Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metod_Mishn_Eko_Ind_Zawd_2010_2.doc
Скачиваний:
63
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
702.98 Кб
Скачать

Галузі світової економіки

 1. Розвиток важкого машинобудування: світові тенденції.

 2. Розвиток автомобілебудування: світові тенденції.

 3. Розвиток приладобудування: світові тенденції.

 4. Розвиток радіотехнічної промисловості: світові тенденції.

 5. Розвиток харчової промисловості: світові тенденції.

 6. Розвиток деревообробної промисловості: світові тенденції.

 7. Розвиток авіабудування: світові тенденції.

 8. Розвиток легкої промисловості: світові тенденції.

 9. Розвиток хімічної промисловості: світові тенденції.

 10. Розвиток фармацевтичної промисловості: світові тенденції.

 11. Розвиток інформаційних технологій: світові тенденції.

 12. Розвиток виробництва комп’ютерної та офісної техніки: світові тенденції.

 13. Розвиток систем зв’язку: світові тенденції.

 14. Розвиток телекомунікаційних технологій: світові тенденції.

 15. Розвиток банківської сфери: світові тенденції.

 16. Розвиток страхування: світові тенденції.

 17. Розвиток транспортних послуг: світові тенденції.

 18. Розвиток туристичної галузі: світові тенденції.

 19. Розвиток рекламного бізнесу: світові тенденції.

 20. Розвиток житлового будівництва: світові тенденції.

 21. Розвиток військово-промислового комплексу: світові тенденції.

 22. Розвиток аграрного сектору: світові тенденції.

 23. Розвиток освітніх послуг: світові тенденції.

 24. Розвиток системи охорони здоров’я: світові тенденції.

Валюти

 1. Тенденції зміни валютних курсів: гривня-долар США.

 2. Тенденції зміни валютних курсів: гривня-євро.

 3. Тенденції зміни валютних курсів: гривня-російський рубель.

 4. Тенденції зміни валютних курсів: євро-долар США.

 5. Тенденції зміни валютних курсів: фунт стерлінгів.

 6. Тенденції зміни валютних курсів: швейцарський франк.

 7. Тенденції зміни валютних курсів: японська єна.

 8. Тенденції зміни валютних курсів: китайський юань.

Природні ресурси

 1. Земельні ресурси: світові тенденції і глобальні проблеми.

 2. Водні ресурси: світові тенденції і глобальні проблеми.

 3. Лісові ресурси: світові тенденції і глобальні проблеми.

 4. Енергетичні ресурси: світові тенденції і глобальні проблеми.

2.3. Інформаційні ресурси:

www.bloomberg.com – ринки енергетичних ресурсів

www.metalprices.com – ринки металів

www.kitco.com – біржа дорогоцінних металів у Лондоні

www.bank.gov.ua – сайт НБУ

www.ukrstat.com.ua – сайт Державного комітету статистики України

2.4. Критерії оцінювання:

Критерії оцінювання

Кількість балів

 1. Повнота розкриття теми

3

 1. Актуальність статистичного матеріалу

5

 1. Графічне відображення статистичних даних

3

 1. Обґрунтовані висновки

3

 1. Оформлення роботи згідно стандартів

5

 1. Адекватний перелік використаних джерел

3

 1. Захист роботи

5

 1. Активність на заняттях

3

Разом

30

3. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Міжнародна економіка (частина і)»

Метою індивідуального завдання є поглиблення і розширення знань студентів з основних розділів курсу “Міжнародна економіка” (частина І), а також формування навичок практичного їх застосування для оцінювання та аналізування ситуації в окремо взятій країні. Крім того, студент повинен проявити вміння працювати з науковою та навчально-методичною літературою та періодикою, навики самостійного пошуку інформації в мережі Інтернет, схильність до відбору потрібних даних та грамотної побудови структури роботи під час формування письмового звіту, здатність усно представити перед аудиторією своє індивідуальне завдання, повноцінно і обґрунтовано відповісти на питання викладача та інших студентів.

Розділи індивідуального завдання структуровані у відповідності до переліку та порядку викладання основних тем курсу “Міжнародна економіка” (частина І). Індивідуальне завдання виконується студентом самостійно впродовж навчального семестру згідно з варіантом, отриманим на початку навчального періоду.

Для виконання індивідуального завдання розроблено 195 варіантів. Студент виконує завдання у відповідності до присвоєного варіанту. Розподіл завдань згідно з варіантом, який відповідає порядковому номеру студента у журналі обліку відвідувань занять, визначається викладачем довільно. Терміни виконання і захисту індивідуальних завдань встановлює викладач. Взірець титульної сторінки наведено у додатку Б.

Виконання індивідуального завдання передбачене робочою програмою курсу “Міжнародна економіка” (частина І) для студентів стаціонарної та заочної форм навчання. Для студентів екстернату виконання індивідуального завдання визначається викладачем та видається кожному студенту індивідуально.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]