Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pract_Fin P / 1_Org Fin.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
55.3 Кб
Скачать

З’ясування змісту і задач фінансової роботи на підприємстві

Завдання 1.3.1. Назвіть склад фінансової роботи на підприємстві, розкрийте зміст її складових частин і назвіть нормативні документи, на підставі яких вона здійснюється.

Завдання 1.3.2. Назвіть основні задачі фінансової роботи на підприємствах і основи її організації.

Завдання 1.3.3. Охарактеризуйте структуру фінансового відділу на підприємстві. Які основні задачі фінансового директора (менеджера) при організації фінансової роботи?

Тести

1. Наявність фінансових відносин у державі є:

1) об’єктивною необхідністю;

2) суб’єктивним фактором;

3) інше.

2. Коли підприємство вступило до сфери фінансових відносин?

1) перерахувавши гроші постачальникові за придбане пальне;

2) сплачуючи внески до Пенсійного фонду;

3) одержуючи виручку від реалізації своєї продукції споживачам.

3. Взаємозв’язок між грошовими та фінансовими відносинами полягає у наступному:

1) це ідентичні поняття;

2) фінансові відносини – частина грошових відносин;

3) фінансові відносини – передумова виникнення грошових відносин.

4. Діяльність держави пов’язана із фінансовими відносинами наступним чином:

1) існування держави вимагає розвитку фінансових відносин;

2) держава створює для свого існування фінансові відносини;

3) розвиток фінансових відносин не пов’язаний з існуванням державного устрою.

5. Фінансові відносини виникають:

1) на стадії обміну;

2) на стадії виробництва.

6. За допомогою фінансів у суспільному виробництві здійснюється:

1) відтворення спожитих засобів виробництва;

2) розширення виробництва;

3) придбання сировинних ресурсів.

7. Розподільча функція фінансів проявилась:

1) при поданні державної допомоги регіону, що постраждав від стихійного лиха;

2) при поданні допомоги благодійними фондами безпритульним дітям.

8. Районові Закарпатської області, що постраждав від повені, надано державну допомогу. Це приклад:

1) міжгалузевого перерозподілу;

2) внутрішньогалузевого перерозподілу;

3) міжтериторіального перерозподілу.

9. Структура фінансового механізму – це:

1) фінансові методи;

2) фінансові важелі;

3) правове забезпечення;

4) нормативне забезпечення;

5) інформаційне забезпечення;

6) усі відповіді правильні;

7) немає правильної відповіді.

10. Фінанси підприємств – це:

1) фонди грошових коштів підприємств;

2) система економічних відносин, які виникають в процесі формування, розподілу та використання фондів грошових ресурсів підприємств.

11. Фінансові ресурси підприємств утворюються за рахунок:

1) власних коштів;

2) власних коштів і коштів, що надходять у порядку перерозподілу грошових коштів;

3) власних і залучених коштів;

4) власних коштів, прибутку, кредитних інвестицій.

12. Відтворення основних засобів фінансується за рахунок:

1) прибутку;

2) надходжень з фінансового ринку;

3) амортизаційних відрахувань.

13. Принципи організації фінансів підприємств:

1) самоокупність і самофінансування;

2) відповідальність за підсумки господарської діяльності, фінансове планування, самоокупність;

3) самоокупність, самофінансування, відповідальність за підсумки господарської діяльності, фінансове планування, фінансова дисципліна, поділ фінансових ресурсів на власні і залучені, створення резервних фондів.

14. Грошовий оборот – це

1) формування й розподіл грошових фондів;

2) розподіл виручки від реалізації продукції;

3) виявлення сутності грошей у русі;

4) виробництво і реалізація продукції;

5) немає правильної відповіді.

9

Соседние файлы в папке Pract_Fin P