Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Semke_Sots (1).doc
Скачиваний:
169
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
2.16 Mб
Скачать

План викладу

  1. Релігія та повсякденний досвід

  2. Структура і функції релігії

  3. Типи релігійних організацій

  4. Світові релігії

... належність до релігії — це не досвід, цу просто система вірувань, в дусі якої тебе виховували. Все це запозичено. А істину неможливо запозичити. Або вона твоя, або її немає.

Раджніш Ошо

Ключові поняття й терміни: релігія, ритуал, церква, секта, культ, християнство, іслам, буддизм, релігійність.

Подібно іншим соціальним інститутам релігія пройшла трива­лий шлях розвитку в історії людства. Релігія старше писемності. Знахідки археологів дозволяють стверджувати, що ще 40 тис. років тому наші предки виконували релігійні ритуали. Первісні мисливці й збирачі дотримувалися анімізму, відповідно якому елементи духовного світу мають реальне існування й можуть впливати на життя людей. Люди вірили в існування душ у де­рев, гір, озер і рік. Серед мисливців і збирачів виділялися шамани — люди, які мали здатність впливати на духовні сутності.

Віра в єдину божественну силу, що управляє світом, виник­ла у пастухів і землеробів. Широко розповсюджене уявлен­ня про бога як про пастиря виникло саме в той період історії. В аграрних суспільствах зросло значення релігії, з'явився стан духівництва, яке керувало релігійним життям суспільства.

Найважливішим наслідком індустріальної революції стало зростання ролі науки в житті суспільства. Наука почала ство­рювати конкуренцію релігії. Люди частіше стали звертатися до лікарів і вчених за порадою й розрадою, тоді як раніше це було прерогативою священиків.

Макс Вебер був Одним з тих учених, які всебічно дослід­жували вплив релігії на суспільний розвиток. Він думав, що релігійні й магічно мотивовані дії на ранньому щаблі свого розвитку орієнтовані на подюсторонній світ. Ця вихідна прак­тична орієнтація релігії з особливою силою виявилася в Про­тестантизмі. Практично орієнтована релігійна доктрина каль­вінізму виявилася тією самою духовною силою, що протягом декількох століть рухала індустріальний розвиток у Західній Євроці й Північній Америці.

Згідно з Кальвіном: всемогутній Бог, що всім відає, виз­начив долі людей таким чином, що порятунок призначений тільки деяким, а більшість людей приречені на вічні муки пек­ла. Кальвіністи постійно шукали знаки божої прихильності й прийшли до висновку, що саме багатство людини означає боже блашсловіння. Надія завзятою працею й ощадливістю знайти багатство й відповідно божу прихильність змушувала кальвіністів не покладаючи рук працювати для власного зба­гачення. Ведучи аскетичний спосіб життя й використовуючи технологічні досягнення, кальвіністи закладали фундамент для розквіту індустріальної цивілізації. Згодом релігійний за­пал прихильників цього віровчення охолонув, але залишилася протестантська трудова етика, на якій тримається західна куль­тура виробництва. М. Вебер вважав індустріальний капіталізм «розчаклунованою» релігією. Аналіз, проведений М. Вебером, ясно показує, що релігійна доктрина здатна кардинально змі­нити підвалини суспільства.