Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Угол.право ОЧ (учебник).doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
17.02 Mб
Скачать

Глава 19.

ГЛА В А 1 9 .

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

§ 1. Загальна характеристика злочинів

проти правосуддя

у розділі XVIII особливої частини кк україни “Злочини проти

правосуддя” передбачено низку складів злочинів, родовим об’єктом

яких є охоронювані законом про кримінальну відповідальність

суспільні відносини у сфері правосуддя. Правосуддя – це особливий

вид діяльності спеціально уповноважених органів держави (судів)

по розгляду і вирішенню справ у порядку конституційного, цивіль-

ного, господарського, адміністративного та кримінального судочинс-

тва. крім того, даний розділ передбачає низку складів злочинів, які

посягають на встановлений законом порядок провадження дізнан-

ня та досудового слідства, а також порядок виконання і відбування

покарань.

Злочини проти правосуддя можна поділити на такі групи:

1) злочини, які посягають на встановлений конституцією і зако-

нами україни порядок діяльності органів дізнання, досудово-

го слідства, прокуратури і суду при здійсненні ними розсліду-

393Глава19.Злочинипротиправосуддя

вання, судового розгляду та вирішення справ. Більшість цих

злочинів вчиняються службовими особами згаданих органів;

2) злочини, які посягають на життя, здоров’я, майно суддів,

народних засідателів та інших суб’єктів судочинства у зв’язку

зі здійснення ними своїх повноважень;

3) злочини, що посягають на встановлений законом порядок дока-

зування;

4) злочини, що перешкоджають запобіганню, припиненню та

розкриттю інших злочинів;

5) злочини, що перешкоджають виконанню судових рішень та

посягають на встановлений законом порядок виконання та

відбування покарань.

Злочини, які посягають на встановлений Конституцією і зако-

нами України порядок діяльності органів дізнання, досудового

слідства, прокуратури і суду:

• завідомо незаконні затримання, привід або арешт (ст. 371 кк);

• притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідаль-

ності (ст. 372 кк);

• примушування давати показання (ст. 373 кк);

• порушення права на захист (ст. 374 кк);

• постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного виро-

ку, рішення, ухвали або постанови (ст. 375 кк);

• втручання в діяльність судових органів (ст. 376 кк);

• втручання в діяльність захисника чи представника особи (ст. 397

кк)

• незаконне втручання в роботу автоматизованої системи докумен-

тообігу суду (ст. 376-1 кк)

Злочини, які посягають на життя, здоров’я, майно суддів,

народних засідателів та інших суб’єктів судочинства:

• погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи

присяжного (ст. 377 кк);

• умисне знищення або пошкодження майна судді, народного

засідателя чи присяжного (ст. 378 кк);

• посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжно-

го у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням право-

суддя (ст. 379 кк);

• погроза або насильство щодо захисника чи представника особи

(ст. 398 кк);

394§1.Загальнахарактеристиказлочинівпротиправосуддя

• умисне знищення або пошкодження майна захисника чи пред-

ставника особи (ст. 399 кк);

• посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку

з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги

(ст. 400 кк).

Злочини, що посягають на встановлений законом порядок

доказування:

• завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину

(ст. 383 кк);

• завідомо неправдиве показання (ст. 384 кк);

• відмова свідка від давання показань або відмова експерта

чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків

(ст. 385 кк);

• перешкоджання з’явленню свідка, потерпілого, експерта,

примушування їх до відмови від давання показань чи висно-

вку (ст. 386 кк).

Злочини, що перешкоджають запобіганню, припиненню та

розкриттю інших злочинів:

• невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист

(ст. 380 кк);

• розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи,

взятої під захист (ст. 381 кк);

• розголошення даних досудового слідства або дізнання

(ст. 387 кк);

• приховування злочину (ст. 396 кк).

Злочини, що перешкоджають виконанню судових рішень та

посягають на встановлений закон порядок виконання та відбу-

вання покарань:

• невиконання судового рішення (ст. 382 кк);

• приховування майна (ст. 388 кк);

• ухилення від покарання, не пов’язаного з позбавленням волі

(ст. 389 кк);

• ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та

у виді позбавлення волі (ст. 390 кк);

• злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи

(ст. 391 кк);

• дії, що дезорганізовують роботу виправних установ

(ст. 392 кк);

395Глава19.Злочинипротиправосуддя

• втеча з місця позбавлення волі або з-під варти (ст. 393 кк);

• втеча із спеціалізованого лікувального закладу (ст. 394 кк);

• порушення правил адміністративного нагляду (ст. 395 кк).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.