Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 курс / Обл_к у заруб_жних країнах.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
1.37 Mб
Скачать

Оцінка (вартість) акцій

Розрізняють кілька вартостей (оцінок) акцій.

1. Номінальна вартість акцій. Це мінімальна вартість, яка вказується на сертифікаті акцій. Наприклад: компанія випустила 100 000 акцій вартістю 10 дол. кожна (тобто на 1 000 000 дол.); 10 дол. і 1 000 000 дол. становлять номінальну вартість однієї та всіх випущених акцій. Номінальну вартість зараховують до статутного капіталу корпорації. Акції можуть продаватися початково за вищою ціною, ніж номінальна. Різниця між ціною продажу та номінальною вартістю становить додатковий капітал корпорації.

2. Безномінальні акції. Акції, що не мають встановленої номінальної вартості. Вони можуть випускатись у двох варіантах.

2.1. Безномінальні акції з оголошеною вартістю. Рада директорів оголошує (встановлює) у будь-який час вартість акції. У такому разі оголошена вартість акцій зараховується до Статутного капіталу корпорації. Виручка, одержана понад оголошену вартість, становить додатковий капітал корпорації.

2.2. Безномінальні акції без оголошеної вартості. Якщо кор­порація випускає акції без номінальної та без оголошеної вартості, то вся виручка за акції переходить до статутного капі- талу.

3. Ринкова вартість акцій. Це ціна акції, що формується на ринку цінних паперів (фондовій біржі) під впливом попиту й пропозиції. Вона значною мірою залежить від фінансового стану фірми, напрямів її розвитку, стабільності тощо.

4. Облікова вартість акцій. Це різниця між сумою всіх активів і всією заборгованістю (чисті активи). Іншими словами, це сума всього власного (акціонерного) капіталу. Якщо розділити всю суму капіталу на кількість акцій, то одержимо облікову вартість однієї акції. Але якщо у складі капіталу компанії є привілейовані акції, то їх сума попередньо віднімається від суми капіталу, а решта ділиться на кількість звичайних (простих) акцій.

4. Облік випуску (продажу) простих (звичайних) і привілейованих акцій Прості акції з номінальною вартістю

Акції з зазначеною номінальною вартістю можуть продаватися за номінальною вартістю, вище номінальної вартості та нижче номінальної вартості. У будь-якому разі до статутного капіталу зараховується тільки номінальна вартість простих акцій.

Наприклад: Компанія «К» випустила (реалізувала) 10 000 простих акцій номінальною вартістю 5 дол. кожна. Реалізація відбулася за номінальною вартістю.

1.01.05 Д «Грошові кошти» К «Статутний капітал (Прості акції)» 50 000

Наприклад: Ті самі акції було реалізовано по 8 дол. за кожну: 01.01.05

Д «Грошові кошти» (10 000 акцій × 8 дол.) 80 000

К «Статутний капітал (Прості акції)» (10 000 акцій × 5 дол.) 50 000

К «Додатковий капітал (Прості акції)» 30 000

Наприклад: Ті самі акції було реалізовано по 4 дол. за кожну. 01.01.05

Д «Грошові кошти» 40 000

К «Статутний капітал (Прості акції)» 50 000

Д «Додатковий капітал (Зменшення додаткового капіталу)» 10 000

Якщо акції продаються за ціною, нижчою від номінальної вар­тості, то до статутного капіталу зараховують номінальну вартість акцій, а різницю відображають за дебетом рахунку «Додатковий капітал», якщо цей рахунок має кредитовий залишок. Якщо ж цей рахунок не має кредитового залишку, то сума, нижча за номінальну вартість акцій, списується за рахунок «Нерозподіленого прибутку» (у дебет цього рахунку). У більшості штатів США, наприклад, продаж простих акцій нижче їх номінальної вартості заборонено (у разі їх продажу акціонери несуть персональну відповідальність).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.