Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
10
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
551.42 Кб
Скачать

Таблиця 2.10 прогноз взаємозалежності обсягу виробництва і прибутку

№ рядка

Обсяг випуску продукції (тис. одиниць)

Ціна, грн.

Загальний дохід (тис. грн.)

Загальні витрати (тис. грн.)

Прибуток (+), збиток (–) (тис. грн.)

Граничні витрати (грн.)

Граничний прибуток (грн.)

Прибуток на одиницю продукції (грн.)

Середні загальні витрати на одну одиницю продукції (грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

2250

– 2250

1

17

120

2040

3090

– 1050

49,4

70,6

– 61,8

181,8

2

75

120

9000

4750

4250

28,6

91,4

56,7

63,3

3

105

120

12 600

5850

6750

36,7

83,3

64,3

55,7

4

125

120

15 000

6750

8250

45,0

75,0

66,0

54,0

5

135

120

16 200

7450

8750

70,0

50,0

64,8

55,2

6

144

120

17 280

8130

9090

75,6

44,4

63,5

56,9

7

152

120

18 240

8790

9450

82,5

37,5

62,2

57,8

8

157

120

18 840

9390

9450

120,0

0,0

60,2

59,8

9

160

120

19 200

9950

9250

186,7

– 66,7

57,8

62,2

10

162

120

19 440

10490

8950

270,0

– 150,0

52,0

64,8

Витрати виробництва, як вже згадувалося, класифікують на постійні і змінні. Постійні витрати мають місце навіть тоді, коли підприємство не виробляє продукції. До таких витрат відносяться: орендна плата за обладнання, амортизація необоротних активів, адміністративні витрати та інші в залежності від специфіки виробництва та його організації. Таким чином, підприємство зазнає збитків, які дорівнюють його постійним витратам. Для ук­раїнських підприємств така ситуація є досить поширеною і може бути зумовлена різними чинниками: зміною ринкової ситуації, зниженням конкурентоспроможності продукції, диверсифікацією виробництва тощо. У таких випадках, щоб зменшити збитки, підприємство повинно виробляти продукцію зі збитками. В залеж­ності від попиту на продукцію, а також ціни можливої реалізації у таких випадках стратегія підприємства полягає у мінімізації витрат або припиненні випуску продукції, якщо виробнича діяльність не зменшує постійні витрати.

За тих же обсягів виробництва і загальних витрат, які наведені у табл. 2.10, проаналізуємо вище розглянуту ситуацію у табл. 2.11. Припустимо, що ціна продукції на ринку під впливом різних ринкових чинників знизилася із 120 грн. до 53 грн. за одиницю.

Соседние файлы в папке strategichniy_analiz_golovko