Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Visual Basic.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
15.63 Mб
Скачать

1.3 Контрольні запитання

 1. Чому мову Visual Basic називають об'єктно-орієнтованою мовою програмування? Що таке об'єкт?

 2. Як на етапі візуальної розробки програми створити нову форму, помістити елементи управління в форму?

 3. Які властивості форм, етикеток, текстових полів, командних кнопок Вам відомі? Як змінити властивості об'єктів?

 4. Визначить поняття «подія». Що означає подія Click?

 5. Для чого в коді програми використовується оператор Option Explicit?

 6. Що таке змінна? Як у коді програми можна оголосити змінні?

 7. Як змінюються в коді програми властивості об'єктів?

 8. З якими операторами Visual Basic Ви познайомились?

 9. Які файли створюються при записі проекту на магнітний диск? Як створити файл програми, готовий до виконання?

1.4 Практичні завдання

Завдання

Розробити програму за індивідуальним варіантом. При розробці програми слід створити форму, програмний код, перевірити дію програми. Далі необхідно зберегти програму на магнітному диску, надрукувати форму та код програми. Звіт про роботу повинен вміщувати:

 • роздруковану форму програми;

 • роздрукований код програми.

Варіант №1

Створити програму, за допомогою якої можна ввести курси продажу валют – долар, німецька марка, російський рубль, ввести суму в гривнях, підрахувати, яку суму у кожній з валют можна придбати за певну суму в гривневому еквіваленті.

Варіант №2

Створити програму, за допомогою якої можна ввести такі дані: найменування товару, ціну товару, залишок товару на складі на початок дня в кількісному виміру, кількість товару, що поступив протягом дня. Після натиснення на кнопці Обчислення програма повинна видавати 2 повідомлення: залишок товару на початок дня в сумовому виразі, залишок товару на кінець дня. Програма повинна працювати як наведена на рис. 1.4.

Рисунок 1.4 - Вікно програми

Варіант №3

Створити програму, за допомогою якої можна ввести суму нарахованої заробітної плати працівнику підприємства. Після натиснення на кнопці Обчислення програма повинна видавати: суму прибуткового податку – 13% від нарахованої заробітної плати, суму відрахувань у пенсійний фонд – 1% від нарахованої заробітної плати, суму відрахувань у фонд зайнятості – 0,05% від нарахованої заробітної плати, суму до виплати – нарахована заробітна плата мінус усі суми відрахувань.

Варіант №4

Створити програму, за допомогою якої можна ввести закупівельну ціну товару. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: суму торговельної націнки – 10% від закупівельної ціни товару, суму реалізації товару – закупівельна ціна плюс сума торговельної націнки.

Варіант №5

Створити програму, за допомогою якої можна ввести оклад співробітника підприємства, данні про кількість робочих днів у місяці, данні про кількість робочих днів, що відпрацьовані даним співробітником у поточному місяці. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна розрахувати суму нарахованої заробітної плати пропорційно окладу, кількості відпрацьованих днів, зворотно пропорційно кількості робочих днів у місяці.

Варіант №6

Створити програму, за допомогою якої можна ввести собівартість виробу, відсоток націнки виробника, відсоток націнки оптової торгівлі, відсоток націнки у роздрібній торгівлі. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна розрахувати ціну виробу у виробництві, ціну товару в оптовій торгівлі, ціну товару в роздрібній торгівлі.

Варіант №7

Створити програму, за допомогою якої можна ввести закупівельну ціну товару, кількість товару, відсоток торговельної націнки. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: ціну реалізації товару з урахуванням торговельної націнки, суму реалізації товару – добуток ціни реалізації на кількість товару.

Варіант №8

Створити програму, за допомогою якої можна ввести дані про фактичний товарообіг у підприємстві торгівлі, план реалізації товару. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: суму відхилення від плану реалізації (план – факт), відсоток відхилення під плану реалізації .

Варіант №9

Створити програму, за допомогою якої можна ввести складові собівартості продукції – підручників: вартість паперу, заробітна плата виробничого персоналу, оренда обладнання, гонорар автора, а також кількість виробів. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: суму загальних витрат на друкування підручників, собівартість одного підручника, ціну одного підручника, виходячи з того, що плановий прибуток підприємства складає 20%.

Варіант №10

Створити програму, за допомогою якої можна ввести закупівельну ціну товару, відсоток націнки оптової торгівлі, відсоток націнки у роздрібній торгівлі, кількість товару. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна розрахувати ціну товару в оптовій торгівлі, ціну товару в роздрібній торгівлі, суму реалізації (добуток ціни на кількість).

Варіант №11

Створити програму, за допомогою якої можна ввести складові собівартості продукції: вартість матеріалів, заробітна плата виробничого персоналу, оренда обладнання, а також кількість виробів. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: суму загальних витрат на виробництво продукції, собівартість однієї одиниці продукції, ціну одного виробу, виходячи з того, що плановий прибуток підприємства складає 30%.

Варіант №12

Створити програму, за допомогою якої можна ввести дані про ціни товару в поточному і попередньому роках. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: суму зміни ціни товару (нова ціна – стара ціна), відсоток відхилення ціни .

Варіант №13

Створити програму, за допомогою якої можна ввести дані для аналізу виробництва продукції: обсяг виробництва у попередньому році, план виробництва продукції на поточний рік, обсяг фактичного виробництва у поточному році. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: відхилення фактичного обсягу виробництва від планового у сумовому і відсотковому виразі, відхилення обсягу виробництва у поточному році від виробництва у попередньому році в сумовому і відсотковому виразі.

Варіант №14

Створити програму, за допомогою якої можна найменування товару, фактичну кількість товару на складі, кількість товару по даних обліку. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна розрахувати вартість товару, який є на складі (добуток ціни на кількість), вартість товару по даних обліку, надлишок або нестачу товару (фактична вартість мінус облікова вартість).

Варіант №15

Створити програму, за допомогою якої можна ввести: ціну виробу, кількість реалізованої продукції, витрати на придбання матеріалів, витрати на заробітну плату персоналу. Після натиснення на кнопці Розрахунок програма повинна видавати: вартість продукції, що реалізується (добуток ціни на кількість), прибуток від реалізації продукції (вартість реалізації мінус витрати).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.