Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Екобеспека ПСХП / Лаб ЕБпсхп.doc
Скачиваний:
92
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
1.22 Mб
Скачать

6. Зміст роботи

  1. Вивчити теоретичне обґрунтування і зробити короткі записи.

  2. Зробити висновки.

7. Оформлення звіту

  1. Тема та ціль роботи.

  2. Коротке теоретичне обґрунтування.

  3. Висновки про виконану роботу.

8. Література

  1. Подрушняк А.Е., Проданчук Н.Г., Горцева Л.В., Шутова Т.В., Костюченко Т.П.  Безопасность использования полимерных материалов для упаковки пищевых продуктов // Проблеми харчування. -2004. -№1.-с. 32-38.

  2. Киримова М.Т., Б.П.Суханов, Л.Л.Кочергина. Актуальные вопросы санитарного надзора и контроля за безопасностью применения полимерных материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами // Вопросы питания. -2001. -№1. -с. 36-41.

  3. Запольський А.К., Українець А.І. Екологізація харчових виробництв –К.: Вища школа, 2005. -423 с.

9. Матеріали сайтів

  1. ecologylife.ru

  2. medlinks.ru

  3. medved.kiev.ua

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

ТЕМА: ЕКОЛОГІЧНЕ МАРКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

1. Мета роботи:

1.1 Вивчити знаки екологічного маркування харчових продуктів;

1.2 Порівняти знаки екологічного маркування харчових продуктів та знаки про екологічність товарів.

В результаті виконання даної роботи студент повинен

ЗНАТИ: знаки екомаркування харчових продуктів та екологічних товарів.

ВМІТИ: розрізняти знаки екологічного маркування харчових продуктів та екологічності товарів.

2. Самостійна підготовка до заняття

  1. За підручниками та лекційним курсом ознайомитися з теоретичним матеріалом по темі лабораторної роботи.

3.Питання для самоперевірки

  1. Що таке екологічне маркування?

  2. Яка мета екомаркування?

  3. Назвіть основні типи екологічного маркування.

  4. Як виглядає знак екологічного маркування в Україні?

  5. Чи визнається «зелений журавлик» Глобальною Мережею Екологічного Маркування?

  6. Які умови отримання знаку екологічного маркування?

  7. Якими знаками позначають екологічно чисті продукти харчування в інших державах?

  8. Які знаки вказують на екологічність товару (нешкідливість для навколишнього середовища)?

4. Матеріальне забезпечення

Зразки харчових продуктів в упакуванні з екомаркуванням (5-6 видів).

5. Теоретичне обґрунтування

Національні екологічні знаки є в багатьох країнах світу. Лідерами є країни Євросоюзу, США, Канада, Японія, Австралія, але сьогодні свої знаки мають також Таїланд, Тайвань, Індія, Бразилія і інші країни (додаток Г). Такі єдині державні знаки допомагають поліпшити збут продукції, упорядкувати безліч знаків, запам’ятовування яких може привести до плутанини, і допомогти підвищити довіру споживачів до біопродуктів.

Екологічне маркування – це комплекс відомостей екологічного характеру щодо продукції у вигляді тексту, окремих графічних, кольорових символів (умовних позначень) та їх комбінацій. Він наноситься в залежності від конкретних умов безпосередньо на виріб, упаковку (тару), ярлик, етикетку чи в супровідну документацію.

Ціль створення екомаркування – повідомлення споживачу інформації, яка дозволяє обирати ту продукцію, яка чинить найменший негативний вплив на навколишнє середовище; стимулює виробників екологічно безпечної продукції, забезпечення безпеки продукції на всіх стадіях її життєвого циклу; призупинення або припинення реалізації продукції, яка не відповідає встановленим екологічним вимогам; сприяння збуту продукції з кращими екологічними характеристиками; запобігання ввезення в країну недоброякісних з екологічної точки зору іноземних товарів; оцінка відходів виробництва з точки зору екологічної безпеки та утилізації.

В залежності від інформації, яку несе екологічне маркування, існує 3 основні типи: 1) інформація про екологічність продукції загалом, яка враховує увесь життєвий цикл її виробництва; 2) інформація про екологічність окремих властивостей продукції. Сюди також відносяться знаки, які відображають відсутність речовин, що призводять до зменшення озонового шару Землі; знаки на предметах споживання, які відображають можливість їх утилізації з найменшою шкодою для навколишнього середовища, і багато інших; 3) інформація для ідентифікації натуральних продуктів харчування (органічне виробництво).

Якщо споживач хоче бути впевненим в тому, що на його столі якісна та безпечна їжа, він зробить вибір на користь продукції маркованої знаком «Екологічно чисто та безпечно», тому що саме ця продукція пройшла підтвердження відповідності екологічним критеріям і не має ні шкідливих харчових домішок, ні важких металів, хімічно небезпечних  речовин. Ця продукція у категорії продуктів харчування не менш, ніж на 95% натурального походження.

Соседние файлы в папке Екобеспека ПСХП