Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
17
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
53.76 Кб
Скачать

Перикардити

* Питання N 1

Після тривалого періоду субфебрилитета хворий помітив посилення задишки, болю в правому підребер'ї, набряки ніг. Шийні вени набряклі. Пульс-120 за хв., часом на вдиху зникає.Тони серця різко послаблені. На ЕКГ - зниження вольтажу зубців шлуночкового комплексу. Місяць тому відзначався підйом сегмента ST у V1-V4. Тінь серця розширена, округла. Вкажіть найбільш вірогідний діагноз.

A Ексудативний перикардит

B Дрібновогнищевий інфаркт міокарда

C Постінфарктний кардіосклероз

D Метаболічна постінфекційна міокардіопатія

E Первинний ревмокардит

Питання N 2

Від чого залежить розвиток тампонади перикарда?

A. Від етіології перикардиту

B. Від характеру ексудату

C. Від віку хворого

D.Від швидкості накопичення ексудату

E. Від наявності супутньої патології

Питання N 3

У чоловіка 32 років через день після гострої респіраторнрї вірусної інфекції з'явилися сильні загрудинні болі, яких раніше ніколи не відмічав. Об'єктивно: осиплость голосу, набухання вен шиї, розширення зони абсолютної тупості. На ЕКГ відмічають підйом сегмента ST в усіх стандартних, посилених і грудних відведеннях.Який діагноз є найбільш ймовірним?

A. Гострий міокардит

B. Гострий ексудативний перикардит

C. Тромбоемболія легеневої артерії

D. ІХС. Варіантна стенокардія Принцметала

E. ІХС. Гострий ІМ

* Питання N 4

Хвора 50-ти років скаржиться тупий біль у ділянці серця, ядуху, підвищення температури до 38C. Тиждень тому перенесла грип. Об-но: Ps- 100/хв., зникає на вдиху. АТ- 100/70 мм рт.ст., тони серця глухі. ЕКГ: зниженний вольтаж, сегмент ST піднятий над ізолінією у всіх відвденнях. На рентгенограмі: тінь серця розширена у всі боки. Пульсація серця малої амплітуди. Який найбільш імовірний діагноз?

A Ексудативний перикардит

B Інфаркт міокарда

C Дилятаційна кардіоміопатія

D Міокардит

* Питання N 5

У чоловіка 48 років, що лікується з приводу лівосторонньої пневмонії, з'явився біль у ділянці серця, особливо при диханні, наступної доби посилилась задишка. Об'єктивно: Т =38,3 , ЧСС=ПС=98, АТ 120/80 мм рт.ст. ЧД -24/хв. Вздуті шийні вени. Межі серця поширені в обидві сторони, тони значно послаблені. Печінка + 3 см, гомілки пастозні. На ЕКГ: елевація сегменту ST у всіх стандартних та V1-V4 .Найбільш імовірно, що пневмонія ускладнилась розвитком:

A Випотного перикардиту

B Ексудативного плевриту

C Інфекційного міокардиту

D Спонтанного пневмотораксу

E Гострого легеневого серця

Питання N 6

Які скарги є найбільш типовими для хворих на гострий сухий перикардит?

А. Біль за грудниною, що носить постійний характер, підсилюється при диханні і зменшується при нахилі вперед, задуха

В. Переймоподібний біль в грудній клітці та задуха при незначному фізичному навантаженні з ослабленням у спокої

С. Різкий загруднинний біль, задуха, кров'янисте харкотиння

D. Напади задухи, які супроводжуються кашлем з виділенням пінистого харкотиння рожевого ко­льору, тупий біль в ділянці серця

Е. Біль в ділянці серця, що підсилюється при дихан­ні і зменшується при положенні хворого на лівому боці, кашель із слизисто-гнійним харкотинням

Питання N 7

Що з наведеного характерне для шуму тертя перикарда?

А. Посилення на вдисі

В. Вислуховується в систолу та діастолу або тільки в систолу

С. Проводиться в підпахвинну ділянку

D. Пов'язаний з І тоном

Е. Супроводжується систолічним тремтінням

Питання N 8

Яка з названих клінічних ознак є найбільш характерною для здавлюючого перикардиту?

