Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
DM-03-Konspekti_lektsiy.docx
Скачиваний:
140
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
2.99 Mб
Скачать

Гіпоїдна зубчаста передача

Недоліки, які має гвинтова передача, у гіпоїдній передачі виявляються в меншій мірі, оскільки контакт зубців тут здійснюється не в точці, а по лінії. Тому гіпоїдні передачі мають суттєво більшу несучу здатність. Швидкості ковзання у гіпоїдних передачах менші, ніж у гвинтових.

Причиною виходу з ладу гіпоїдних передач найчастіше є заїдання зубців. На практиці можливість заїдання у значній мірі може бути зменшена застосуванням спеціального протизадирного мастила (гіпоїдне масло), а також термообробкою сталевих коліс до високої твердості (60-65 HRC). Крім цього, суттєвим є обмеження зміщення осей Е (рис. 26.3).

При проектуванні гіпоїдних передач зміщення осей (гіпоїдне зміщення) беруть Е = (0,2...0,3) dae2. У передачах легкових автомобілів Е ≤ 0,2mzс, а у передачах важких транспортних машин Е ≤ 0,1mzс, де .

Кут нахилу зубців шестірні в гіпоїдній передачі вибирають залежно від її числа зубців: β1 = 50° при z1 = 6...13; β1 = 45° при z1 = 14...15; β1 = 40° при z1 – 16. Кут нахилу зубців колеса β2 = 30...35°.

Передаточне число гіпоїдної передачі визначають за формулою

U = ω12 = z2/z1= d2 cos β2/d1cos β1. (26.7)

Розрахунок зубців на міцність у гіпоїдній передачі виконують за методикою розрахунку конічних зубчастих передач із криволінійними зубцями. Щоб обмежити спрацювання зубців та зменшити можливості заїдання, слід передбачити також розрахунок на стійкість проти спрацювання (обмежити швидкість спрацювання зубців у конкретних умовах експлуатації гіпоїдної передачі).

Хвильові зубчасті передачі Принцип роботи та деякі схеми хвильових зубчастих передач

Хвильова передача здійснюється на принципі перетворення параметрів руху хвильовим деформуванням однієї з ланок передачі. Цей принцип вперше був запропонований російським вченим А.І. Москвітіним у 1944 р. для варіанту фрикційної передачі та американським вченим В. Массером у 1959 р. для зубчастої передачі.

Хвильова передача (рис. 27.1) складається з гнучкого зубчастого вінця 1, з'єднаного з веденим валом і здеформованого генератором хвиль 3, на якому розміщений гнучкий підшипник 2. Гнучкий зубчастий вінець у здеформованому стані входить у зачеплення з двох діаметрально протилежних боків із нерухомим жорстким зубчастим вінцем 4, який розміщений у корпусі передачі і має внутрішні зубці. При обертанні генератора хвиль, виконаного у вигляді кулачка, з кутовою швидкістю ω1 гнучке колесо і ведений вал, зв'язаний із ним, будуть обертатись із кутовою швидкістю ω2. Передавання обертового руху із зміною кутової швидкості забезпечується різницею чисел зубців жорсткого та гнучкого зубчастих коліс. Гнучкий підшипник призначений для зменшення тертя між генератором хвиль та гнучким колесом. Передача такого виду називається хвильовою через хвилеподібне деформування гнучкого колеса при обертанні генератора. Хвильова передача за схемою на рис. 27.1 називається двохвильовою, оскільки за один оберт генератора гнучке колесо сприймає дві хвилі деформації. Відомі також одно- і трихвильові та рідко застосовувані чотирихвильові передачі. Число хвиль деформації гнучкого колеса залежить від форми та конструкції генератора хвиль.

На сьогодні відома велика кількість схем та конструкцій хвильових зубчастих передач. На рис. 27.2 показані деякі найпоширеніші схеми хвильових зубчастих передач. Хвильова передача, що зображена на рис. 27.2, а, має з'єднане з веденим валом гнучке зубчасте колесо, а жорстке колесо нерухомо встановлене в корпусі передачі. У хвильовій передачі за схемою рис. 27.2, б гнучке колесо не обертається, бо воно з'єднане з корпусом, а жорстке зубчасте колесо обертається разом із веденим валом. На рис. 27.2, в зображена схема хвильової передачі, за допомогою якої можна передавати обертовий рух в ізольований простір. Тут гнучке зубчасте колесо виготовлене у формі стакана і закріплене герметично своїм краєм із корпусом, а жорстке зубчасте колесо розміщене на веденому валу, який обертається в ізольованому просторі.

На рис. 27.2 і в подальших випадках вибране позначення числа зубців гнучкого колеса z1 (незалежно від того, чи воно обертається, чи закріплене нерухомо), а числа зубців жорсткого колеса – z2.

Доцільність використання принципу хвильової передачі полягає у багатопарності зачеплення зубців, яка визначає всі переваги такої передачі у порівнянні з іншими, а саме:

а) достатньо висока несуча здатність хвильових передач при малій масі та габаритних розмірах;

б) можливість здійснення за допомогою однієї пари коліс великих передаточних чисел у межах 60-300;

в) достатньо високий ККД, що досягає 0,85-0,90;

г) висока кінематична точність;

д) передача дає змогу передавати обертовий рух у ізольований простір.

Недоліками хвильових передач є такі:

а) обмеження частоти обертання генератора хвиль (до 4000 хв–1);

б) складність виготовлення гнучкого колеса;

в) низька довговічність гнучкого колеса з огляду на великі навантаження та значні деформації.

Сучасний стан використання хвильових передач можна характеризувати як такий, що має перспективу. Розроблено також стандартний ряд редукторів, до складу якого входять 11 типорозмірів із діапазоном діаметрів ділильних кіл гнучких коліс 50-510 мм і різними передаточними числами. Діапазон обертових моментів на веденому валу 30-30000 Н·м.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]