Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mov024.rtf
Скачиваний:
25
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
852.86 Кб
Скачать

33. Вказівні займенники в старослов’янській мові.

У реченні вказівні займенники могли ускладнюватися часткою -жє, -ждє. За значеням вказівні займенники поділялися на три групи: - власне сказівні: тъ, он, овъ, сь; - якісно-вказівні: такъ, jакъ, таковъ; - кылькісно-вказівні: толикъ, сєликъ.

однина

множина

двоїна

ч. р.

с. р.

ж. р.

ч. р.

с. р.

ж. р.

ч. р.

с. р.

ж. р.

Н. тъ

то

та

ти

та

ты

Н,З та

т

т

Р. того

то

т хъ

Р,М тою

Д. тому

тои

т мъ

Д,О т ма

З. тъ

то

т

ты

та

ты

О. т мь

то

т ми

М. томь

тои

т хъ

34. Поняття про прикметник. Творення повних прикметників у старослов’янській мові, їх відмінювання і функціонування.

Прикметники праслов’янської мови разом із іменниками складали клас імен, майже не маючи формальних показників розрізнення. Проте, виділившись в окремий морфологічний клас слів, прикметник не відірвався остаточно від іменника, з яким він історично був близьким: граматичні категорії роду, числа, відмінка прикметника не самостійні – вони залежать від категорій іменника, з яким він поєднується у реченні. У старослов’янській мові виділялися ті самі розряди прикметників, що й у сучасній українській мові: якісні, відносні та присвійні. Прикм. за будовою могли виступати у двох формах: короткій та повній. Короткі форми просто називали ознаку предмета взагалі, повні прикметники конкретизували предмет, виділяли його з ряду подібних. Повні прикм. утворювалися від коротких шляхом додавання вказівних займ. и, jа, jє. У реч. вони могли виконувати лише функцію означення.

твердий варіант

однина

множина

двоїна

ч. р.

с. р.

ж. р.

ч. р.

с. р.

ж. р.

ч. р.

с. р.

ж. р.

Н. новыи

новоjє

новаjа

новии

новаjа

новы

Н,З новаjа

нов. и

нов. и

Р. новаjєго

новы

новыихъ

Р,М новую

Д. новуjєму

нов и

новыимъ

Д,О новыима

З.новыи

новоjє

нов

новы

новаjа

новы

О. новыимь

ново

новыими

М. нов. jємь

нов. и

новыихъ

м’який варіант

однина

множина

двоїна

ч. р.

с. р.

ж. р.

ч. р.

с. р.

ж. р.

ч. р.

с. р.

ж. р.

Н. синии

синєjє

синjаjа

синии

синjаjа

син

Н,З синjаjа

синии

синии

Р.синjаjєго

син

синиихъ

Р,М синюю

Д.синюjєму

синии

синиимъ

Д,О синиима

З. синии

синєjє

син

син

синjаjа

син

О.синиимь

синє

синиими

М.синиимь

синии

синиихъ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]