Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РПC.Леции.docx.lnk.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
216.64 Кб
Скачать

Література

Основна література

 1. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ – ХХІ століть: нові пріоритети/ Долішній М.І. – К.: Наукова думка, 2006.

 2. Заболоцький Б.Ф. Регіональна економіка: (навчальний посібник/

Заболоцький Б.Ф.- Львів : Новий Світ-2000, 2007.

 1. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктових сіл і регіональна економіка в навчально-методичний посібник/ Заболоцький Б.Ф.- Львів: Видавництво ЛКА, 2004.

 2. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктових сіл України. Національна макроекономіка/ Заболоцький Б.Ф.- К.: Академія, 2002.

 3. Іщук С.І. Розміщення продуктових сіл (теорія, методи, практика)/ Іщук С.І. (вид. 4-е, доп.). – К.: Європейський університет, 2001.

 4. Регіональна політика: методологія, методи, практика/НАН України. Інститут регіональних досліджень. Відповідальний редактор академік України М.І. Долішній.-Львів, 2006.

 5. Розміщення продуктових сіл України: навч. - метод. посібник для самост. вивч. дисц./(С.І.Дрогунцов, Ю.І.Питюренко та ін..)-К.:КНЕУ, 2000.

 6. Розміщення продуктових сіл України:підручник/(Є.П.Качан, М.О. Ковтанюк та ін.; за ред.. Є.П.Качана).-К.: Вища шк.., 1999.

Додаткова література

 1. Айзен Р. Глобалізація і нова економіка: загальні міркування/ Айзен Р.//Журнал Європейської економіки. – Т.2 (№1). Березень 2003. – с. 25-45.

 2. Білоус О.Г. Глобалізація і національна стратегія/ Білоус О.Г. – К.: ВО «Батьківщина» 2005.

 3. Близнюк В.В. Соціальна політика України в контексті інтеграції до Європейського Союзу/ Близнюк В.В. // Економіка і прогнозування. – 2002. - №3. –с. 59-69.

 4. Бойко Є.І. Про становлення загальної теорії економічних систем/ Бойко Є.І.//Економіка україни.-2001. - №6. –с. 88-90.

 5. Бугаев В.К.Территориальная структура экономического района/ Бугаев В.К.//Л.:Наука, 2006.

 6. Регіональний менеджмент і моніторинг (Гладій М.В., Доліній М.І.,Писаренко С.М., Янків М.Д.).-Львів:ІРД НАН України. – 1998.

 7. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія/( Білоус О.Г., Д.Г.Лукяненко та ін..; керівник авт.. колективу і наук. ред. Білоус О.Г.). – К.:КНЕУ, 2004.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.