Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
(3-й курс) Книги по Укр мове / НМК. Укр. мов. ПС. (ФЗН).doc
Скачиваний:
206
Добавлен:
12.02.2016
Размер:
589.31 Кб
Скачать

6. Оформлення та укладання ділової документації

 1. Слід правильно й у певній послідовності розміщувати реквізити документа.

 2. Текст викладати від третьої особи. Наприклад:

Комісія ухвалила...

Інститут просить...

Ректорат клопочеться...

Від першої особи укладаються заяви, автобіографії, доповідні й пояснювальні записки, накази.

 1. Не вживати образних висловів, емоційно забарвлених слів і синтаксичних конструкцій.

 2. Уживати стійкі (стандартизовані) сполучення типу: відповідно до, у зв'язку з, згідно з метою, потрібний для, в порядку.

 3. Уживати синтаксичні конструкції типу:

Доводимо до Вашого відома, що...

Нагадуємо Вам, що...

Підтверджуємо з вдячністю...

У порядку надання матеріальної допомоги...

У зв'язку з вказівкою...

Відповідно до попередньої домовленості...

Відповідно до Вашого прохання...

 1. Дієприслівникові звороти вживати на початку речення:

Враховуючи...

Беручи до уваги...

Розглянувши...

Вважаючи...

 1. Уживати мовні засоби, що відповідають нормам літературної мови й зрозумілі для широкого кола читачів (див. Таблицю нижче).

 2. Уживати прямий порядок слів у реченнях (підмет передує присудкові, означення – перед означуваними словами, додатки – після керівного слова, вставні слова – на початку речення).

 3. Щоб не виявляти гостроти стосунків із партнером, слід замінити активну форму дієслова на пасивну. Наприклад:

Ви не відповіли на лист-запит (неправильно);

Вами ще не дано відповідь на лист-запит (правильно).

Якщо ж важливо вказати на конкретного виконавця, то тоді треба вживати активну форму. Наприклад:

Університет не гарантує...

Комісія підтверджує...

Телевізійне агентство повідомляє...

 1. Уживати інфінітивні конструкції:

Створити комісію...

Затвердити пропозицію...

Попередити правління...

 1. У розпорядчих документах треба вживати дієслівні конструкції у формі наказового способу:

Наказую...

Пропоную...

 1. Використовувати скорочення слів, складноскорочені слова й абревіатури, які пишуться у справочинстві, за загальними правилами:

Р-н, обл., км, напр., канд. філол. наук.

 1. Надавати перевагу простим реченням. Використовувати форми ввічливості за допомогою слів:

Шановний...

Високошановний...

Вельмишановний...

Високоповажний...

Професійне спілкування українською мовою відбувається переважно у синтетичній формі – поєднання мовних засобів наукового та офіційно-ділового стилів. Скажімо, фахівець харчової промисловості виробляє рецептуру та технології виготовлення нових продуктів харчування, розробляє нові методи перероблення та зберігання сировини або створює для цієї мети нові машини та апарати, отже – документує свою роботу у вигляді наукової праці (статті, тез, курсового або дипломного проекту, дисертації, монографії). А от апробацію кінцевих результатів роботи – наприклад, уживання нового продукту харчування в раціоні певної групи населення, випробування нового агрегата на підприємстві, виведення економічного ефекту – відтворюють у формі ділового документа (акта про впровадження, медичного висновка тощо).

Література

 1. Ботвина Н.В. Науковий та офіційно-діловий стилі української мови. – К.: АртЕк, 1999.

 2. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: А.С.К., 2002.

 3. Ділова українська мова: Навч. посіб. / О.Д.Горбул, Л.І.Галузинська, Т.І.Ситнік, С.А.Яременко. – К.: Вид-во тов. “Знання”, КОО, 2006.

  1. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – Донецьк: Сталкер, 2005.

 4. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське ділове мовлення. – К.: Либідь, 1997.

 5. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 2000.

 6. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л.Махно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. – К.: НВЦ “Довіра”, 1997.

 7. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс. – К.: Літера, 2003.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.