Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_lektsiy_TMB.редготов.doc
Скачиваний:
26
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
1.53 Mб
Скачать

5. Типові технологічні маршрути оброблення корпусних деталей.

При складанні маршруту оброблення КД дотримуються такого порядку.

Після розмітки (одиничне, серійне виробництво) на першій або двох перших операціях готуються поверхні, вибрані за чистові бази: три взаємно перпендикулярні поверхні або одна поверхня і два отвори, осі яких перпендикулярні до цих поверхонь. Отвори свердлять, зенкерують та розвертають до 7 квалітету точності. Похибка базування при цьому залежить від сумарної величини лінійного та кутового зміщень заготовки (рис. 1.6).

Рис. 1.6. Похибка базування при встановленні заготовки на площину і два пальці.

Відповідно до рис. 1.6, похибка базування при встановленні на пальці може бути вирахувана таким чином:

Наступні операції - це чорнове і напівчистове оброблення (свердління, розточування) головних отворів, оброблення кріпильних отворів, фрезерування лисок, додаткових площин тощо.

//У кінці ТП - викінчувальне оброблення головних отворів, контроль. Правила єдності і спадковості баз.//

6. Розмітка заготовок.

Розмітка проводиться при виготовленні КП в одиничному та дрібносерійному виробництві, а також при обробленні великогабаритних і важких заготовок. Операція розмітки виконує такі технологічні задачі.

  1. Правильне розташування контуру готової деталі в геометричному об’ємі фактичної заготовки. При цьому необхідно забезпечити необхідну точність оброблюваних відносно необроблюваних і забезпечити рівномірне розподілення припуску, у першу чергу на найбільш відповідальних поверхнях деталі.

  2. Забезпечення необхідної точності встановлення заготовки на верстаті на перших операціях )підготовка баз), коли базування виконується по рисках розмітки.

  3. Перевірка геометричної точності заготовок і оцінка їх придатності до початку оброблення.

  4. Досягнення необхідної точності статичного настроювання системи ВПІД при розмірному настроюванні інструменту на перших операціях по рисках розмітки.

Розмітка виконується на спеціальній розміточній плиті з використанням регульованих гвинтових опор, на які встановлюється заготовка. Вивірку заготовки на плиті проводять за допомогою рейсмусів, кутників лінійок.

Базами при розмітці вибирають:

  • необроблювані поверхні заготовки, відносно яких поверхні, які підлягають обробленню, повинні зайняти необхідне положення;

  • площини симетрії головних отворів чи оброблювані найбільш відповідальні поверхні (наприклад, напрямні).

При повторній розмітці, яку проводять в окремих випадках після виконання перших операцій, базами є оброблені поверхні.

7. Методи оброблення зовнішніх плоских поверхонь - це фрезерування, стругання, точіння, шліфування, протягування (табл. 1.1).

//Для кожного методу продемонструвати різні структури операцій, привести економічно досяжні параметри точності: квалітети, шорсткості//

Таблиця 1.1.

Методи оброблення зовнішніх плоских поверхонь

Фрезерування – найбільш розповсюджений метод оброблення зовнішніх поверхонь, Висока продуктивність (неперервність процесу різання). Одиничне, серійне, масове виробництво. Залежно від характеру виробництва і габаритів заготовки – універсально-фрезерні (горизонтальні і вертикальні), багатошпиндельні поздовжньо-фрезерні, карусельно- і барабанно-фрезерні агрегатного типу, верстати з ЧПК, багатоцільові.

Універсально-фрезерні верстати. Невеликі габарити, Одиничне і дрібносерійне виробництво. Для підвищення продуктивності (шляхом суміщення часу виконання робочих і допоміжних ходів) оброблення проводиться за схемою маятникового (човникового) фрезерування. На столі верстата є дві робочі позиції. В процесі фрезерування заготовки, встановленої в позиції І, виконується знімання і встановлення наступної заготовки в позиції ІІ.

Багатошпиндельні поздовжньо-фрезерні верстати використовують для оброблення великогабаритних КД і для групового оброблення деталей середніх розмірів у серійному виробництві. Можливість суміщення ходів при одночасному обробленні кількох поверхонь великогабаритних заготовок чи при паралельному обробленні поверхонь кількох невеликих заготовок дозволяє отримати доволі високу продуктивність. При груповому обробленні послідовно встановлених заготовок зменшення машинного часу досягається також за рахунок перекриття віддалей на врізання і вихід фрези. Використання змінних столів. Фрезерування заготовок в перекладку (рис. 1.7).

Рис. 1.7. Фрезерування заготовок КД в перекладку

Одночасне оброблення однакових чи різних заготовок. В останньому випадку звичайно оброблюють заготовки спряжених деталей одного комплекту типу „кришка – корпус” чи „верхня і нижня половини роз’ємних корпусів”. Зменшення штучного часу у цьому випадку – за рахунок скорочення кількості перекладок, суміщення технологічних переходів, зменшення допоміжних ходів і віддалей на врізання і вихід фрези.

