Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РОБОЧА програма ММ 2013-2014р. Бакалаври.rtf
Скачиваний:
8
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.24 Mб
Скачать

6. Вимоги до звіту про практику

І. Виробнича практика студентів ІІІ курсу в 1-4 класах початкової школи (5 тижнів).

На ІІІ курсі, в рамках виробничої практики перевіряються форми робіт із пропедевтичної практики, які складали і перевіряють викладачі з педагогіки та психології. Бали, за виконання завдань з пропедевтичної практики входять в загальну шкалу оцінювання.

На етапі поточного контролю (І семестр) студент виконує такі завдання:

види завдань

1

Готує характеристику на класний колектив (консультує каф. Педагогіки та психології);

2

Здійснює спостереження та аналіз уроків вчителя музичного мистецтва

3

Проводить спостереження та аналіз уроків однокурсників (спостереження та аналіз даних уроків можна не писати а проводити у вигляді дискусії за круглим столом з методистом або вчителем);

4

Представляє особистий календарно-тематичний план роботи (узгоджений з планом роботи вчителя від бази практики);

5

Подає робочі плани-конспекти уроків (3 уроки). Конспекти робочих уроків подавати в друкованому вигляді за підписом методиста або вчителя).

6

Записує диск, який має містити підбір дидактичних матеріалів (музики, наочності, презентацій, фрагментів фільтів), що були використані студентом на уроках.

7

Представляє проект майбутнього музично-виховного заходу, який реалізується у ІІ семестрі;

На підсумковому контролі (ІІ семестр) студент виконує такізавдання:

види завдань

1

Завершує роботу над планами-конспектами робочих уроків (5 уроків)

2

Презентує проект позакласної роботи ;

3

Оформляє документацію (щоденник практиканта, відгукі керівників практики);

4

Готує матеріали спостережень (аналізу) уроків студентів-однокурсників і вчителя.

5

Заповнює таблицю використаних інтерактивних музично-педагогічних технологій;

6

Надає DVD диск з дидактичним, музичним та наочним матеріалом до залікового та робочих уроків.

7

Проводить заліковий урок і подає його друком на аркушах формату А-4 з додатками.

8

Готує доповідь до науково-методичної конференції за пісумками педпрактики.

Розподіл балів за видами діяльності студентів ііі курсу під час практики

види завдань

Кількість балів

Оцінює

І. Виконання навчальної та виховної роботи

з учнями молодших класів в школі

максималь-на кількість

40

керівник від бази практики і методист

з них:

1.1

Вивчення учнівського колективу та складання психолого-педагогічної характеристики

1-5

1.2

Якість проведення робочих уроків

1-20

1.3

Проведення позакласного виховного заходу

1-10

1.4

Відвідування та здійснення аналізу уроків вчителя і однокурсників

1-5

ІІ. Виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студента

максималь-на кількість

30

методист

з них:

2.1

Укладання календарно-тематичних планів з уроків музичного мистецтва

1-5

2.2

Конспекти робочих уроків

1-10

2.3

Підбір навчально-дидактичного, наочного матеріалу та музичного репертуару до уроків

1-10

2.4

Виступ з доповіддю на науково-методичній конференції за підсумками педпрактики

1-5

ІІІ. Заліковий урок

максимальна кількість

20

циклова

комісія

ІV. Оформлення звітньої документації

(рівень відповідності звітної документації вимогам програми, захист результатів практики)

максималь-на кількість

10

Керівник практики факультету

з них:

4.1

Аналіз уроків вчителя музичного мистецтва та однокурсників

1-2

4.2

План-конспект залікового уроку та DVD диск з дидактичним, музичним, наочним матеріалом до проведених уроків

1-3

1.3

Сценарій проведеного музично-виховного заходу в початкових класах.

1-3

1.4

Щоденник студента-практиканта та захист у вигляді усного звіту з критичним аналізом підсумків особистої практики.

1-2

ВСЬОГО

100