Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
В. В. Буряк - Антична філософія.doc
Скачиваний:
22
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
3.85 Mб
Скачать

Моральні та філософські максими

Міфопоетичний / філософський універсум (mythos/logos)

Досократики

Іонійські колонії греків на західному й південно-західному узбережжі Малої Азії в VI ст. до н.е. відігравали вирішальну роль у становленні філософської культури. Грецька наука та філософія вперше заявили про себе саме в Мілеті, Ефесі й інших полісах Іонії. Потім філософські школи переміщаються на південь Італії. Значення міфу як пояснювальної моделі мінімізується. Особистісна, незалежна від «загальноприйнятої думки» інтерпретація картини світу характерна для творчості перших філософів. З’являється філософська традиція, фіксується спадковість системи аргументації, виробляється й уточнюється філософська термінологія.

Філософський універсум (logos/mythos)

Софісти

Анаксагор уважається засновником традиції афінської філософії. Грецька наука та філософія все більш тісно інтегрують свої зусилля для раціонального пояснення світу та місця людини в ньому. Софісти як «просвітники» античної культури ставлять під сумнів істинність колишніх філософських дискурсів про природу й людину. Сократ здійснює «антропологічний поворот», і вже не лише космос чи його походження, будова, проте головним чином людина й проблема самопізнання стають найбільш значущими для мислителів афінської школи.

Платон

У творах Платона, вірного продовжувача інтелектуального проекту Сократа, ще наявні метафори й елементи міфологічних пояснень, але вони все ж таки відіграють вторинну, пропедевтическую, дидактичну роль. Методологичекая основа платонівської філософії це – перш за все раціональна процедура отримання знань, логічна аргументація й універсальний концептуальний каркас. Філософська традиція зміцнюється, архітектоніка філософії стає більш складною й розгорнутою, виробляється нова філософська термінологія.

Філософський універсум (logos)

Арістотель

У творах Арістотеля, особливо в ранніх, помітно вплив Платона, проте потім посилюється критика концептуальних підходів учителя. Природничонауковий дискурс поєднується з філософським, створення термінології та способи теоретичних побудов фактично стають матрицею для академічної філософії, аж до сьогодення. Арістотелізм, як утім і платонізм, виявляються найбільш потужними й неперервними інтелектуальними традиціями в Європі та світі в цілому.

Філософський універсум (logos)

Грецько-римська філософська традиція

У період еллінізму грецька й римська філософія продовжували розвивати окремі ідеї ранньої традиції досократиків, трансформували вчення Платона й Арістотеля, а також створювали власні оригінальні теорії, винаходили нову технічну термінологію.

Sophia: епістемологічний, антропологічний та аксіологічний аспекти

Феномен мудрості відомий фактично в усіх культурах світу. Існує архетип мудреця й широко відомі конкретні особистості, які реалізували себе у відповідному культурно-історичному контексті. Античний тип мудрості має свої специфічні й унікальні риси.

Типологія мудрості

Антична освіта

Важливе значення для формування античного типу середземноморської культури мала класична форма грецької загальної освіти – paideia. Особливо благотворно це позначилося на появі філософії як системи універсального знання. Пайдейа реалізується пізніше в римській культурі, трансформуючи латинську систему освіти, набуваючи додаткового значення «гуманітарності / гуманістичності», що фіксується латинським терміномhumanitas.

Типи античних шкіл

Пайдейа: зміст, структура й систематика

  1. Структура paideia (щаблі освіти)

B. Paideia (enkyklios paideia)

Тривіум і квадривіум

Освітній канон artes liberales – «вільні мистецтва» абоseptem artes liberales – «сім вільних мистецтв» (римський еквівалент грецької освіти –enkyklios paideia) уміщавтривіум іквадривіум. Середньовічні школи базувалися саме на цій дисциплінарній матриці.

C. Дисципліни

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.