Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 сессия / Организация производства-Бакунов-Смирнов / Организация производства (Полонский Смирнов).doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
1.27 Mб
Скачать

3.2. План семінарського заняття

 1. Основні і допоміжні процеси, процеси обслуговування.

 2. Технологічні операції; правила і порядок розробки.

 3. Організаційно-економічні хара­ктеристики типів виробництва

 4. Сучасні підходи розв'язання протиріч між економічним виробництвом та вимогами ринку.

Література [3, 4, 9, 10, 14].

Питання для самоконтролю та повторення

 1. Виробничий процес на підприємстві та його чинники.

 2. Охарактеризуйте складові виробничого процесу підприємства.

 3. Перерахуйте особливості основних, допоміжних та обслуговуючих процесів.

 4. Проаналізуйте ознаки виробничих операцій.

 5. Розкрийте принципи раціональної організації виробничого процесу.

 6. Здійснити порівняльний аналіз різних типів виробництва.

3.3. Навчальні завдання

Індивідуальні науково-дослідні завдання для студентів

 1. Виробничі процеси, їх види та класифікаційні ознаки.

 2. Особливості виробничого процесу в різних галузях виробництва.

 3. Місце основних, допоміжних й обслуговуючих процесів у системі виробництва.

 4. Комплексне застосування принципів раціональної організації виробничих процесів в сучасних умовах.

 5. Характеристика фаз основного виробництва різних галузей промисловості.

 6. Класифікація технологічних операцій сучасного виробничого підприємства.

 7. Типізація виробництва: передумови, тенденції трансформації та результати.

Питання для організації дискусії

  1. У чому полягає зв’язок принципу пропорційності та пропускної спроможності основного виробництва?

  2. Які зміни слід здійснити, щоб перетворити одиничне виробництво на серійне та масове? Що для цього потрібно? Які існують перешкоди?

3.4. Завдання для перевірки знань Тести

1. Сукупність взаємозалежних процесів праці та природних процесів, у результаті яких вихідна сировина і матеріали перетворюються в готову продукцію - це:

а) технологічні процеси;

б) допоміжні процеси;

в) виробничі процеси;

г) обслуговуючі процеси.

2. Основні виробничі процеси - це:

а) процеси, що сприяють безперебійному протіканню виробничої діяльності;

б) технологічні процеси, що перетворюють сировину й матеріали у готову продукцію, на випуску якої спеціалізується підприємство;

в) між- і внутріцехові транспортні операції, обслуговування робочих місць, складські операції, контроль якості продукції;

г) процеси, покликані створювати умови для успішного виконання виробничих процесів.

3. Які процеси займають визначальну роль на підприємстві?

а) обслуговуючі;

б) основні;

в) допоміжні;

г) часткові.

4. Частина технологічного процесу, що виконується робітником або групою робітників на одному робочому місці при незмінних знаряддях і предметах праці та без переналагодження устаткування - це:

а) частковий виробничий процес;

б) стадія виробничого процесу;

в) технологічна операція;

г) фаза виробничого процесу.

5. До ознак виробничої операції не відносять:

а) функціональна однорідність;

б) постійний склад та інтенсивність споживання ресурсів;

б) організаційна неподільність;

г) перервність.

6. Процеси, що складаються з послідовно і паралельно виконуваних операцій, називаються:

а) простими;

б) складними;

в) основними;

г) обслуговуючими.

7. Найкоротший шлях проходження предмета праці по всім стадіям і операціям виробничого процесу передбачає принцип:

а) паралельності;

б) прямоточності;

в) гнучкості;

г) безперервності.

8. Принцип паралельності передбачає:

а) одночасне виконання окремих частин виробничого процесу з виготовлення виробу;

б) узгодження пропускної здатності;

в) скорочення або зведення до мінімуму перерв у процесі виробництва продукції;

г) мобільний перехід на випуск іншої або нової продукції при освоєнні виробництва.

9. Характерними ознаками одиничного типу виробництва є:

а) широка номенклатура виробів;

б) періодична повторюваність операцій;

в) висока кваліфікація працівників;

г) устаткування - універсальне і спеціальне.

10. Предметно-технологічний принцип розташування устаткування властивий:

а) дрібносерійному виробництву;

б) масовому виробництву;

в) одиничному виробництву;

г) серійному виробництву.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.