Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
констпекты лекций / консп банки по требованиям библ ДонНАБА.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.27 Mб
Скачать

Порядок видачі банками готівки

Установи банків видають готівку через свої видаткові каси протягом операційного дня в таких випадках:

  • підприємствам, організаціям, установам з їхніх поточних рахунків на підставі грошових чеків установленої форми із вказівкою цільового призначення отриманої готівки;

  • фізичним особам з їх поточних або ощадних рахунків за видатковими касовими ордерами встановленої форми;

  • індивідуальним позичальникам отримані ними позички за видатковими касовими ордерами;

  • населенню при виплаті йому пенсій, допомоги, переказів з інших банків, заробітної плати працівникам даного банку на підставі, відповідно, доручень пенсійних органів, інших організацій платників або за видатковими касовими ордерами.

До початку операційного дня касири одержують у завідувача касою під звіт достатня кількість готівки. Представники клієнтів для одержання готівки подають зазначені видаткові документи (чеки, ордера) операційному працівникові каси для перевірки. Видаткові документи повинні бути заповнені, підписані й засвідчені згідно встановленим НБУ правилами. Операційний працівник повинен також перевірити, є чи на рахунку в клієнта необхідна сума коштів. Якщо представлені клієнтом документи не викликають зауважень, операційний працівник візує їх, підписує в осіб, які мають право дозволити видачу готівки, і передає касирові для виконання.

Отримані видаткові документи касир ще раз перевіряє, насамперед вірогідність підпису особи, що дозволило видачу грошей, наявність даних про пред'явлення паспорта й підпису про одержання грошей представником клієнта - одержувача готівки. Якщо ці документи не викликають сумніву, касир відраховує зазначену суму готівки й передає представникові клієнта. Гроші видаються повними пачками й корінцями, якщо впакування Їх не ушкоджене. У випадку видачі більших сум готівки вони можуть готуватися банком заздалегідь. Одержувач може перерахувати видану йому суму готівки поаркушно. Це робиться в окремому приміщенні під наглядом працівника банку. Видана клієнтам сума готівки в той самий день списується з їхніх рахунків. Якщо під час перевірки видаткових документів операційним працівником або касиром будуть виявлені порушення чинних правил їхнього оформлення, вони повертаються без виконання. Якщо представник клієнта, перераховуючи в приміщенні банку отриману готівку, виявить недостачу, то вона покривається з каси банку й пред'являється претензія на цю суму установі банку, касир якого сформував відповідну пачку й корінець. Надлишок виданої суми повертається в касу банку. Підприємства при одержанні готівки повинні вказувати в чеку мети, на які вони будуть витрачатися, і суму на кожну мету. Податку й інші контролюючі органи, комерційні банки періодично перевіряють використання підприємствами отриманих коштів по цільовому призначенню.

  1. Прогнозування й облік касових оборотів банків

Прогноз касових оборотів - оцінка перспектив розвитку наявного обігу, відповідно до якої визначаються обсяги й джерела надходжень наявних у каси банків, обсяги й цільовий напрямок видачі наявних з кас банків, розмір випуску наявних або вилучення їх з обігу.

Прогноз наявного обігу встановлює обсяг і джерела надходжень наявних у каси банків, обсяг і цільовий напрямок видачі наявних з кас банків, обсяг випуску наявних або вилучення їх з обігу в цілому по країні, Автономній Республіці Крим і регіонам. Порядок прогнозування касових оборотів передбачений Інструкцією про організації роботи з наявного обігу установами банків.

Прогноз касових оборотів по Україні в цілому складається Національним банком у розрізі регіонів, а по регіонах - територіальними керуваннями Національного банку на квартал з розподілом по місяцях. Прогноз касових оборотів складається по наступних джерелах надходжень і напрямкам видачі наявних:

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.