Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методика розвитку історичного мислення.doc
Скачиваний:
20
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

124 Десятов д. Л.

Це завдання учні здатні виконати прямо на уроці, якщо заняття

відбувається в комп’ютерному класі й інформативним джерелом

стане таблиця в ППЗ з історії України для 11-го класу. Учні визна

чатимуть основні тенденції розвитку економіки України, взявши

за основу найбільш яскравий показник, що безпосередньо впливає

на рівень життя населення, такий як продаж товарів тривалого ко

ристування. Із 12 найменувань таких товарів за основу свого ін

дивідуального дослідження учні братимуть як показники декілька

найменувань товарів. При цьому робота учнів на уроці зі статис

тичними даними, звичайно, матиме дещо спрощений характер, але

на об’єктивність отриманих результатів це не впливатиме. Як пра

вило, учні обирають телевізори, холодильники, легкові автомобілі,

електропилососи. Оскільки завданням учнів стає виявлення тен

денцій, то результати своєї роботи вони представлятимуть у вигляді

графіка. У завданні мають поєднуватися елементи практичної ро

боти з використанням комп’ютерних технологій та глибокого

аналізу історичного джерела. Зміст пізнавального завдання мати

ме приблизно такий вигляд: «Вибравши декілька найменувань

товарів

тривалого користування, що продавалися у роздрібній тор

гівлі, побудуйте графік, зміст якого містив би відповіді на такі за

питання:

1) В яких роках кількість вибраних вами для аналізу товарів три‑

валого користування було продано найбільше? В яких роках

найменше?

2) Порівняйте побудовані вами графіки. Проаналізуйте отримані

результати, знайдіть їм пояснення та спробуйте інтерпретувати

дані, які ви отримали в процесі аналізу.

3) Зробіть висновки, узагальніть свої спостереження, виявивши

певні тенденції та закономірності в економічному розвитку Ук

раїни.

Виконавши завдання, учні, спираючись на побудовані ними

графіки, порівнюють, пояснюють та інтерпретують отримані ре

зультати. Школярі указують, що на графіку чітко видно, що най

більш кризовими роками в купівельній спроможності населення

України, а отже, і в розвитку економіки, стали 1996 та 1999 ро

ки, оскільки синусоїди кривих продажу максимально збігаються

(особливо це помітно, коли поштучна кількість товарів приблиз

но однакова). Побудований графік дозволяє помітити суттєві зру

шення, що розпочалися в 2001 р. Отже, цей рік, дійсно, став пе

реломним роком розвитку української економіки того часу. Зрос

Методика розвитку історичного мислення

засобами наочності 125

тання купівельної спроможності громадян, а отже, і позитивні

зрушення в розвитку економіки в 1997–1998 рр., які бачимо на

графіку, можна пояснити досить вдало проведеною грошовою ре

формою в 1996 р. Падіння купівельної спроможності громадян

в 1999 р. спричинила фінансова криза в Росії, яка вкотре засвід

чила залежність української економіки від стану господарства її

північної сусідки.

Графіки, створені іншими учнями, які б найменування товарів

вони не обирали, матимуть приблизно такий же вигляд. Наприкін

ці свого дослідження учні доходять висновку, що можна говорити

про певні тенденції в розвитку економіки України. Складені учня

ми графіки стимулюватимуть пізнавальну діяльність учнів, ос

кільки обов’язково виникне ненав’язливе бажання пояснити ці

тенденції певними причинами. Так формується методична схема,

суть якої полягає в тому, що спочатку аналізують джерело, а вже

після цього повинна йти інтерпретація та пояснення, оскільки

тільки в цьому випадку ми будуємо гіпотезу на основі фактів, а не

підганяємо факти під умоглядні гіпотези. На виконання такого за

вдання учнями, оскільки йдеться про одинадцятикласників, що

володіють навичками комп’ютерної грамотності, буде витрачено

приблизно 30 хв., де на складання графіка відводиться приблизно