Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mov024.rtf
Скачиваний:
25
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
852.86 Кб
Скачать

44. Сигматичний аорист, його утворення й уживання.

Існують 3 різновиди сигматичного аориста: -с- аорист, -х- аорист, -ох- аорист. -с- аорист утворювався від дієслів, які не утворювали асигматичний аорист, від дієслів I класу з основою на д, т, з, с, в, п, від дієслів, в яких основа інфінітива закінчується на юс малий. Цей різновид зустрічався дуже рідко. Ще називався старим сигматичним часом. -х- аорист утворювався від основи на голосний, зустрічався дуже часто. Також –х- аорист утворювали деякі дієслова з основою на приголосний (решти, быти). –ох- аорист це новий тип аориста, його ще називають новим сигматичним. Утворювався від дієслів з основою на приголосний I II класу.

сигматичний аорист

-с- аорист

-х- аорист

вєсти

хвалити

в съ

в сомъ

в сов

хвалихъ

хвалихомъ

хвалихов

вєдє

в стє

в ста

хвали

хвалистє

хвалиста

вєдє

в с

в стє

хвали

хвалиш

хвалистє

-ох- аорист

однина

множина

двоїна

рєшти

1 ос.

рєкохъ

рєкохомъ

рєкохов

2 ос.

рєчє

рєкостє

рєкоста

3 ос.

рєчє

рєкош

рєкостє

45. Імперфект, його утворення й уживання.

Це синтетична форма, позначає дію, яка відбулася в минулому, але зовсім недавно. Позначає інколи дію незавершену або протяжну, тривалу, або яка повторюється чи складається з ряду моментів, здається мовцеві другорядною. Імперфект творився за допомогою суфіксів –ять ах-, -аах-, -ах-. Міг утворюватися і від основи теперішнього часу, і від інфінітива, але переважно утворювався від основи інфінітива. Суфікс –ять ах- утворював імперфект від дієслів з основою на задньоязиковий (нєс ять ахъ), -аах- утворював імперфект від дієслів з основою на ять (хождаахъ), -а, -ах- вживався, коли основа інфінітива закінчувалася на голосний (знаахъ).

46. Перфект, його утворення й уживання.

Відносний час, позначає не просто дію в минулому, а минулу дію, яка має наслідки в теперішньому. Утворювався за допомогою допоміжного дієслова быти у теперішньому часі, основне дієслово має форму дієприкметника минулого часу на -л- (jєсмь зналъ). Цей час є прямим предком сучасного українського минулого часу.

47. Умовний спосіб, його утворення й уживання.

Умовний спосіб старослов’янських дієслів був представлений двома формами: архаїчною та новою. Архаїчний умовний спосіб утворювався поєднанням активного дієприкметника минулого часу на -л з особовою формою допоміжного дієслова быти у формі, подібній до простого аориста. Форми архаїчного умовного способу поступово витіснялися новими формами. Форма нового умовного способу утворювалася поєднанням активного дієприкметника минулого часу на –л та допоміжного дієслова быти у формі сигматичного аориста.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]