Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НЕ.doc
Скачиваний:
80
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
1.06 Mб
Скачать

План та завдання семінарських занять з дисципліни «Національна економіка»

Тема 1. Національна економіка: загальне та особливе

 1. Предмет і завдання вивчення національної економіки.

а) зміст дисципліни «національна економіка»;

б) методологічні принципи та засоби дослідження і вирішення задач національної економіки.

 1. Теоретичні концепції національної економіки.

а) сутність та основні ознаки національної економіки;

б) основні економічні показники національної економіки. Система національних рахунків.

 1. Моделі національної економіки.

а) поняття «економічна система», основні елементи економічної системи, основні елементи національної економіки;

б) класифікації економічних систем суспільства.

 1. Складові нормального функціонування національної економіки.

 2. Сутнісні особливості формування і розвитку національної економіки.

Питання для обговорення

1. Що таке національна економіка як явище соціально-економічної ре­альності?

2. Що є предметом дослідження національної економіки як галузі знань?

3. Що таке тип національної економіки?

4. У чому полягає сутність теорії інститутів?

5. Чому більшість сучасних економічних систем є змішаними?

6. Що таке національне багатство суспільства? Чим воно відрізняється від національного доходу?

7. Що таке стратегія розвитку національної економіки? Якою вона є в Україні на сучасному етапі її розвитку?

Рекомендована література

 1. Національна економіка: навч. посібник. − Львів: "Магнолія 2006", 2008. − 464 с.

 2. Національна економіка: підручник / За ред. проф., к.е.н. П. В. Круша. − К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. - 416 с.

 1. Бункина М. К. Национальная экономика: учебник – М.: Палеотип, 2002.

 2. Национальная экономика: учебник / под. ред. П. В. Савченка. – М.: Экономист, 2005.

 3. Савруков Н. Т. и др. Национальная экономика: конспект лекций. – СПб: Политехника, 1999.

 4. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. – М.: Изд-во Моск. Ун-та – ИНФРА-М, 1997.

Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки

 1. Економічні теорії та їхні загальні положення.

а) теорія меркантилізму;

б) теорія вільного підприємництва;

в) теорія історичної економіки;

г) теорія маржиналізму;

д) теорія економічної рівноваги;

е) теорія монетаризму;

є) теорія неолібералізму;

ж) теорія інституціоналізму.

 1. Українська школа інституціонального, історичного та неокласичного напрямів.

 2. Базисні відносини та інститути національної економіки.

а) система базисних відносин;

б) інститути національної економіки.

 1. Господарська збалансованість і стабільність як завдання державних інститутів національної економіки.

 2. Критерії збалансованості і стабільності національної економіки.

Питання для обговорення:

 1. Економічні теорії та їхні загальні положення.

 2. Теорія дії триєдиних економічних законів.

 3. Базисні відносини та інститути національної економіки.

 4. Господарська збалансованість і стабільність як завдання державних інститутів національної економіки.

Рекомендована література

 1. Національна економіка: навч. посібник. − Львів: "Магнолія 2006", 2008. − 464 с.

 2. Національна економіка: підручник / За ред. проф., к.е.н. П. В. Круша. − К.: Каравела; Піча Ю. В., 2008. - 416 с.

 3. Бункина М. К. Национальная экономика: учебник – М.: Палеотип, 2002.

 4. Национальная экономика: учебник / под. ред. П. В. Савченка. – М.: Экономист, 2005.

 5. Савруков Н. Т. и др. Национальная экономика: конспект лекций. – СПб: Политехника, 1999.

 6. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора. – М.: Изд-во Моск. Ун-та – ИНФРА-М, 1997.