Скачиваний:
106
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.04 Mб
Скачать

План (логіка викладення і засвоєння матеріалу)

 1. Мета і завдання аудиту безготівкових розрахунків

 2. Особливості нормативної бази

 3. Предметна область аудиторського дослідження

 4. Аудит безготівкових розрахунків

 5. Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості

 6. Аудит зобов'язань перед банком

КЛЮЧОВІ

 • мета аудиту безготівкових розрахунків;

 • завдання аудиту;

 • форми розрахунків;

 • акредитивна дебіторська заборгованість;

 • інкасова дебіторська заборгованість;

 • вексельна дебіторська заборгованість;

 • дебіторська заборгованість розрахунковими чеками;

 • критерії визнання активом дебіторської заборгованості;

 • предметна область аудиторського дослідження;

 • класифікація безготівкових розрахунків;

 • класифікація рахунків для зберігання коштів у банках;

 • інформаційні потоки про рух грошових коштів;

 • вексельні операції;

 • бартерні операції;

 • аудит системи внутрішнього контролю безготівкових розрахунків;

 • програма аудиту безготівкових розрахунків;

 • зіставлення залишку коштів на рахунках у банках і в регістрах обліку клієнта;

 • тест вибіркового контролю банківських документів на відповідність;

 • балансовий підхід до безнадійності дебіторської заборгованості;

 • найтиповіші помилки бухгалтерів і факти зловживань щодо дебіторської заборгованості;

 • етапи перевірки дебіторської

 • заборгованості й зобов'язань.

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

 • Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування і послуг" від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР, зі змінами і доповненнями;

 • Закон України від 23 вересня 1994 року № 185/94-ВР "Про порядок здійснен­ня розрахунків в іноземній валюті";

 • Закон України від 5 квітня 2001 року № 2374-ПІ "Про обіг векселів в Україні";

 • Закон України від 6 липня 1999 року № 826-ХІУ "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі";

 • Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, за­тверджена постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 р. № 135, зі змінами і доповненнями;

 • Інструкція про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001 р. № 69, зі змінами і доповненнями;

 • Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління Національного бан­ку України від 18 грудня 1998 року № 527, зі змінами і доповненнями;

 • Конвенція, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі;

 • Наказ ДПА України "Про затвердження нормативно-правових активів до За­кону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфе­рі торгівлі, громадського харчування і послуг" від 01.12.2000 р. №614;

 • Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій» "від 15.02.1996р. №51

 • Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушен­ня норм по регулюванню обігу готівки" від 12.06.95 р. №436/95, зі змінами і доповненнями;

 • МСА 530 "Аудиторська вибірка та інші процедури вибіркової перевірки";

 • П(с)БО 10 "Дебіторська заборгованість";

 • П(с)БО 11 "Зобов'язання";

 • Постанова КМУ і НБУ від 21 червня 1995 року № 444 "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захис­них застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які перед­бачають розрахунки в іноземній валюті";

 • Порядок надання звітності, пов'язаної з застосуванням реєстраторів розра­хункових операцій або використанням розрахункових книжок від 01.12.2000р. №614;

 • Порядок реєстрації і ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахун­кових книжок від 01.12.2000 р. № 614;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Кулаковська