А. Кардіомегалія

В. Застійні хрипи в легенях

С. Різке підвищення центрального венозного тиску (ЦВТ)

D. Позитивний венний пульс

Е. Шум тертя перикарду

Питання N 9

Які дані рентгенологічного дослідження дозволяють підозрювати ексудативний перикардит?

А. "Волове серце", розширення коренів та різкий застій у легенях

В. Тінь серця має округлу форму, переважає поперечний розмір над подовжнім, пульсація контуру серцевої тіні ослаблена

С. Аортальна конфігурація серця, значне збільшення лі­вого шлуночка

D. Серце невеликих розмірів, пульсація різко ослаблена, ділянки кальцинації по контуру

Е. Серце невеликих розмірів, пульсація ослаблена, вибу­хає легеневий стовбур

Питання N 10

Які дані рентгенологічного дослідження є характерними для здавлюючого перикардиту?

А. "Волове серце", розширення коренів та виражений застій в легенях

В. "Волове серце" при незначному застою у легенях

С. Аортальна конфігурація серця, значне збільшення лівого шлуночка

D. Серце невеликих розмірів, пульсація різко ослаблена, ділянки кальцинації по контуру

Е. Серце невеликих розмірів, пульсація ослаблена, вибухає легеневий стовбур

Питання N 11

В якому з наведених випадків гострого перикардиту є найбільш ймовірним перехід у здавлюючий перикардит?

А. При туберкульозному перикардиті

В. При ревматичному перикардиті

С. При вірусному перикардиті

D. При постінфарктному синдромі Дресслера

Е. При тромбоемболії легеневої артерії

Питання N 12

В якому з наведених випадків гострого ексудативного перикардиту є протипоказаними глюкокортикостероїди?

А. При вірусному перикардиті

В. При перикардиті у хворого на гнійний медіастиніт

С. При перикардиті у хворого на постінфарктний синдром Дресслера

D. При перикардиті у хворого на системний червоний вовчак

Е. При ідіопатичному перикардиті

Питання N 13

З яких препаратів, що наведені нижче, доцільно почи­нати лікування гострого ідіопатичного ексудативного перикардиту:

A. З сульфаніламідів та похідних нітрофурану

В. З нестероїдних протизапальних препаратів та глюкокортикостероїдів

С. З цитостатичних імуносупресантів та анаболічних стероїдів

D. З похідних амінохіноліну та препаратів золота

Е. З імуномодуляторів (левамізолу, тималіну)

Питання N 14

Ознаки правошлуночкової недостатності при "малому" серці і відсутності верхівкового поштовху зустрі­чаються найчастіше при:

А. Дефекті міжпередсердної перетинки

В. Міокардиті Абрамова-Фідлера

С. Ексудативному перикардиті

D. Констриктивному перикардиті

Е. Аномалії Епштейна

Питання N 15

Що є неправильним в переліку клінічних ознак злипливого перикардиту і плевроперикардиту?

А. Набухлі шийні вени

B. Збільшені розміри серця

C. Негативний верхівковий поштовх

D. Парадоксальний пульс

E. Хронічна недостатність серця

Питання N 16

Що не є причиною ослаблення тонів серця?

А. Ожиріння

B. Емфізема легенів

C. Міокардит

D. Ексудативний перикардит

E. Сухий перикардит

Питання N 17

Що не є характерним для ЕКГ-ознак ексудативного перикардиту?

А. Низький вольтаж усіх зубців ЕКГ

B. Підйом ST вище за ізоелектричну лінію. Надалі він знижується і розташовується нижче за ізоелектричну лінію

C. Зниження Т, потім негативний Т

D. Глибокий зубець Q

E. Конкордантні зміни електрокардіограми

Питання N 18

Що в клінічній картині не властиво ексудативному перикардиту?

А. Відчуття важкості в ділянці серця

B. Збільшення розмірів серця

C. Ослаблення або відсутність верхівкового поштовху

D. Глухі тони серця

E. Застійні явища в малому колі кровообігу

Питання N 19

Які УЗ- ознаки характерні для хворих з ексудативним перикардитом?

А. Збільшення лівого передсердя та лівого шлуночку

В. Зменшення розмірів правого передсердя та правого шлуночку у діастолу

С. Наявність рідини в порожнині перикарда

D. Аномальний рух міжшлуночкової перетинки в діастолу