Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
na_ispit_z_istrori_derzhav.doc
Скачиваний:
152
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
1.2 Mб
Скачать

37.Право приватної власності за Законами 12 таблиць

Деякий час після видання Законів XII таблиць цивільне право розвивало­ся тільки шляхом тлумачення. Будь-який навіть найдосконаліший з редакційного погляду закон у процесі застосування до конкретних випадків життя іноді потребує тлумачення його істинного смислу. Якщо в кодексі трап­ляються прогалини, то доводиться вирішувати справу за аналогією права або закону. Тлумачення законів у всі часи було надзвичайно відповідальною справою. Особам, які за призначенням застосовували закони, доводилося проводити надзвичайно копітку роботу, щоб з'ясувати, яку саме статтю закону слід зас­тосувати до того чи іншого випадку. До того ж зміни, що постійно відбувались у житті, потребували внесення відповідних змін у тлумачення права. Згідно з легендою, десь у 300-му році до н.е. писар відомого демократичного реформа­тора Клавдія Цека, син вільновідпущеника Гней Флавій викрав і опублікував книгу про позови і позовні формули, яка й дістала назву jus civile Flavianum -, цивільне право Флавія.

Речі. які перебували у загальному користуванні(повітря, море, громадська земля) розглядали як такі, що перебували поза майном, торговим обігом. У цивільному праві поділом речей, що перебували в обігу і могли бути об'єктом права. був їхній поділ на манциповані і неманциповані. До першої групи належали землі Італії, раби. велика домашня худоба, земельні сервітути, тобто економічні найважливіші об'єкти речового права, до другого -всі інші речі.

Склався порядок, за яким річ могла набуватися у власність в силі тривалого володіння нею. Був ще один спосіб передачі права власності шляхом процедури фіктивного судового спору, що розігрувався в присутності претора.

38. Манціпація за законами 12 таблиць

Закони Дванадцяти таблиць в своїх встановленнях відображають розвиток обміну. Нам відомий один з основних способів придбання власності   манціпація.. Відчуження речей, що становлять 1 групу, могло здійснюватися лише шляхом манципації. Манципація була суто формальним обрядом;здійснювалася за посередництвом міді і ваг.

Вона вимагала наявності 5свідків, вагодержателя. Покупець торкався рукою речі, що придбавалася ним. тримаючи у руці мідь і промовляв урочисту формулу, що ніби цей товар належить йому і куплений ним за цей метал і за допомогою цих ваг.

Потім він вдаряв цим металом об ваги і передавав його купівельну суму тому. від кого придбав річ шляхом манципації. Неманциповані речі передавалися шляхом простої передачі без будь яких особливих формальностей.

Це був особливий обряд, який передбачав обов'язкову присутність придбавача речі і колишнього власника (відчуждателя). Крім того, повинні були бути присутніми п'ять повнолітніх громадян як свідки і шостий, що тримав мідну вагу. Придбавач,  торкаючись рукою предмета, що передається,  ударяв шматочком міді (що символізував плату за річ) об вагу, передавав його відчуждателю і вимовляв певну формулу.

Законам Дванадцяти таблиць відоме розділення всіх речей на дві категорії: речі, відчужувані шляхом манципації (res mancipi), і речі, які не можна було передавати шляхом манципації (res пес mancipi). Визначення цих понять відоме нам з творів юристів імператорського періоду. Вони відносили до першої категорії (res mancipi) нерухоме майно (землі і будова) в межах Італії, рабів і чотириногих тварин, що служили для перевезення тягарів (коні, бики, осли і мули), і сільських сервітутів (право пройти, проганяти худобу і провести воду через сусідню земельну дільницю). Інші речі відносилися до res nес mancipi; вони не могли передаватися за допомогою манципації. Все це свідчить про розвиток приватної власності насамперед на речі селянського побуту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]