Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метода СРС радіологія.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
194.05 Кб
Скачать

8. Рекомендовані теми рефератів

 1. Основи дозиметрії.

 2. Рентгенівські промені, відкриття, основні характеристики та властивості.

 3. Взаємодія рентгенівських променів з речовинами організму.

 4. Радіоізотопні методи діагностики.

 5. Рентгенівські методи діагностики.

 6. Взаємодія іонізуючих випромінювань з речовиною біологічного походження.

 7. Будова рентгенівських трубок.

 8. Класифікація рентгенівських трубок.

 9. Методи радіонуклідної діагностики.

 10. Використання іонізуючого випромінювання в терапії.

 11. Природні та штучні джерела іонізуючих випромінювань.

 12. Види та будова рентгенівських апаратів.

 13. Джерела живлення рентгенівських апаратів.

 14. Класифікація іонізуючих випромінювань.

 15. Техніка безпеки при роботі з іонізуючими випромінюваннями.

 16. Радіаційна безпека.

 17. Історія розвитку медичної радіології.

 18. Основи томографії та її основні види.

 19. Медичні вимоги до рентгенівських апаратів.

 20. Системи візуалізації іонізуючих зображень.

 21. Формування поля рентгенівського випромінення.

 22. Штативи рентгенодіагностичних апаратів.

 23. Розрахунок основних параметрів РА.

 24. Екрани для рентгеноскопії та рентгенографії.

 25. Рентгеноскопічні прилади: таблиці експозицій; автоматичні реле експозицій.

 26. Прилади дозиметрії іонізуючого випромінювання.

 27. Методи дозиметрії іонізуючого випромінювання.

 28. Флюорографічні камери.

 29. Штативи рентгенівських апаратів.

 30. Застосування ізотопів для терапії та лабораторних досліджень. Апаратура для проведення.

 1. Приклад тестових завдань з дисципліни

1. Ядро атома складається з 90 протонів і 144 нейтронів. Після випускання двох бета-часток, а потім однієї альфа-частки це ядро матиме: ... .

  1. 90 протонів і 142 нейтрони

  2. 96 протонів і 142 нейтрони

  3. 87 протонів і 140 нейтронів

  4. 90 протонів і 140 нейтронів

  5. 85 протонів і 140 нейтронів

2. Який найросповсюдженіший матеріал для виготовлення захисних чохлів рентгенівської трубки?

 1. мідь

 2. свинець

 3. алюміній

 4. молібден

 5. вольфрам

3. Ангіографія це-

 1. дослідження роботи головного мозку за допомогою радіоізотопів

 2. дослідження роботи нирок за допомогою радіоізотопів

 3. дослідження роботи кровоносних судин за допомогою радіоізотопів

 4. дослідження роботи лімфатичних судин за допомогою радіоізотопів

 5. дослідження роботи серця в період коливань

4. Який метод рентгенодіагностики використовує контрасні речовини?

 1. флюорографія

 2. ангіографія

 3. томографія

 4. рентгеноскопія

5. Що є джерелом рентгенівського випромінення в рентгенівському апараті

 1. Рентгенівська трубка

 2. рентгенівський випромінювач

 3. дзеркало аноду

6. До іонізуючого випромінення відносять

 1. радіохвилі

 2. видимее світло

 3. рентгенівське та гама випромінення

 4. ультразвукове випромінення

 5. потокі нейтронів, протонів

7. Які з видів випромінення мають найбільшу іонізуючу здатність?

 1. альфа

 2. бета

 3. гама

 4. ультрафіолетове

 5. позитронів

8. Яка гранично допустима біологічна доза іонізуючого випромінення на Людину

 1. 1 бер в рік

 2. 3 бера в рік

 3. 5 бер в рік

 4. 10 бер в рік

 5. 50 бер в рік

9. Для отримання рентгенівського знімка грудної клітки використовується ....... .

 1. синхротронне випромінювання

 2. гальмівне рентгенівське випромінювання

 3. мікрохвильове випромінювання

 4. неіонізуюче випромінювання

 5. характеристичне рентгенівське випромінювання

10. Певні нукліди випускають гамма випромінювання, тому що: .. .

 1. вони мають велике нуклонне число

 2. їх ядра знаходяться при високій температурі

 3. їх ядра містять протони і нейтрони

 4. їх ядра нестабільні

 5. їх ядра випускають електрони

16