При обробленні на чотиришпиндельних поздовжньо-фрезерних верстатах заготовок КД з напрямними використовують набори фрез, профіль яких відповідає контуру напрямних. Переваги: можливість отримання за один хід практичного повного профілю напрямних. Недоліки: загострення комплекту фрез, розмірне виставляння. Використовується головно в серійному виробництві для оброблення напрямних відносно простої форми.

Карусельно- і барабанно-фрезерні верстати застосовують для оброблення КД невеликих розмірів у великосерійному та масовому виробництвах. Карусельно-фрезерні верстати з круглим обертовим столом мають одну чи декілька фрезерних головок з вертикальним розташуванням шпинделів. За наявності трьох фрезерних головок на перших двох встановлюють фрези  250 ... 300 мм для чорнового оброблення, а на останній – фрезу  500 ... 600 мм для чистового оброблення горизонтальних поверхонь. Оброблювані заготовки встановлюють у пристрої, які розташовані по колу столу. Встановлення заготовки і знімання деталі виконуються поза зоною різання і за часом суміщаються з процесом різання, який відбувається при безперервному обертанні столу. Неперервне паралельно-послідовне чорнове і чистове оброблення. Висока продуктивність.

На барабанно-фрезерних верстатах виконують одночасне оброблення в розмір двох паралельних поверхонь. Барабан, який неперервно обертається відносно горизонтальної осі, має від двох до восьми граней, на які встановлюються пристрої для закріплення заготовок. Загальна кількість фрезерних головок з горизонтальним розташуванням шпинделів може складати 2, 4, 6 чи 8. При цьому за допомогою перших двох фрез виконують чорнове оброблення, а останні дві фрези великого діаметру служать для чистового оброблення. Встановлення заготовок і знімання деталей здійснюють при безперервному обертанні барабана.

Інструменти для фрезерування – торцеві фрези (швидкорізальні, з твердосплавними пластинами (перевага до 3 разів по стійкості і до 5 – по продуктивності). Ельбор – для чистового оброблення.

Стругання зовнішніх поверхонь застосовують для одиничного і дрібносерійного виробництв, а також при обробленні великогабаритних і важких заготовок. Поздовжньо-стругальні верстати з використанням вертикальних і горизонтальних супортів. Продуктивність – нижча (наявність допоміжних (зворотніх) ходів і відносно малих швидкостей поздовжньо-поступових рухів столу). Можна підвищити шляхом одночасного оброблення групи заготовок, послідовно встановлених в один чи два ряди. При цьому доцільне паралельне оброблення горизонтальних і вертикальних поверхонь з одночасним використанням вертикальних і бокових супортів верстата. Основна вимога – розташування оброблюваних поверхонь в одній площині (оброблення напрохід).

Стругальні різці – дешевий простий інструмент. Знімають до 20 мм припуску за робочий хід. Висока точність по прямолінійності. Висока продуктивність при отриманні пазів і канавок (КД з напрямними).

Точіння КД – на карусельно-токарних верстатах (великі габарити, маса заготовок). Можна одночасно оброблювати групу заготовок. Високі вимоги до площинності і паралельності поверхонь. Висока продуктивність (високі режими різання, знімання до 15 мм припуску за робочий хід).

Шліфуваннядля викінчувального оброблення (шорсткість і точність геометричної форми). Плоскошліфувальні верстати з прямокутним чи круглим столом. Останні – вища продуктивність (неперервність процесу шліфування). Можливість шліфування периферією плаского круга, торцем чашкового круга, торцевою поверхнею сегментного круга. Припуск – до 4 мм (обдирне шліфування). Переваги – мала чутливість круга до дефектів поверхневого шару матеріалу заготовки (...). Оброблення фрезеруванням і струганням перервних поверхонь чавунних заготовок викликає сколи, викришування металу на кромках і призводить до різкого зниження стійкості інструменту (особливо торцевих фрез). Занижені режими різання і, як наслідок, зниження продуктивності. При шліфуванні таких проблем нема. Охолодження МОР – зменшення температурних деформацій.

Протягування – масове виробництво. Спеціалізовані верстати горизонтального і вертикального типів. Найбільш продуктивний метод. Висока точність розмірів і відносного положення поверхонь. Зусилля протягування – до 500 кН – знімання припуску до 5 мм за робочий хід. Попереднє, чистове і викінчувальне оброблення. Особлива ефективність – отримання високої точності розмірів і відносного положення комплексу одночасно оброблюваних поверхонь.

Збірні протяжки (довжина до 3,5 м, швидкість різання – до 60 м/хв) – оброблення пласких і фасонних поверхонь. Висока вартість інструменту. Великі сили різання - неможливість оброблення нежорстких заготовок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.