Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lection-EП.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
1.13 Mб
Скачать

3. Принципи екологічної оцінки. Еколого – економічна ефективність природоохоронних заходів.

Інтенсифікація природокористування – це збільшення виробництва готової продукції для забезпечення життєдіяльності людини за рахунок зростання капіталовкладень на одиницю природних ресурсів.

НТП можна сказати розпочався у 18 сторіччі з формуванням капіталістичних відносин. Спочатку він безпосередньо відбувався у промисловості та сільському господарстві. У кінці 19 сторіччя, коли вплив людини на природу став різко зростати, виникла потреба у захисті довкілля. Ситуація усугубилась у 20 сторіччі з розпочатком НТР. Виникла проблема необхідності розширеного відтворення природних ресурсів. По відношенню до корисних копалин має бути раціональне використання та новітні технології добування.

На допомогу людині у складній екологічній ситуації прийшов НТП: рекультивація земель, осушення, зрошення та інші меліоративні заходи.

В цілому темпи зростання можливостей людини в результаті використання досягнень НТП, НТР значно перевищують зростаючий антропогенний тиск на довкілля.

Матеріальне виробництво, як і інші види господарської діяльності, значно впливає на природне середовище. Для будівництва природоохоронних споруд потрібні капіталовкладення у вигляді інвестицій та кредитів, а для їх функціонування потрібні експлуатаційні витрати.

Екологічна оцінка природоохоронних заходів проводиться у наступних випадках:

 • Проектування та вибір альтернативних варіантів;

 • Визначення черговості будівництва об’єктів;

 • Економічне обгрунтування етапів досягнення нормативної якості довкілля;

 • Оцінка фактичних результатів діючих об’єктів та споруд природоохоронного призначення;

 • Економічне стимулювання підвищення ефективності природоохоронних заходів.

Ефект витрат проявляється на різних рівнях. Первинний ефект – це зниження негативної дії на довкілля, покращання його стану, що проявляється у зниженні рівня забруднення та концентрації шкідливих речовин.

Мультиплікаційний еколого – соціально – економічний ефект – це підвищення рівня життя населення, прибутковості виробництва, збільшення національного багатства країни.

Екологічні результати полягають у покращанні показників стану навколишнього природного середовища.

Соціальні наслідки – це покращання стану населення, зниження захворюваності, збільшення тривалості життя, періоду активної діяльності.

Економічний ефект полягає у економіці живої та уречевленої праці і виражається у вигляді приросту обсягів товарної продукції, прибутку, зниження собівартості, економії витрат, які викликані забрудненням навколишнього природного середовища.

Абсолютна (загальна) економічна ефективність природоохоронних заходів – це відношення річного повного економічного ефекту до суми, яка викликала даний ефект.

Еколого – економічний ефект наступає через визначений період. Якщо це будівництво, то це час на проведення будівництва і освоєння технології (3 – 5 років).

Додатковими є наступні показники:

 • Зниження величини негативної дії на довкілля;

 • Покращання стану природного середовища регіону.

Загальний економічний ефект природоохоронних заходів визначається як сума наступних ефектів:

 • Скорочення захворюваності населення в зоні дії заходів (запобігання втрат нормативної чистої продукції під час можливої хвороби працівників, скорочення виплати з фонду соціального страхування);

 • Підвищення продуктивності праці у покращеному стані довкілля;

 • Від запобігання втрат матеріалів у твердих відходах, неочищених водах;

 • Від продуктивнішого використання обладнання в умовах поліпшеного природного середовища.

Ефект від запобігання швидкого зносу основних фондів розраховується як приріст прибутку від збільшення строків служби обладнання;

 • Від підвищення продуктивності сільськогосподарських земель;

 • Скорочення затрат на очистку води, повітря, зниження рівня шуму.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]