Скачиваний:
8
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
351.74 Кб
Скачать

10.5. Аудит прибуткового податку з доходів громадян

Прибутковий податок — один із видів прямих податків, що стягується з фізичних осіб. Регулюється Декретом Кабінету Міністрів України та іншими нормативними актами.

Платниками податку виступають громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства.

Об’єктом оподаткування є:

 1. Для громадян, що мають постійне місце проживання — сукупний оподаткований дохід за календарний рік, одержаний як в Україні, так і за її межами;

 2. Для громадян, які не мають постійного місця проживання в Україні — дохід, одержаний з джерел України.

Ставка податку обчислюється з сукупного оподатковуваного доходу громадян:

 1. Для громадян за місцем основної роботи — за прогресивною процентною ставкою;

 2. Для громадян, що отримують доходи не за місцем основної роботи, — за пропорційною процентною ставкою — 20 % (без вирахування неоподатковуваного мінімуму доходів громадян).

У процесі перевірки правильності утримань прибуткового податку завдання аудиту — встановити:

 • наявність та правильність оформлення первинних документів, що використовуються для нарахування заробітної плати;

 • правомірність нарахування заробітної плати;

 • дотримання порядку нарахування заробітної плати за її складовими;

 • правильність визначення бази оподаткування, виключення тих видів нарахувань, що не включаються до Фонду оплати праці;

 • своєчасність перерахунку прибуткового податку з громадян до бюджету;

 • обґрунтованість надання пільг за прибутковим податком ок­ремим громадянам;

 • правильність визначення сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню;

 • правильність проведення річного перерахунку прибуткового податку;

 • правильність оподаткування доходу при виплаті заробітної плати у натуральній формі;

 • правильність утримання податку згідно розрахованої бази для оподаткування;

 • правильність утримання прибуткового податку із сум заробітку за виконані роботи за договорами громадянсько-правового характеру.

Джерелами інформації для перевірки правильності утримання прибуткового податку з доходів громадян є: накази, касові документи, особові рахунки, відомості на виплату заробітної плати, банківські документи, Головна книга і журнали-ордери.

Основні бухгалтерські записи по нарахуванню заробітної плати та утриманню прибуткового податку, наведені в табл. 10.2.

У першу чергу аудитор має встановити наявність та правильність оформлення первинних документів, що є підставою для нарахування заробітної плати, утримань податків і обов’язкових платежів. До них відносяться: штатний розпис, накази про прийняття, звільнення та переведення працівника на іншу посаду; табелі обліку робочого часу; затверджені форми про розміри виконання виробітку (комісійні за продаж, доставку); листки непрацездатності; накази про відпустки та інші різні розпорядження; договори цивільно-правового характеру; документи, що під­тверджують право на пільгове оподаткування; наявність трудової книжки, накази про виплату сум матеріальної допомоги згідно з колективним договором; накази про утримання сум завданої матеріальної шкоди; виконавчі листи.

Таблиця 10.2 відображення в обліку розрахунків з оплати праці та утримання податків

№ пор.

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано заробітну плату

23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 81 «Витрати на оплату праці», 85 «Інші затрати», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 99 «Надзвичайні витрати»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

2

Утримано прибутковий податок

661 «Розрахунки за заробітною платою»

641 «Розрахунки за податками»

3

Утримано в Пенсійний фонд, 2 %

661 «Розрахунки за заробітною платою»

651 «За пенсійним забезпеченням»

4

Утримано в Фонд зайнятості, 0,5 %

661 «Розрахунки за заробітною платою»

653 «За страхуванням на випадок безробіття»

5

Утримано в Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, 0,5 %

661 «Розрахунки за заробітною платою»

652 «За соціальним страхуванням»

6

Нараховано в Пенсійний фонд, 32 %

23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 99 «Надзвичайні витрати»

651 «За пенсійним забезпеченням»

7

Нараховано в Фонд соціального страхування в зв’язку з тимчасовою втра­тою працездатності, 2,6 %

652 «За соціальним страхуванням»

8

Нараховано в Фонд безробіття, 2,1 %

653 «За страхуванням на випадок безробіття»

Закінчення табл. 10.2

№ пор.

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

9

Нараховано за листком непрацездатності

652 «За соціальним страхуванням»

661 «Розрахунки за заробітною платою»

10

Нараховано в Фонд нещасних випадків на виробництві *

23 «Виробництво», 24 «Брак у виробництві», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 99 «Надзвичайні витрати»

654 «Розрахунки за індивідуальним стра­хуванням»

* Відсоткова ставка Фонду соціального страхування від нещасних випадків визначається під час реєстрації у фонді залежно від кодів економічної діяльності підприємства, що зазначені у Довідці Держкомстату. Класифікація галузей економіки та видів робіт щодо професійного ризику виробництва є додатком до «Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання», затверджене постановою Кабінет Міністрів України від 13.09.2000 р. № 1423.

Наступним кроком перевірки аудитором розрахунків по заробітній платі та утримання із сукупного доходу має бути з’ясу­вання дотримання юридичною чи фізичної особою чинного законодавства щодо оподаткування. Аудитор повинен встановити дотримання таких законодавчих актів:

 • Декрету про прибутковий податок з громадян (із змінами і доповненнями) від 26 грудня 1992 р. № 13-92;

 • Закону України «Про систему оподаткування» від 25 червня 1991 р. № 1251-ХІІ;

 • Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 р. № 400/97-ВР;

 • Закону України «Про збір на обов’язкове соціальне страхування» від 26 червня 1997 р. № 402/97-ВР (зі змінами і доповненнями);

 • Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р. із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 11.01.2001 р. № 2213-ІІІ та від 17.01.2002 р. № 2980-ІІІ;

 • Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ із змінами і доповненнями;

 • Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності»;

 • Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР (із змінами і доповненнями);

 • Закону України від 26 квітня 2001 р. № 2405-ІІІ «Про внесення змін до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян»;

 • Інструкції про прибутковий податок з громадян, затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня 1993 р.

Головним при перевірці є встановити правильність обчислення бази оподаткування прибутковим податком з громадян. Базою утримання прибуткового податку є сукупний оподатковуваний дохід.

При перевірці сукупного доходу, що підлягає оподаткуванню, необхідно з’ясувати розмір всіх можливих виплат, доплати, суми наданих підприємством соціальних благ у грошовій і натуральній формі. До них відносяться:

 • суми премій як разові, так і за підсумками роботи за місяць, квартал, рік (перевіряється К-т 301, Д-т 661 по Журналу-ордеру № 1 «Каса», Головній книзі, а потім за первинними касовими документами у ті дні, коли здійснювалася їх видача);

 • допомога по тимчасовій непрацездатності;

 • виплачені суми матеріальної допомоги;

 • суми наданих інших виплат у грошовій і натуральній формі як безпосередньо з каси, складу підприємства, так і шляхом перерахувань через банк іншим організаціям;

 • видані або перераховані працівникам кошти на харчування, на погашення позик, на оплату квартири або наймання житла, оплату газет і журналів, страхування працівників, крім обов’яз­кового, покриття різниці між цінами придбання і реалізації товарів працівникам підприємства;

 • суми на придбання акцій, туристичних і міжнародних путівок, доплати понад норм компенсаційних виплат за використання особистого автотранспорту, виплати понад норми витрат на відрядження;

 • закупка товару в осіб без постійного місця проживання в Україні без громадянства;

 • виплати дивідендів за акціями підприємств, на які нараховується податок у сумі 30 % у джерела виплати.

Крім того, слід врахувати типові порушення, що допускаються підприємствами при розрахунках податку (табл. 10.3).

Таблиця 10.3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке 378