Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Mizhnarodni_vidnosini.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
295.42 Кб
Скачать

Контрольні завдання до семінарського заняття

 1. Якої еволюції зазнало у Великій Британії ставлення до Версальского договору?

 2. Як відносилося британське суспільство в кінці 20-х – 30-х років до проблем війни і миру.

 3. Охарактеризуйте ставлення британської дипломатії до можливих змін Версальского порядку.

 4. Вкажіть на розбіжності між Англією і Францією з питання німецьких вимог скасування окремих статей Версальского договору?

 5. Чим була зумовлена слабкість позиції Франції?

 6. На використання якого чинника у європейцській політиці (чому?) з 1932-1933 рр. почала розраховувати Франція?

 7. З якою державою Франція уклала у 1932 р. пакт про ненапад? Охарактеризуйте його.

 8. Чим відрізнявся представлений французьким МЗС у квітні 1934 р. радянський стороні проект Східного пакту ( чи Східного Локарно) від попереднього? Чим вмотивовувала нову позицію французька сторона?

 9. Які умови участі у Східному пакті були висунути Німеччиною? Чому вони були неприйнятні?

 10. Як поставилися до ідеї Східного пакту інші держави, котрі запрошувалися до участі в ньому?

 11. Проблема Саарської області у 1935 р., позиції Франції і Німеччини. Результати плебісциту 13 січня 1935 р.

 12. Які питання обговорювалися в ході візитів А.Ідена до Берліна, Москви, Варшави і Праги? Їх результати.

 13. Які рішення були прийняті на конференції Англії, Франції і Італії в Стрезі 11-14 квітня 1935 р.?

 14. Назвіть основні положення радянсько-французького 2 травня 1935 р. і радянсько-чехословацького 16 травня 1935 р. договорів?

 15. Які рішення прийняли Рада і Асамблея Ліги Націй відносно оцінки нападу Італії на Ефіопію?

 16. В чому полягала обмеженість прийнятих Лігою Націй санкцій проти Італії? Чим це було зумовлено?

 17. Охарактеризуйте позицію Радянського Союзу в італо-ефіопській війні.

 18. Якої поведінки у італо-ефіопському конфлікті дотримувалися держави, що не входили в Лігу Націй?

 19. На що сподівалися в Англії, підписуючи англо-німецьку угоду 18 червня 1935 р.?

 20. Назвіть документи, що були підписані в ході франко-італійських переговорів у листопаді 1934 – січні 1935 р., їх зміст. Чому не склався франко-італійських союз?

 21. Яким було ставлення з боку Франції і Англії до введення німецьких військ у Рейнську зону? Що заявив Муссоліні?

 22. З якою пропозицією до Франції і Бельгії виступив Гітлер в зв’язку з введенням німецьких військ в Рейнську зону? Яка держава його підтримала?

 23. Охарактеризуйте рішення Ради Ліги Націй з «рейнської кризи» і її рекомендації.

 24. Які були політичні і військово-стратегічні наслідки «рейнської кризи»?

 25. Назвіть зміст прийнятих рішень в результаті обміну офіційними листами між Англією і Францією 1 квітня 1936 р.?

 26. Що було результатом секретних англо-французьких штабних переговорів у квітні 1936 р.?

 27. Охарактеризуйте проблему радянсько-французької військової конвенції? Що стало перепоною для її укладення?

 28. Якою спочатку була реакція на франкісьсткий заколот в Іспанії уряду Л.Блюма?

 29. Охарактеризуйте позиції Англії з проблем подій в Іспанії.

 30. Яким було ставлення до подій в Іспанії і політика радянського керівництва?

 31. Висвітліть народження ідеї (ініціатор?) невтручання в іспанські справи та зміст цієї політики і механізм забезпечення.

 32. Реакція на іспанські проблеми з боку Ліги Націй.

 33. Коли СРСР прийняв рішення про надання допомоги республіканському уряду Іспанії? Чим він вмотивовував це рішення? Які воно мало наслідки?

 34. Якими були міжнародні наслідки і підсумки війни в Іспанії?

 35. Які події дали початок передвоєнній політичній кризі у Європі. Коли вона почалася?

 36. Яку винагороду отримала Угорщина за приєднання у лютому 1939 р. до Антикомінтернівського пакту і вихід у квітні 1939 р. із Ліги Націй?

 37. Яку угоду примусила Німеччина підписати 22 березня Литву?

 38. Назвіть акт агресії Італії на Балканах 7 квітня 1939 р.

 39. Якій країни нав’язала невигідну економічну угоду Німеччина 22 березня 1939 р. Що вона передбачала?

 40. Яке питання вперше порушив 24 жовтня 1938 р. під час зустрічі з польським послом міністр закордонних справ Німеччини І. фон Ріббеннтроп.

 41. 26 листопада 1938 р. було опубліковано радянсько-польське комюніке, що воно підтверджувало? Від чого відмовилася Польща у січні 1939 р.?

 42. Які умови участі у Східному пакті були висунути Німеччиною? Чому вони були відкинути СРР і Францією?

 43. Яке попередження, що в наступному збулося, зробив у березні 1939 р. німецькому послу міністр закордонних справ Англії лорд Галіфакс ?

 44. В чому полягала сутність політики гарантій? Яким країнам їх надали Англія і Франція у березні 1939 р.? В чому був обмежений характер такої політики, наприклад, відносно Польщі?

 45. Про який намір оголосили у спільному комюніке Н.Чемберлен і Й.Бек 6 квітня 1939 р. за підсумками їх зустрічі в Лондоні?

 46. Які зобов’язання прийняла щодо Польщі Франція 13 квітня 1939 р. і 19 травня 1939 р.?

 47. Що заявив і в чому звинуватив Лондон і Варшаву Гітлер в промові 28 квітня 1939 р. в рейхстазі? Які міжнародні документи він оголосив розірваними з боку Німеччини?

 48. Гарантії яким державам були надані Англією і Францією у квітні 1939р.?

 49. Коли були підписані і що передбачали англо-турецька і франко-турецька декларації?

 50. Який законодавчий акт був введений в дію британським парламентом 27 квітня 1939 р.?

 51. Яку оцінку міжнародного становища дав Й.Сталін в доповіді на ХУШ з’їзді РКП(б) 10 березня 1939 р.? В чому полягав її суперечливий характер?

 52. З яким запросом звернулася Англія до СРСР і деяких інших країн 17 березня 1939 р.?

 53. Чому пропозиція М.Литвинова про скликання міжнародної конференції держав, яким була адресована британська нота 17 березня 1939 р., не була підтримана?

 54. Охарактеризуйте сутність ініціативи Н.Чемберлена 21 березня 1939 р. Чому її відхилили у Варшаві?

 55. Чому СРСР не погодився на пропозицію Англії надати за її прикладом односторонні гарантії військової допомоги Польщі і Румунії? Що пропонувала Франція?

 56. Охарактеризуйте сутність радянської ініціативи 17 квітня 1939 р. про укладання військово-політичного союзу з Англією і Францією.

 57. Що заявив вперше 8 березня на нараді в імперській канцелярії Гітлер?

 58. Які факти свідчили про формування нової тактичної лінії Німеччини відносно Радянського Союзу з початку 1939 р.?

 59. Як оцінювали на Заході факт відставки М.Литвинова і призначення на посаду народного комісара закордонних справ В.Молотова 3 травня 1939 р.?

 60. Про яке свое рішення заявив Гітлер Ріббентропу 12 травня 1939 р.?

 61. 20 травня 1939 р. німецький посол в СРСР В. фон Шуленбург запропонував Молотову відновити припинені у січні того ж року торгіведьно-економічні відносини. Чим вмотивувавв свою відмову Молотов?.

 62. Що змусило Англію і Францію дати 28 травня позитивну відповідь на радянські пропозиції від 17 квітня 1939 р.?

 63. Охарактеризуйте англо-франко-радянські політичні переговори 15 червня – 2 серпня 1939 р.

 64. Які питання розглядалися на таємних англо-німецьких переговорах в червні і липні 1939 р.?

 65. Вкажіть, які пропозиції Радянському Союзу висовувала в липні – початку серпня 1939 р. Німеччина?

 66. Охарактеризуйте рішення Політбюро ЦК ВКП(б) 11 серпня 1939 р.? З чим воно співпадало?

 67. Проаналізуйте хід англо-франко-радянських переговорів 12-21 серпня 1939 р.

 68. Назвіть питання, що обговорювалися під час зустрічей Молотова і Шуленбурга 15 і 17 серпня 1939 р.

 69. Яка радянсько-німецька угода була підписана 19 серпня 1939 р.?

 70. Що передбачав радянський проект договору про ненапад, вручений Шуленбергу 19 серпня 1939 р.? Чому він не влаштував Гітлера?

 71. Назвіть основні положення радянсько-німецького пакту про ненапад 23 серпня 1939 р. і дайте їм оцінку.

 72. Що передбачав секретний протокол до пакту Молотова-Ріббентропа.

 73. В чому було міжнародне значення і наслідки радянсько-німецького договору 23 серпня 1939 р.?

Семінарське заняття № 5.

Тема: Міжсоюзницькі відносини учасників антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни.

(2 години)

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]