Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
154.11 Кб
Скачать

5. Індивідуальні завдання

Найважливішими характеристиками системи протекторного захисту є радіус захисної дії протектора R3AX і його загальний захисний струм IG, тому при моделюванні вивчають вплив різних факторів саме на ці параметри.

Для моделювання можна обирати як початковий базовий варіант вхідних даних той, який наведено як приклад, і змінюючи один з варіативних параметрів, слідкувати за зміною радіуса захисної дії протектора та його загальним захисним струмом.

Через те, що першим вихідним графіком є звичайна корозійна діаграма, то програму зручно використовувати для якісного і швидкого аналізу корозійних ситуацій при різних умовах – кислотності середовища, поляризаційних властивостей матеріалів, тощо.

За результатами дослідів потрібно зробити висновки і пояснити механізм дії фактора (причина впливу на якість протекторного захисту).

5.1. Вивчити вплив товщини плівки електроліту. Побудувати графіки Rz, IG=f(h).

5.2. Вивчити вплив поляризаційного опору катода (воднева деполяризація). Побудувати графіки Rz, IG, ІСТ, ЕСТ=f(К).

5.3. Вивчити вплив поляризаційного опору анода (металу). Побудувати графіки Rz, IG, ІСТ, ЕСТ=f(К).

5.4. Вивчити вплив типу протектора (цинк, магній , алюміній) і його поляризаційних характеристик.

5.5. Вивчити вплив кислотності середовища (рН). Побудувати графіки Rz, IG, ІСТ, ЕСТ=f(К).

5.6. Вивчити вплив концентрації кисню в електроліті ( розчинність залежить від температури, атмосферного тиску, складу електроліту, тощо). Побудувати графіки Rz, IG, ІСТ, ЕСТ=f(К).

5.7. Вивчити вплив рівноважного потенціалу металу-основи. Побудувати графіки Rz, IG, ІСТ, ЕСТ=f(К).

5.8. Вивчити вплив радіуса самого протектора (2-10 см), при однаковому значенні ширини моделюваної зони (RMAX-R0 =const, підбирати так, як описано вище). Звернути увагу на те, що при зростанні R0 зростає площа області інтегрування і загальний струм захисту. Побудувати графіки Rz, IG, ІСТ, ЕСТ=f(К).

Аналіз роботи алгоритму вирішення задачі

5.9. Порівняти результати розрахунків (для оцінки якості алгоритму) при різних значеннях кількості вузлів дискретизації (N= 250, 125, 62,34,17). Побудувати графіки залежності Rz, IG від N.

5.10. Проаналізувати, як змінюються результати розрахунку при зростанні кількості ітерацій (повторювати розрахунки, зупиняючи процес при різних значеннях iter). Побудувати графіки залежності Rz, IG від кількості ітерацій.

Література

1. Г.Г.Улит, Р.У.Леви. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную науку и технику. Л.: Химия, Ленинградское отделение. –1989. -455 с.

2. Л.М.Апплгейт. Катодная защита. ГНТИ литературы по черной и цветной металлургии. –М.: 1963. -254 с.

  1. Ф.Тодт. Коррозия и защита от коррозии. М.-Л.: 1966, Химия, с. 789-801.

Соседние файлы в папке Материалы по электра