Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АЕП книжка 2 - А5.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
388.61 Кб
Скачать

1.4. Опис лабораторної установки

В лабораторній роботі використовуються модулі з ОП, набірне поле, набір змінних резисторів та конденсаторів, електронно-променевий осцилограф С1-83 або С1-68, генератор вимірювальних сигналів зі змінною формою сигналів, джерело живлення постійної напруги . Досліджувана схема пасивного інтегруючого пристрою приведена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Схема пасивного інтегратора

Досліджувана схема активного інтегратора на ОП приведена на рис. 2.2.

Рис. 2.2

Досліджувана схема пасивного диференціатора приведена на рис. 2.3.

Рис. 2.3

Досліджувана схема активного диференціатора на ОП приведена на рис. 2.4.

Рис. 2.4

1.5. Порядок виконання роботи.

1. Ознайомитися з досліджуваними схемами пристроїв і методичними вказівками.

2. Перевірити працездатність і відкалібрувати прилади, використовувані в роботі.

3. Зібрати коло для дослідження властивостей активного інтегруючого пристрою, приведеного на рис. 2.3, при цьому параметри елементів встановити рівними , .

4. Дослідити функціональні можливості інтегратора при синусоїдальному, трикутному і прямокутному сигналах. Дослідити залежність похибки інтегрування від форми сигналу.

5. Для всіх варіантів форми вхідного сигналу дослідити залежність похибки інтегрування від параметрів елементів R і C.

6. Подавши на вхід інтегратора нульову напругу (Uвх=0) дослідити залежність складової похибки інтегрування від напруги зсуву і вхідних струмів операційного підсилювача.

7. Зібрати ланцюг для дослідження властивостей активного диференціюючого пристрою, приведену на рис. 2.4. Дослідити функціональні можливості диференціатора для двох форм вхідного сигналу: синусоїдального і трикутної; при цьому параметри елементів встановити рівними , .

8. Зняти залежність похибки диференціатора, рис. 2.4 від значення параметрів його елементів R і C для двох форм вхідного сигналу: синусоїдальної і трикутної.

9. Виконати дослідження функціональних можливостей і точності обробки пасивного інтегратора, рис. 2.1 з параметрами RC-кола, які вибирались в п. 5 для активного кола.

10. Виконати дослідження функціональних можливостей і точності обробки пасивного диференціатора, рис. 2.3 з параметрами RC-кола, які вибирались в п. 8 для активного кола.

1.6. Обробка результатів.

1. Використовуючи довідкові дані, розрахувати точність обробки аналогових сигналів активним диференціатором і інтегратором.

2. Розрахувати похибку обробки аналогових сигналів пасивним диференціатором і інтегратором.

3. Виконати порівняльний аналіз функціональних можливостей і характеристик точності пасивного і активного інтеграторів.

4. Виконати порівняльний аналіз функціональних можливостей і характеристик точності пасивного і активного диференціаторів.

5. Порівняти розрахункові і експериментальні дані по всіх типах пристроїв, які досліджувалися.

6. За результатами досліджень і розрахунків зробити висновки і дати рекомендації про оптимальні режими роботи диференціатора і інтегратора, а також про параметри ОП.

7. Результати досліджень і розрахунків оформити у вигляді звіту, який підлягає індивідуальному захисту.

1.7. Зміст звіту. Звіт повинен містити:

1. Структурні схеми досліджуваних пристроїв.

2. Результати розрахунків.

3. Зробити висновки: про об’єм виконаної роботи, чи досягнена мета роботи, чи практичні результати співпали з теоретичними.