Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Программа репортаж.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
184.32 Кб
Скачать

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Фоторепортаж» є отримання знань про основні положення фотожурналістики, форми та методи публіцистики, методи зйомки фоторепортажу в фотографічній практиці.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фоторепортаж» є знайомство з науковими джерелами, до яких можна звернутись для постійного вдосконалення професій; вироблення вмінь самостійно працювати над програмним матеріалом; навчання студентів застосовувати знанья та навички що до вивчення інших наук та в практиці, засвоєння основ знань про фоторепортаж що до вивчення інших учбових дисциплін на старших курсах; розкриття закономірностей та механізмів фоторепортажу; розширення уявлень про роль ефективного використання фоторепортажу як засіб створення фотографічних зображень.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • основні етапи розвитку фотожурналістики і роль вітчизняних вчених в її вивченні;

 • основні поняття про специфіку та форми передачі інформації;

 • принципи побудови серії знімків у фоторепортажі ;

 • основні поняття про вплив інформації на людину;

 • роль композиції у формуванні фотозображення;

 • загальне поняття про фототехнічне обладнання фоторепортера;

 • основи про жанри художньої фотографії у репортажній зйомці;

 • якісні відмінності різних джерел про фоторепортаж;

 • методи обробки репортажних знімків;

 • онови публіцистики;

вміти :

 • розшукувати та відрізняти види та жанри фотожурналістики;

 • частково створювати інформаційні види фотожурналістики та досконало володіти репортажними типами зйомки;

 • висловити свою думку через фотознімки та інших авторів про подію або явище яке вони освідчують;

 • пристосовуватись до різних умов зйомки та використовувати технічне обладнання фоторепортера;

 • використовувати методи художньої фотографії у репортажі.

 • досконало обробляти та розбирати фотоматеріал у великих кількостях;

підготувати репортаж до друку.

2. Структура навчальної дисципліни

(орієнтовний тематичний план)

Тема розділу

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

у тому числі

лекції

семінарські заняття

практичні заняття

індивідуальні заняття

самостійна робота

усього

лекції

семінарські заняття

практичні заняття

індивідуальні заняття

самостійна робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Розділ №1 ( Репортаж як один журналістських жанрів.)

Тема 1. Репортаж як один журналістських жанрів.

4

8

8

Тема 2. Специфіка репортажної зйомки.

4

8

6

Тема 3. Репортаж як серія фотографій.

2

10

6

Розділ №2 ( Види репортажу і технічні особливості зйомки у різних умовах.)

Тема 4. Види репортажу і технічні особливості зйомки у різних умовах.

4

10

8

Тема 5. Композиція у репортажній фотографії.

4

10

4

Тема 6. Жанри художньої фотографії у репортажі.

4

10

4

Тема 7. Комп’ютерна обробка та підготовка до друку у репортажній фотографії.

4

10

4

Усього годин

132

26

66

40

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для денної форми навчання – 92/40

для заочної форми навчання - ___/___

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.