Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
отчет.docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
231.67 Кб
Скачать

5.8. Журнал господарських операцій з обліку основних засобів у дп «дг «Елітне» за квітень 2015 року

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

Ліквідовано трактор МТЗ-80

131

103

99684,00

2

Оприбутковано металлолом, отриманий від ліквідації будівлі

203

746

285,00

3

Нараховано амортизацію основних засобів та віднесено на витрати

  • польової бригади рослинництва

  • ремонтної майстерні

  • автопарку

  • машино-тракторного парку

  • загальногосподарських витрат

  • адміністративних витрат

231

234.1

234.2

234.5

91

92

131

8120,00

11589,00

9586,00

13589,00

5486,00

7898,00

5.11. Облік довгострокових біологічних активів

До довгострокових біологічних активів належать біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи або в інший спосіб приносити економічні вигоди протягом періоду, що перевищує 12 місяців (або операційний цикл, якщо він більше 12 місяців), та біологічні активи що створюються протягом періоду більшого, ніж один рік, за винятком тварин на вирощуванні та відгодівлі.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про довгострокові біологічні активи, про одержані від їх біологічних перетворень додаткові біологічні активи і сільськогосподарську продукцію визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи".

До довгострокових біологічних активів тваринництва належать: продуктивні та робочі тварини (корови, бики, свині, коні).

До довгострокових біологічних активів рослинництва належать: плодово-ягідні насадження (дерева та чагарники, живоплоти, снігозахисні та полезахисні смуги, яро-балкові насадження та ін.).

Об'єктом бухгалтерського обліку є окремий вид біологічних активів або їх група.

У ДП «ДГ «Елітне» на даний момент довгострокових біологічних активів рослинництва немає, а галузь тваринництва взагалі відсутня. Розглянемо дане питання теоретично .

Для обліку довгострокових біологічних активів використовують на рахунок 16 "Довгострокові біологічні активи".

За дебетом рахунка 16 «Довгострокові біологічні активи» відображається надходження довгострокових біологічних активів, за кредитом - їх вибуття. Попередньо формування вартості довгострокових біологічних активів здійснюється на рахунку 155 “Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів”. На цьому субрахунку ведуть облік відповідних витрат по біологічних активах, облік яких ведеться на рахунку 16 “Довгострокові біологічні активи”, в т. ч. на вирощування незрілих довгострокових біологічних активів та формування основного стада робочої і продуктивної худоби.

Надходження довгострокових біологічних активів обов'язково має бути відображено у відповідному первинному документі. Для документального оформлення надходження придбаних або безоплатно одержаних (в тому числі і як внеску до статутного капіталу) довгострокових біологічних активів складають акт приймання-передачі об'єктів.

Багаторічні насадження приймають в експлуатацію по “Акту приймання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію” (форма № ДБАСГ-1).

З метою належного обліку та контролю за збереженням довгострокових біологічних активів, кожному об'єкту має бути присвоєно інвентарний номер за порядково-серійною системою. Виняток становлять лише багаторічні насадження, де об'єкт приймається в цілому на займаній площі.

Зарахування об'єктів до складу довгострокових біологічних активів оформляють записами в “Інвентарні картки обліку довгострокових біологічних активів”. Об'єкти довгострокових біологічних активів вилучаються зі складу активів (списуються з балансу) у разі їх вибуття внаслідок: продажу; безоплатної передачі та передачі в якості внеску до статутного капіталу інших господарських товариств; вибракування тварин з основного стада при втраті продуктивності чи з інших причин.

При цьому використовують “Акт на списання довгострокових біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень)” (форма № ДБАСГ-3).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.