Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Індивідуальні.doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
328.19 Кб
Скачать

X. Сполуки хрому, марганцю та заліза

 1. Скласти електронну формулу хрому, виходячи з якої визначити його валентні можливості.

 2. Навести приклади сполук хрому, в яких хром має різні ступені окислення, назвати ці сполуки.

 3. Напишіть формули оксидів і гідроксидів хрому. Які їх хімічні властивості? Складіть відповідні рівняння реакцій за їх участю з кислотами та основами.

 4. Напишіть графічні формули кислот хрому зі ступенем окислення +6. Дайте назви цим кислотам і, відповідно, солям, які утворюються.

 5. Закінчити рівняння реакцій:

(NH4)2Cr2O7

MnO2 + KOH + KNO3

Fe2O3 + Na2CO3

 1. Складіть відповідні рівняння реакцій, які відображують амфотерні властивості оксиду і гідроксиду хрому (ІІІ).

 2. Як гідролізується сульфат хрому (ІІІ)? Скласти рівняння реакції гідролізу у молекулярній та іонній формі (по ступеням).

 3. У водному розчині між хроматом і дихроматом існує рівновага:

2CrO42- + 2H+↔ Cr2O72- + H2O

Куди зміститься рівновага при додаванні кислоти або лугу? Яка з солей при цьому утворюється?

 1. Як реагує оксид хрому (VI) з концентрованою соляною кислотою? Скласти рівняння реакції.

 2. Закінчити рівняння реакцій:

Fe2O3 + KOH + KNO3

Cr(OH)3 + NaOH  (в розчинах)

Mn2O7 + H2O 

 1. Як одержати хроміт натрію з сульфату хрому (ІІІ)? Складіть відповідні рівняння реакцій: коли утворюються метахроміт, ортохроміт та тетрагідроксохроміт.

 2. Складіть відповідні рівняння реакцій для низки перетворень:

Cr2O3 CrCl3 Cr(OH)3  KCrO2  K2CrO4

 1. Скласти електронну формулу атома марганцю, виходячи з якої визначити його валентні можливості.

 2. Навести приклади сполук марганцю, в яких марганець має різні ступені окислення. Назвати ці сполуки.

 3. Напишіть формули оксидів і гідроксидів марганцю. Які їх хімічні властивості? Складіть відповідні рівняння реакцій за їх участю з кислотами та основами.

 4. Напишіть графічні формули кислот марганцю зі ступенем окислення +6, +7. Дайте назви цим кислотам і, відповідно, солям, які утворюються.

 5. Складіть відповідні рівняння реакцій, які відображають амфотерні властивості оксиду і гідроксиду марганцю (IV).

 6. Закінчити рівняння реакцій:

FeCl2 + K3[Fe(CN)6] 

Cr(OH)3 + NaOH  (при сплавлені)

K2MnO4 + Cl2

 1. Як гідролізується сульфат марганцю (ІІ)? Скласти рівняння реакції гідролізу у молекулярній та іонній формі (по ступіням).

 2. Як взаємодіє оксид марганцю (IV) з розведеною та концентрованою кислотою? Складіть відповідні рівняння реакцій.

 3. Який ступінь окислення має марганець в окислювально-відновних реакціях, якщо він є тільки окислювачем, тільки відновником або тим і іншим. Напишіть відповідні електронні формули для цих станів марганцю.

 4. Як одержати кисень з перманганату калію? Скласти рівняння реакції.

 5. Скласти відповідні рівняння реакцій для низки перетворень:

Mn  MnSO4  K2MnO4  KMnO4  MnO2

 1. Скласти електронну формулу атома заліза, виходячи з якої визначити його валентні можливості.

 2. Напишіть формули оксидів і гідроксидів заліза. Які їх хімічні властивості? Складіть відповідні рівняння реакцій за їх участю з кислотами та основами.

 3. Напишіть графічні формули кислот заліза зі ступенем окислення +3 та +6. Дайте назви цим кислотам і, відповідно, солям, які утворюються.

 4. Складіть відповідні рівняння реакцій, які відображають амфотерні властивості оксиду і гідроксиду заліза (IІІ).

 5. Як відбувається гідроліз сульфіду заліза (ІІ) та сульфату заліза (ІІІ)? Написати рівняння реакцій гідролізу у молекулярній та іонній формі.

 6. Визначити ступінь окислення заліза в сполуках:

KFeO2, Ca3(FeO3)2, Mg3[Fe(OH)6]2, FeSO4, Fe(NO3)3, CaFeO4. Дати назви цим сполукам.

 1. До якого класу сполук належить Fe3O4? Скласти графічну формулу цієї сполуки, дати назву та визначити ступінь окислення заліза.

 2. Закінчити рівняння реакцій:

FeCl3 + K4[Fe(CN)6] 

K2Cr2O7 + NaOH 

KMnO4 + KNO2 + H2O 

 1. Ферат калію одержують у сильно лужному середовищі при взаємодії оксиду заліза (ІІІ) з нітратом калію. Скласти рівняння цієї окислювально-відновної реакції.

 2. Як взаємодіє залізо з розведеними і концентрованими соляною, сірчаною та азотною кислотами? Навести приклади рівнянь реакцій та умови їх перебігу.

 3. Скласти відповідні рівняння реакцій для низки перетворень:

Fe  FeCl2 Fe(OH)2  Fe(OH)3  NaFeO2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.