Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экология / ᮹2.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
85.5 Кб
Скачать

1. Поняття про нормативні показники забруднень та дія забруднень на організм.

Для з'ясування ступеня забруднення довкілля та впливу забруднювача на організм використовують такі поняття як гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин, гранично допустимі викиди (ГДВ), і скиди (ГДС )Гігієнічні норми оточуючих факторів необхідно для попередження їх негативного впливу на організм людини і профілактики розвитку захворювань. ГДК визначаються головними санітарними інспекціями в законодавчому порядку або рекомендуються відповідними комісіями на підставі результатів наукових досліджень, експериментів, а також відомостей, добутих під час аварій, катастроф, воєн.

Гранично допустима концентрація (ГДК) - це максимальна концентрація шкідливої речовини, яка при щоденній дії на протязі необмеженого проміжку часу не викликає будь-яких патологічних змін в організмі і негативних спадкових змін у нащадків. Використовують два нормативи ГДК шкідливих речовин: 1) максимальна разова доза, яка не викликає рефлекторних реакцій у людини; 2) середньодобова ГДК - максимальна доза, що нешкідлива для людини в разі тривалої (впродовж місяців, років) дії.

Гранично допустимий рівень (ГДР) - нормативне значення надходження та вмісту радіоактивної речовини, її концентрація у воді та повітрі.

Гранично допустимі екологічні навантаження (ГДЕН) - це сукупність окремих впливів, які або не впливають на якість середовища, або змінюють її в допустимих межах, тобто не руйнують екосистем і не викликають несприятливих наслідків для найважливіших популяцій

2. Проблема перенаселення.

Кількість людей на Землі почала зростати на початку нашої ери. Цьому сприяли науково-технічний прогрес і розвиток медицини. За останні майже три століття популяція людей збільшилася в 4 рази, бо в 1650 році вона становила 500млн. чол., перший мільярд було досягнуто у 1830 р., другий у 1939, третій - у 1960, четвертий - у 1975, п'ятий-у 1987, у 1999 –6 млрд. Чи передбачали фахівці це експоненціальне зростання, яке було офіційно назване демографічним вибухом? Фахівці ООН ЮНЕСКО у 1948 р. вважали, що для появи третього мільярда необхідно 60-70 років.

Життя швидко довело, що вони більше фантазували, аніж прогнозували.

На момент початку демографічного вибуху люди переважно проживали у селі вели традиційне господарство - без багатоколісних тракторів, збалансованих мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин. Якщо поставити себе на місце сімейної пари у таких умовах, тисячолітні релігійні та соціальні традиції забороняли переривання вагітності та сприяли великим сім'ям, уявити характер та інтенсивність щоденної безперервної фізичної праці, значно більшу ймовірність дитини померти, ніж вижити, пов'язати свою старість з фізичною неміччю і повною неможливістю самотужки виробляти засоби живлення (отже, цілковиту залежність від підтримки синів і доньок), то стане зрозуміло, що надзавданням було забезпечити появу цих самих синів і доньок.

Тому прискорено зростає кількість міських жителів, в основному за рахунок країн, що розвиваються, а в індустріально розвинених країнах вона вийшла на практично постійний рівень. Серед аграрних країн найбільше заселені такі острівні держави, як Маврикій, Барбадос, Мальдиви (500-700 чол./км2), але все ж вони відстають від Бангладеш (764 чол./км2) і особливо від сектора Газа в Індії (1659 чол./км2).

Структура і нерівномірність розподілу населення на планеті Земля не пояснюється тільки природними чи тільки історичними факторами.

У 1998 році Інститут спостережень за світом опублікував доповідь "Шляхом стійкого розвитку суспільства", де зокрема, дається прогноз зростання народонаселення на найближчі

50 років у різних країнах. У 2050 році найбільш населеною країною буде Індія, що випередить Китай. Приріст населення в розвинених країнах буде помірним Німеччині і Японії, навіть зменшиться, що спричинено високою густотою населення. Найбільша динаміка росту населення очікується у деяких африканських країнах -у три- чотири рази. Припускається, що п'яте місце у 2050 році посідатиме Нігерія, а на одинадцятому виявиться Конго. Зростання народонаселення - не тільки соціальна, а й глобальна екологічна проблема. Демографічні вибухи загрожують тотальним забрудненням навколишнього середовища, виснаження природних ресурсів. Основне завдання сучасної демографічної політики – зниження кількісних параметрів у процесі відтворенні населення. Основні шляхи її реалізації поліпшення рівня життя населення, забезпечення продовольчої безпеки людства, регулювання народжуваності шляхом здійснення програм планування сім'ї, підвищення рівня і якості медичного обслуговування.

Найголовніші особливості сучасного моменту демографічного вибуху:

а) найвищі показники щорічного збільшення населення "забезпечують" найбідніші країни світу;

б) спостерігаються перші чіткі ознаки сповільнення темпу "демографічного вибуху" - зменшується кількість країн зі щорічним приростом понад 3%.

Всі країни світу досить чітко поділилися на дві групи з істотно різною швидкістю збільшення людності:

• багаті розвинені країни з меншою від 1% річним приростом.

• бідні країни, де приріст населення 2,5-4%

У 2010р чисельність землян перевищила 7 млрд. Згідно з аналізом, для переходу слаборозвинених країн до європейської демографічної політики (досягнення темпу приросту 0,3-0,7%) знадобиться 30-40 років, а за цей час населення Землі може збльшитися до 10 млрд.

Використання сучасних технологій неминуче збільшить у багато разів забруднення довкілля, а у віддаленій перспективі зупинить виробництва і зашкодить здоров'ю людства. Деякі вчені вважають, що природа сама вирішить питання перенаселення, адже біосфера має засоби для регулювання чисельності популяцій живих істот.

Способи регулювання чисельності населення.

Індія проголосила початок виконання першої державної програми регулювання населення і сімейного планування у 1952р., коли чисельність її населення становила приблизно 401млн. На той момент щорічний приріст був невеликий і, за підрахунками вчених час подвоєння населення становив 53 роки.(Отже, межу 800 млн країна мала перейти приблизно у 2005 році). Але межу 800 млн було перейдено на 25 років раніше і так успішно, ніби уряд всі 30 років заохочував народжуваність, а не випробував практично всі існуючі методи її зниження. Нині населення Індії вже перевищує 1 млрд і далі збільшуєься дуже швидко. Фахівці називають багато причин, чому Індія, як і багато інших бідних і перенаселених країн (Пакистан, Бангладеш, Індонезія та ін.) не змогли загапьмувати збільшення населення:

  • неписьменність більшості населення, наявність у країні 14 різних мов і різних релігій;

  • велике переважання сільського населення над міським (діти в селі -допомога і опора під старість). Досвід свідчить, що зменшення народжуваності спостерігається лише в тому поколінні, яке народилося і виросло в містах,

  • соціальні традиції забороняють переривання вагітності;

  • відсутність засобів контрацепції, які були б адекватні звичаям.

Можливо мета буде досягнута поєднанням засобів масової інформації з підвищенням освітнього рівня населення і застосуванням кращих засобів контрацепції. Для успішного здійснення планування сім'ї потрібне матеріальне забезпечення у формі прийнятних для конкретного етносу

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Экология