Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IDPU_2_ukr.doc
Скачиваний:
243
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
696.32 Кб
Скачать

18. Законод. Діяльність унр.

Проголошення УНР докорінно змінило орієнтири в обстановці, коли молода держава опинилася віч-на-віч з проблемою невідкладного законодавчого регулювання найважливіших проблем життя краіни. 25 листопада Центральна Рада ухвалила закон про порядок видання законів, згідно з яким «до сформування Федеративної Російської республіки і утворення її конституціі виключне й неподільне право видавати закони для УНР належить Центральній Раді», а «право видавати розпорядження в обсягу урядування на основі законів належить Генеральним Секретарям УНР». В галузі державного будівництва найбільш вагомим з огляду на стратегічні завдання Центральної Ради став закон «Про вибори до Установчих зборів Української Народноі Республіки». Це був найбільший за обсягом закон, прийнятий Центральною Радою, 183 статті якого детально регламегтували порядок організаціі й проведення виборів. На перший план вийшла проблема власної валюти – в умовах кризи грошового обігу. На початку січня Центральна Рада ввела в дію Тимчасовий закон про випуск державних кредитних білетів УНР. Закон встановлював, що вони випускаються Державним Банком в розмірі, суворо обмеженому дійсними потребами грошового обігу. Ценральна Рада торкнулась багатьох галузей права – від кримінального (скасувавши Ш Універсалом смертну кару й видавши 19 листопада 1917 року закон про амністію) до міжнародного (наприклад, 26 квітня Генеральне Писарство подало на іі розгляд законопроект про приєднання до Всесвітнього поштового союзу).Земельного законопроекту, ухваленого наприкінці січня 1918 року. Ним, зокрема, встановлювалося, що «землі відводяться земельними комітетами в приватнотрудове користування сільським громадам та добровільно складеним товариствам».Такі ж політичні чинники визначали й долю закону про національно-персональну автономію від 9 січня 1918 року, де йшлося про право національних меншин на «самостійне устроєння… національного життя в межах Української Народноі Республіки»

19. Земельна реформа унр.

20. Закон «Про національно – персональну автономію унр» 1918р

Вийшов 9 січня 1918 року, де йшлося про право національних меншин на своє національне життя. Закон передбачав створення «національних кадастрів», куди б заносилися поіменно представники тієї чи іншої національності. До Закону негативно поставилися «зросійщені» українці, які не бажали поривати з російською культурою і в той же час не хотіли відносити себе до національної меншини.

21. Закон «Про громадянство унр» 2 березня 1918 року

Прийнятий 2 березня 1918 року. Складався з 12 ст. Громадянином УНР вважався кожний хто народився на її території . Громадяни УНР зобов’язані підтримувати державу, всіма силами в і засобами. Тільки громадяни користуються з усієї повноти громадянськими і політичними правами. Громадянин УНР не може бути громадянином іншої держави. Жінки слідують громадянству чоловіків. Громадяни інших держав для тимчасового перебування на території УНР повинні отримати посвідчення від місцевої влади не більше 6 місяців.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]