Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichni_rek_bak_2011.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
1.3 Mб
Скачать

Зразок заяви про затвердження теми бакалаврської роботи

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Зав. кафедри фінансів

__________________

__________________

(підпис)

Завідувачу кафедри фінансів

__________________________

студентки ІV курсу, групи Ф-1

Інституту обліку і фінансів

спеціальності “Фінанси і кредит”

Владикіної Віри Анатоліївни

“__” __________ 200_р.

ЗАЯВА

Прошу затвердити тему бакалаврської роботи “Кредитування фізичних осіб (на прикладі ПАТ “Укрексімбанк”)”.

“__” __________ 20__р. ______________

(підпис студента)

Додаток Б

Зразок форми затвердження плану бакалаврської роботи

науковим керівником

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра фінансів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник бакалаврської роботи

___________________________

“___” _______________ 20___ р.

ПЛАН

бакалаврської роботи на тему “Організаційно-фінансовий механізм кредитування фізичних осіб (на прикладі ПАТ “Укрексімбанк”)” студентки ІV курсу, групи Ф-1, Інституту обліку і фінансів, спеціальності “Фінанси і кредит”, Владикіної Віри Анатоліївни

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.

1.1.

1.2. і т.д.

Висновки до 1-го розділу

РОЗДІЛ 2.

2.1.

2.2. і т.д.

Висновки до 2-го розділу

РОЗДІЛ 3.

3.1.

3.2. і т.д.

Висновки до 3-го розділу

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1. Загальні положення

4.2.Особливості охорони праці на ВАТ “Укрексімбанк”

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

“__” ____________ 200__ р. ______________

(підпис студента)

Додаток В

Зразки змісту бакалаврської роботи приклад до теми: “Фінансово-організаційний механізм кредитування фізичних осіб (на прикладі пат “Укрексімбанк”)”

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

1.1. Поняття, принципи та правила банківського кредитування фізичних осіб

1.2. Загальнометодичні основи організації банківського кредитування фізичних осіб

1.3. Проблеми кредитування фізичних осіб і чинне законодавство

Висновки до 1-го розділу

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В “УКРЕКСІМБАНКУ”

2.1. Фінансово-економічна характеристика “Укрексімбанку”

2.1.1. Історія розвитку та організаційна характеристика банку

2.1.2. Стан капіталу, активів і пасивів банку

2.1.3. Доходи та затрати банку

2.2. Інформаційне забезпечення кредитування фізичних осіб

2.2.1. Фінансовий облік кредитування фізичних осіб

2.2.2. Управлінський облік кредитування фізичних осіб

2.3. Етапи та організація кредитування фізичних осіб в “Укрексімбанку”

Висновки до 2-го розділу

РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В “УКРЕКСІМБАНКУ”

3.1. Аналіз кредитного портфелю банку

3.2. Аналіз кредитних ризиків

3.3. Удосконалення кредитування фізичних осіб комерційним банком

Висновки до 3-го розділу

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1. Теоретичні основи охорони праці

4.2. Особливості охорони праці в “Укрексімбанку”

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]