Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мельянцова / аудит / 371_1 / 2548 / old / ¦юё¦с.+-¦-L.1.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
600.06 Кб
Скачать

Тема 8. Облік та аудит формування та використання фінансового

результату страхової організації.

Поняття фінансового результату страхової компанії. Складові фінансового результату страховика: фінансовий результат страхової діяльності; фінансовий результат інвестиційної та фінансової діяльності; фінансовий результат іншої звичайної операційної діяльності іта надзвичайних операцій.

Порядок визначення фінансового результату основної (страхової) страхової діяльності. Доходи від страхової діяльності (зароблені страхові премії, комісійні за передачу ризиків у перестрахування, частки перестраховиків у компансації збитків, повернені суми із резерву збитків та централізованих страхових резервних фондів). Витрати страховика на здійснення страхової діяльності (страхові виплати, відрахування у централізовані страхові резервні фонди та у технічні резерви інші, ніж резерв незаробленої премії, аквізиційні витрати, ліквідаційні витрати).

Облік і аудит заробленої страхової премії. Характеристика рахунків бухгалтерського обліку, що використовуються для відображення заробленої страхової премії. Кореспонденція рахунків. Основні бухгалтерські проводки.

Облік і аудит фінансового результату страховика, в тому числі від страхової страхової діяльності. Характеристика рахунків бухгалтерського обліку, що використовуються для відображення формування фінансового результату. Основні бухгалтерські проводки.

Аудит розподілу та використання прибутку страхової організації. Розподіл чистого прибутку страховика. Вільні резерви страховика. Виплата дивідендів. Реінвестування.

Тема 9. Оподаткування страхових організацій.

Система оподаткування страховиків України. Прямі податки. Непрямі податки. Збори.

Оподаткування страхової компанії податком на прибуток. Оподаткування прибутку від нестрахової (інвестиційної, фінансової, іншої господарської) діяльності. Оподаткування страхових операцій в т.ч. операцій із страхування життя; операцій із загального страхування; страхових операцій нерезидентів. прибутку від інвестиційної та фінансової діяльності. База оподаткування. Ставки податку.

Декларація про доходи страховика. Структура декларації. Основні показники. Порядок подання.

Тема 10. Аналіз та оцінка фінансового стану страхової організації.

Поняття фінансового стану страховика. Інформаційна база для його оцінки.

Платоспроможність страховика, її значення. Необхідність особливих вимог щодо платоспроможності страхових організацій.

Умови забезпечення платоспроможності згідно з Законом України «Про страхування». Наявність сплаченого статутного капіталу та гарантійного фонду страховика. Наявність страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат. Запас платоспроможності. Економічний смисл та порядок обчислення фактичного та нормативного запасу платоспроможності.

Перевірка виконання вимог Закону України «Про страхування» щодо застосування перестрахування для забезпечення фінансової надійності страхових операцій.

Аналіз фінансового стану страховика за допомогою фінансових коефіцієнтів відповідно до вимог Комісії з цінних паперів і фондового ринку України. Характеристика фінансових коефіцієнтів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке old