Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
testy.doc
Скачиваний:
47
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
479.23 Кб
Скачать

33. З перерахованих нижче елементів виберіть ті, які характеризують суб'єктивні фактори росту продуктивності праці:

а) концентрація, спеціалізація, творча активність, умови праці;

б) організація праці, нормування праці, функціональний розподіл праці;

в) кваліфікація працівників, стаж, вік, відношення до праці, трудова дисципліна, плинність кадрів;

г) режими праці та відпочинку, професійна перепідготовка кадрів;

д) концентрація, комбінування та спеціалізація виробництва, умови праці та побуту.

34. За якою формулою можна визначити приріст продуктивності праці за рахунок ліквідації внутрішньо змінних втрат робочого часу?

100 – Вз В б – В з Вб х 100 Вз х 100

а) -------------- х 100; б) ------------- х 100; в) ---------------- ; г) ------------

Вб 100 – Вб 100 – Вб 100 + Вз

де Вб та Вз – втрати внутрішньо змінного робочого часу відповідно в базисному і звітному періодах, у %.

35. Дія організаційних факторів росту продуктивності праці здійснюється за такими напрямками:

а) удосконалення технології виробництва, механізація та автоматизація виробничих процесів;

б) зміна питомої ваги покупних напівфабрикатів; скорочення втрат від браку; удосконалення управління виробництвом;

в) удосконалення організації робочих місць, впровадження гнучких виробничих процесів, концентрація і спеціалізація виробництва;

г) повної відповіді немає.

36. До внутрішньовиробничих резервів росту продуктивності праці відносяться:

а) комбінування виробництва, краще використання робочої сили;

б) зниження трудомісткості, поліпшення використання робочої сили і структури кадрів; поліпшення використання робочого часу;

в) поліпшення використання технічної бази виробництва, удосконалення організації праці, скорочення плинності кадрів;

г) зниження трудомісткості, підвищення спеціалізації виробництва;

д) правильної відповіді немає.

37. Економію робочої сили (Ерс) в результаті заходів технічного характеру можна розрахувати за формулою:

(tб - tз) * V* Кт Вб - Вз tз х 100

а) Е рс = ----------------------- ; б) Ерс = -----------------; в) Ерс = ----------------

ФРЧ х Квн 100 – Вз 100 - DПТ

де tб; tз – трудомісткість одиниці продукції відповідно в базисному і звітному періодах, нормо-годин;

V – річний випуск продукції в натуральному вираженні;

Кт– коефіцієнт, що враховує термін упровадження заходу;

ФРЧ – річний фонд робочого часу на одного працівника за графіком (плану), годин;

Квн - коефіцієнт виконання норм;

Вб; Вз – внутрішньо змінні втрати робочого часу відповідно у базисному і звітному періодах (%);

DПТ - приріст продуктивності праці у % при впровадженні заходу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]