Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
17
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
287.11 Кб
Скачать

10.4. Витрати на забезпечення якості проекту.

Управління проектами в будівництві на протязі його життєвого циклу пов’язано з факторними витратами виробництва, що супроводжують проект при його плануванні, проектуванні і конструюванні, підготовці до виробництва, матеріальному забезпеченні, самого виробництва та вводу об’єкту в експлуатацію, в експлуатацію, що передбачений проектом. Крім цих витрат при управлінні проектами здійснюють витрати, що пов’язані безпосередньо з заходами і відносяться до забезпечення якості. При управлінні проектами основні складові витрат на якість продукції поділяють на 2а напрямки: в залежності відповідностей і невідповідностей витрат, з послідовною класифікацією на 4и групи (рис. 10.5).

Рис. 10.5. Класифікація витрат безпосередньо на якість

До першої групи відносяться витрати попереджувального, що пов’язані з побудовою та функціонуванням системи менеджменту якості, її документуванням, навчанням та підготовкою персоналу, із правовим та інформаційним забезпеченням системи менеджменту якості, а також витрати на організацію обліку та аналіз витрат на забезпечення якості.

До другої – витрати на оцінювання якості, до складу яких відносяться витрати на функціонування підрозділів контролю, внутрішніх лабораторій та служб метрологічного забезпечення.

До третьої – витрати пов’язані з усуненням дефектів, виявлених у процесі виробництва. Це витрати, що пов’язані з ліквідацією невідповідностей процесу.

Четверта група визначає витрати на усунення дефектів, виявлених у споживача. Це додаткові витрати виробника на виправлення невідповідностей продукції, яку придбав споживач.

Якщо перші 2 групи витрат можуть бути визначені і підлягають заздалегідь обліку, то останні 2 групи можуть бути оцінені тільки з точку зору цих витрат шляхом розробки заходів по їх зменшенню в розглянутому періоді з попереднім.

У результаті управління якістю проекту поряд із загальним зменшенням витрат змінюється і їх структура: частка попереджувальних витрат збільшується, а всіх інших – зменшується.

Особливу увагу при управлінні проектами у будівництві належить витратам, що пов’язані з собівартістю будівельної продукції. Негативний вплив факторів, що пов’язані з предметами праці (матеріали, конструкції, вироби та інше); засобами праці (механізми, машини, устаткування та інше); нормативно-технічною документацією (проекти, контракти та інше); процесом праці (маркетинг, планування, ціноутворення та інше) здатні змінити властивості та показники цих складових і в цілому будівельної продукції. Таких факторів дуже багато, оскільки в створенні будівельної продукції беруть участь багато галузей промисловості, від якості і ціни продукції яких залежать витрати зі створення кінцевої будівельної продукції.

Вже на першій стадії створення будівельної продукції - проектуванні - необхідно враховувати фактори, пов'язані з ефективністю розроблених проектів. Один з головних засобів підвищення ефективності та зниження витрат є застосування в проектах таких технологічних, об'ємно-планувальних і конструктивних рішень, матеріалів і виробів, що знижували б вагу будівлі, його об'єм і виробничі площі, давали б можливість отримати більший приріст потужності (продукції) при менших матеріальних і трудових витратах.

На стадії матеріально-технічного забезпечення зниження витрат на якість визначається впровадженням нових прогресивних матеріалів, конструкцій і виробів, а також при виборі постачальника, його можливості виконати замовлення при високій якості в встановлені терміни і по прийнятній ціні.

Головна і визначальна роль в обліку і зниженні витрат на якість належить виробничій стадії, зокрема у сфері менеджменту. Постійне вдосконалення планування, управління, організації, механізації, стимулювання будівельного виробництва і так далі є необхідною умовою зниження витрат, в якому провідна роль належить людському чиннику, підрозділу, апарату організації, де формуються ці витрати.

За формування витрат на кожній стадії зниження витрат несуть відповідальність ті або інші підрозділи і, зрозуміло, що вони відповідають як за якість, так і за понесені витрати. Необхідною гарантією якості і зниження витрат на кожній стадії є якісне виконання обов'язків і функцій підрозділами і їх працівниками, де формуються витрати і якими необхідно управляти. Їх види і перелік залежать від специфіки роботи підприємства, його структури, організації робіт і так далі. Витрати можуть бути зовнішні і внутрішні, пов'язані з плануванням і обліком, прямі і непрямі, такі, що компенсуються і не компенсуються, враховуються від господарської і виробничої діяльності, а також пов'язані із створенням продукції і її життєвим циклом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке конспект для горчинской