків, спеціалістів та ін.), а підставою оголошення перерви - неможливість продовження розгляду справи у зв'язку з необхідністю подання нових доказів. Наслідком відкладення справи є розгляд її спочатку, а для оголошення перерви коментована стаття такої вимоги не передбачає, хоча практично у більшості випадків так буде і при закінченні перерви.

Підстави відкладення можна розділити на дві групи:а) суб'єктивні підстави, тобто такі, що залежать від учасників процесу: неявка у судове засідання будь-кого з учасників процесу, без яких неможливий розгляд справи у даному судовому засіданні.У деяких випадках така неможливість може виникнути внаслідок вини суду або інших учасників процесу (неявка без поважних причин, неналежне повідомлення про день засідання, нестача доказівунаслідок неякісної підготовки справи);б) об'єктивні підстави: недостатність доказів унаслідок нових обставин, задоволення клопотань про відвід, надання подружжю строку для примирення тощо.

Відкладення розгляду справи та оголошення перерви оформляється протокольною ухвалою. Учасникам, що з'явилися, про день нового судового засідання повідомляється під розписку. Привідкладенні розгляду справи суд допитує свідків, що з'явилися, в судовому засіданні у присутності осіб, які беруть участь у справі. Тільки у виняткових випадках свідків можна не допитувати і невикликати у нове судове засідання.4. У справах про розірвання шлюбу строк відкладення може бути тривалішим, ніж по інших справах. Провадження у цих справах повинно відкладатися тоді, коли суд вважає, що сім'ю ще можна зберегти. У цьому разі судді повинні, як видається, вчинити певні дії, спрямовані на примирення подружжя: спільна бесіда з ними, притягнення громадськості тощо ( Після закінчення строку відкладення провадження у справі розпочинається заново, тобто за передбаченим у ЦПК порядком. У зв'язку з цим видається не цілком виправданим невключения ЦПК про безперервність судового розгляду, тому що цей принцип допускав розгляд інших справ у перерві розгляду даної справи але з додержанням при його поновленні зазначеного правила коментованої статті.6. Якщо після поновлення провадження сторони не наполягають на повторенні пояснень учасників процесу, знайомих з матеріалами справи, склад суду не змінився, не змінився і склад учасників справи, суд може надати учасникам процесу можливість підтвердити раніше дані пояснення без їх повторення, доповнити їх і задати додаткові запитання.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]