Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Diplom_vysokomolek_tekhnologii.doc
Скачиваний:
29
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
697.86 Кб
Скачать

8.2.4 Відділення грануляції шроту

Технологічні викиди являють собою два джерела.

Перше з них – це джерело яке представляє собою трубу після розвантаження циклона. Потужність 35000 м3/год. Повітря вміщує шротовий пил, який частково повертається з циклона на перероблення в охолоджувач та частково, у кількості 2,6454 т/рік, викидається в атмосферу, та пара розчинника в кількості 27,3520 т/рік

Друге – це джерело, яке представляє собою викид в атмосферу повітря з парою розчинника після вентустановки потужністю 6012 м3/год при кімнатній температурі.

З вентиляційним викидом викидається за рік 1,7989 тонн розчинника.

Гранично-допустима концентрація для пилу шроту згідно з ГОСТ 12.1.005 “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны” складає: робоча зона (ГДКрз) – 4 мг/м3, для пари розчинника (ГДКрз) – 100 мг/м3.

Максимально-разова концентрація при викидах у повітря населеного пункту ОБУВ для пари розчинника – 60,0 мг/м3, для пилу шроту – 0,11 мг/м3.

Міста найбільш небезпечні з точки зору вмісту пари розчинника в повітрі обладнані місцевими відсмоктувачами.

Місці забору та викиду припливної і загальнообмінної вентиляції розміщені у відповідності з правилами СНиП 2-04-05.

Контроль за концентрацією повітря з домішками пари розчинника та шротового пилу, яке викидається в атмосферу, повинен здійснюватись періодично, але не рідше двох разів на рік, у відповідності з графіком, який затверджений головним інженером заводу.

8.2.5 Елеватор шроту

Технологічні викиди являють собою два джерела.

Перше з них – труба після аспіраційної системи елеватора шроту від технологічного та транспортного обладнання. Потужність викиду 8600 м3/год з температурою 30оС.

Друге - труба після вентиляції силосних секцій елеватора шроту. Потужність устаткування 9316,9 м3/год з температурою 30оС.

З аспіраційним та вентиляційним повітрям викидається в атмосферу до 5,1683 тонн за рік шротового пилу згідно розрахунків ГДВ та інвентаризації забруднених викидів речовин.

Гранично-допустима концентрація для пилу шроту згідно з ГОСТ 12.1.005 “Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны” складає: робоча зона (ГДКрз) – 4 мг/м.

Максимально-разова концентрація при викидах у повітря населеного пункту ОБУВ для пари розчинника – 60,0 мг/м3, для пилу шроту – 0,11 мг/м3.

Контроль за концентрацією повітря з домішками пари розчинника та шротового пилу, яке викидається в атмосферу, повинен здійснюватись періодично, але не рідше двох разів на рік, у відповідності з графіком, який затверджений головним інженером заводу.

8.3 Охорона водного басейну.

Стічні води на заводі утворюються при мокрому шротоуловлюванні та при конденсації та рекуперації пари в конденсаторах. Вони містять переважно жирові речовини та розчинник. Втрата розчинника зі стічними водами екстракційних цехів обумовлюється: деякою розчинністю розчинника у воді, виносом розчинника з емульсійними шарами стічної води.

Витрати прямоточної води складають 155 м3/добу тільки на підпитку градирні, вода, яка йде на охолодження апаратів екстракційного цеху фірми ANDREOTTI IMPIANTI S.p.A.

Середні витрати стічної води складають 30 м3/добу (від технологічних апаратів заводу).

Склад і концентрація забрудненої стічної води олійноекстракційних заводів указана в таблиці 8.3.1.

Показники стічної води задовільняють “Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України”. Наказ Держбуду України від 19.02.2002р. № 37.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]