Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Программа репортаж.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
184.32 Кб
Скачать

Рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів

Зміст завдання

Кількість годин

Форма контролю

I семестр

Тема 1. Репортаж як один журналістських жанрів.

1

Створення добірки репортажних фотографій закордонних майстрів жанру

4

Перевірка змісту і оформлення

2

Створення добірки репортажних фотографій радянських майстрів жанру

4

Перевірка змісту і оформлення

Всього за темою 1:

6 годин

Тема 2. Специфіка репортажної зйомки.

3

Написання реферату про технічні засоби та методи фотожурналіста.

2

Перевірка змісту і оформлення

4

Створення пробної фотостаті з різними формами змісту окрім фотомонтаж.

4

Перевірка змісту і оформлення

Всього за темою 2:

6 годин

Тема 3. Репортаж як серія фотографій.

5

Реферат «різновиди фотосерії».

6

Перевірка змісту і оформлення

Всього за темою 3:

6 годин

Всього за I семестр:

20 годин

Рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів

II Семестр

Тема 4. Види репортажу і технічні особливості зйомки у різних умовах

6

Створення повідомлення «фото обладнання журналіста».

4

Перевірка змісту і оформлення

7

Створення повідомлення «про зйомку в складних умовах».

4

Перевірка змісту і оформлення

Всього за темою 4:

4 годин

Тема 5. Композиція у репортажній фотографії.

8

Письмовий перелік видатних сучасних фоторепортерів з добірками.

4

Перевірка змісту і оформлення

Всього за темою 5:

4 години

Тема 6. Жанри художньої фотографії у репортажі.

9

Створення добірок прикладів, використання художніх елементів у фоторепортажу

4

Перевірка змісту і оформлення

Всього за темою 6:

4 годин

Тема 7. Комп’ютерна обробка та підготовка до друку у репортажній фотографії.

підготовка серії знімків до печаті

4

Перевірка змісту і оформлення

Всього за темою 7:

4 годин

Всього за II семестр:

20 годин

Рекомендована література: Базова

  1. Вартанов А. С. Фотография: документ и образ. / А. Вартанов. – М., 1983. – 340 с.

  2. Ворон Н. И. Жанры советской фотожурналистики./ Н. И. Воронов. – М.,

1991. –200 с.

  1. Ворон Н. И. Иллюстрация в газете и журнале. / Н. И. Воронов. Дизайн периодических изданий. – М., 2004. – 234 с.

  2. Бакулина О. А. В мастерской фотожурналиста. Сборник статей / Под ред. О. А. Ба­кулина, Л. В. Сёмовой. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ло­моносова. – М., 1999. – 432 с.

  3. Житомирский А. А. Искусство политического фотомонтажа. /

А.А. Жилтомирский – М., 1983. – 273 с.

  1. Боров В.К. Фотография в структуре массовой коммуникации. /В. К. Боров – Вильнюс, 1988. – 256 с.

  2. Пирожков А. Н. Нравственные императивы фотожурналістики. / А. Н. Пирожков Сов. фото. – 1990. – № 1. – 340 с.

  3. Морозов С. А. Творческая фотография. / С. А. Морозов – М., 1985. – 230 с.

  4. Морозов  С.А. "Композиция  в фоторепортаже". / С. А Морозов. – Фотохроника ТАСС, 1941. – 270 с.

  5. Лапин А.И. - Фотография как... Учебное пособие. / А. И. Лапин – М.: Изд-во Московского университета, 2003. - 296 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.