Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
moy_otchet.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
784.38 Кб
Скачать

Платоспроможність дп «дг «елітне» за 2012-2014 рр. Станом на кінець року

№ пп.

Показники

2012 р.

2013 р.

2014 р.

Відхилення +,-.

1.

Платіжні засоби:

 

Запаси:

 

готова продукція

4827

5469

3770

-1057

 

товари

1

-

2

2

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

221

113

110

-11

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

2

5

3

1

Інша поточна дебіторська заборгованість

9

6

6

-3

 

Поточні фінансові інвестиції

-

-

-

-

 

Грошові кошти та їх еквіваленти

9

-

5

-4

 

Разом платіжних засобів

5069

5593

3896

-1173

2.

Платіжні зобов’язання:

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

150

-

-

-

 

Кредиторська заборгованість за товари,

роботи, послуги

1654

1774

1771

117

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

  • з бюджетом

13

16

2

-11

 

  • зі страхування

39

38

9

-30

 

  • з оплати праці

79

77

42

-37

 

  • з учасниками

-

-

-

-

  • за одержаними авансами

64

83

79

15

Інші поточні зобов’язання

161

173

171

10

 

Разом платіжних зобов’язань

2160

2161

2074

-86

3.

Перевищення:

 

 

 

платіжних засобів

2909

3432

1822

-1087

 

платіжних зобов’язань

-

-

-

4.

Коефіцієнт платоспроможності

2,35

2,59

1,88

-0,47

Загалом, показник перевищення платіжних засобів у порівнянні з 2012р знизився на 1087 тис.грн, що свідчить про меншу здатність до платоспроможності, а звідси, і про меншу прибутковість підприємства ДП «ДГ «ЕЛІТНЕ».

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні статей активу зі статтями пасиву. У бухгалтерському балансі в активі засоби підприємства групуються за ступенем зростання їх ліквідності, в пасиві зобов'язання розміщені по мірі скорочення термінів (посилення, підвищення строковості) їх погашення. Якщо при такому порівнянні активів вистачає, то баланс - ліквідний і підприємство платоспроможне і навпаки. Розглянемо докладніше аналіз показників ліквідності балансу(табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]